Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik eTwinning Veebipõhine

Õppeaastad

Kõik 2022 kevad2022 kevad 2022 talv2022 talv Sügis 2018Sügis 2018 Sügis 2021Sügis 2021 Suvi 2021Suvi 2021 Kevad 2020Kevad 2020 Suvi 2020Suvi 2020 Sügis 2020Sügis 2020 Talv 2020Talv 2020 Kevad 2021Kevad 2021

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Suvi 2020(13)
18-29
august-juuni
Alustavate koolijuhtide arenguprogramm 2020/2021

Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.


Juhtivkoolitajad: Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal (IV Koolitus OÜ)


Sihtgrupid:
Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning Elukestva õppe strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Alustavateks koolijuhtideks loetakse antud programmi kontekstis üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis olnud üle ühe õppeaasta.
Maht: 205 akad. tundi
 • Auditoorne: 177 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

Project manager: Annika Link, Annika.Link@harno.ee

Lisainfo
Sulge

19-27
august
Осваиваем Google Classroom за неделю

познакомимся со средой Google Classroom в качестве ученика и в качестве учителя, рассмотрим вопросы от создания курса до оценивания работ учащихся.


Sihtgrupid:
Все учителя, желающие использовать Google Classroom при организации учебной деятельности.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Maia Lust
 • Dmitri Mištšenko
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

21-27
august
Google Classroom nädalaga selgeks

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

25august
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

26august
LEGO Education SPIKE Prime baaskoolitus

LEGO Education SPIKE Prime robootikakomplekt on uusim LEGO robootika- platvorm, mis paigutab ennast LEGO Education WeDo 2.0 ja LEGO Education Mindstorms EV3 robootikakomplektide vahele. LEGO Education SPIKE Prime komplekti soovitame kasutada alg- ja põhikooli aine- ja ringitundides. Koolitusel uuritakse läbi programmeerimise ja praktiliste käed-külge tegevuste käigus roboti mootorite, kontrolleri ja andurite võimalusi ja vaadatakse lähemalt erinevaid programmeerimisplokke. Samuti arutatakse koos läbi ning katsetatakse praktiliselt, kuidas antud komplekti kasutada ainetunnis ja ringitunni väljundina võistlustel.


Sihtgrupid:
Algklasside ja põhikooli, kutsekooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 10 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

10-17
september
Google Classroom nädalaga selgeks

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

11september
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

12-04
september-oktoober
Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid.
3D printimine koos 3D disainiga avab õppijale täiesti uue maailma, kus on võimalik oma nooruslikke ja julgeid ideid ellu rakendada ning katsetada.
Paljudel koolidel Eestis on 3D printerid juba olemas või plaanitakse neid osta, kuid oskustest jääb puudu. On aeg viia joonestamise- ja tööõpetuse tunnid 21 sajandisse.


Sihtgrupid:
üldhariduskoolide õpetajad
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
 • Praktika: 5 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 25 akad. tundi

Koolitaja :
 • Alo Peets
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

14-29
september
Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul
 • Õppekava käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades
 • Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni
 • Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral
 • Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda

Sihtgrupid:
Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lisainfo
Sulge

15-20
september-oktoober
Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.


Sihtgrupid:
alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

16-15
september-aprill
Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm II lend

Arenguprogramm kestab septembrist 2020 kuni aprillini 2021. Arenguprogramm koosneb seitsmest kahepäevasest kontaktõppe moodulist ja ühest veebipõhisest moodulist. Kavandatud õppetöö maht on 14 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on töövarjutamine, 360 kraadi tagasiside rakendamine, muudatuste juhtimise lõputöö esitlemine.  

Programmi fookused on:

- üldine hariduspoliitika ja meeskonnatöö;

- nüüdisaegne õpikäsitus ja kaasav haridus;

- haridusvaldkonna õiguslikud ja finantseerimise alused. Haridusvaldkonna arengukava koostamine;

- sise- ja väishindamine. Hea Kooli programm. Haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamine ning koostöö parendamine;

- muudatuste juhtimine;

- mina kui juht. 


Sihtgrupid:
Arenguprogramm on suunatud kuni kolm aastat ametis olnud kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist).
Maht: 134 akad. tundi
 • Auditoorne: 94 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi

Project manager: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

16-31
september-oktoober
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Airi Aavik
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

16september
ProgeTiigri nõustajate koolituspäev

Fookuses on võrgustiku tegevused, õpilasürituse korraldus, uute seadmete katsetamine ja metoodiliste materjalide väljatöötamine.


Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi

Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge
Sügis 2020(51)
22-30
september-november
ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus

LINK KURSUST TUTVUSTAVALE VEEBISEMINARILE ASUB SIIN

Kursus on jagatud kolmeks mooduliks:

 • sissejuhatav osa
 • materjalide otsimine ja katsetamine. Õpilasüritusel osalemine
 • oma materjali loomine ja katsetamine

Kursuse läbinu:

 • on tutvunud oma seadmetega ja oskab neid õppetöös kasutada
 • on osalenud õpilasüritusel
 • leiab ise materjale õppetöös kasutatavate seadmete kohta
 • on valmis looma oma materjale 

Õpijuhis:

 • tutvuge õpijuhisega ning kursuse ülesehitusega
 • lahendage kõik moodulites olevad ülesanded
 • olge kursusel aktiivne

Maht: 32 akad. tundi
 • Praktika: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-16
Registreerimine suletud alates 2020-09-30
Trainer :
 • Maria Toom
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

24-03
september-detsember
Digi ABC minu koolis (veebis)

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb neljast veebikohtumistest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 


Sihtgrupid:
Koolide sisekoolitajad
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 11 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Koolitajad :
 • Helen Vallimäe
 • Harold Lepp
 • Ingrid Maadvere
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

26september
Robootika lasteaias ja algkoolis

Kogemustega juhendaja kaasabil õpitakse paremini tundma olemasolevate robootika vahendite kasutamist aine- ja ringitundides, tutvutakse uute vahenditega, lahatakse robootikaringi käivitamise ning töös hoidmisega seotud probleeme ja lahendusi. Luuakse üksteise toetamist ning operatiivset kogemuste jagamist võimaldav õpetajate-juhendajate võrgustik.  Osaleja võib võimaluse korral kaasa võtta oma õppeasutuse haridusrobotid ja nende programmerimiseks vajalikud vahendid. Tutvutakse järgmiste robootikavahendite tööpõhimõtete ning rakendamisega tunnis ja huviringis: Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot, WeDo 2,0, Sphero Bolt, Edison ja Lego EV3. Kui osaleja vajab tuge mõne muu haridusroboti kasutamiseks, siis ka selle puhul on võimalik saada kasutamist abistavaid juhtnööre.


Sihtgrupid:
Hiiu- ja Saaremaa lasteaedade ja algklasside õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitajad :
 • Nikolai Räbin
 • Janno Tuulik
 • Olle Arak
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

28-29
september-november
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Koolitus keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Kristiina Vaikmets
 • Meeri Sild
 • Maidu Varik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

28-29
september-november
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainer :
 • Vaike Rootsmaa
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

28-29
september-november
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Kristi Saarpuu
 • Helin Laane
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

28-30
september-november
Digikiirendi baaskoolitus (Harno)

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

29-24
september-november
DigiKiirendi: Õppijate digipädevuse arendamine

Koolitusprogrammi "Digiajastu haridusjuht" IV moodul "Õppijate digipädevuse arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppijate digipädevuse arengut. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos 1-2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 2-3-liikmeline meeskond. NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktika: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Trainer :
 • Airi Aavik
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

29september
360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 Seminar  
11.30 - 11.45 Kohvipaus  
11.45 - 13.15 Seminar 
13.15 - 14.00 Lõuna  
14.00 - 15.30 Seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

30-15
september-oktoober
Moodle algtase

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktika: 19 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Koolitajad :
 • Anne Krull
 • Katrin Uurman
 • Riina Tralla
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

30-25
september-november
DigiKiirendi: Õppijate digipädevuse arendamine

Koolitusprogrammi "Digiajastu haridusjuht" IV moodul "Õppijate digipädevuse arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppijate digipädevuse arengut. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos 1-2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 2-3-liikmeline meeskond. NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktika: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Trainer :
 • Airi Aavik
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

30september
Lõpudokumentide allkirjastamise testimine

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

01-07
oktoober
Google Classroom nädalaga selgeks

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

01oktoober
Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Projektijuht: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

01oktoober
Lõpudokumentide allkirjastamise testimine

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

02oktoober
Lõpudokumentide allkirjastamise testimine

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

05-02
oktoober-november
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tuuli Koitjärv
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

05-06
oktoober-detsember
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus

Koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainer :
 • Tiiu Leibur
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

08-22
oktoober-november
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

Koolituse töötasid välja: Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


Sihtgrupid:
Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Tiia Salm
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

08oktoober
Oskuslik läbirääkimine ning enesekehtestamine eripedagoogi töös

Koolituse põhilised teemad on:  

 • Sterssimaandamine
 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine, sh enesekehtestamine 

Sihtgrupid:
Rajaleidja eripedagoog
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitaja :
 • Inga Karton
Projektijuht: Anneli Luik, anneli.luik@harno.eeLisainfo
Sulge

12-13
oktoober-detsember
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika

Koolitus matemaatikaõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Geomeetrilised kujundid, murrud või programmeerimine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad matemaatikatundi kõige paremini sobivad digivahendid.

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Koolitaja :
 • Mari Tõnisson
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

14-10
oktoober-november
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Meelis Sulg
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

19-09
oktoober-november
Interaktiivne tahvel õppetöös

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


Sihtgrupid:
Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Koolitaja :
 • Meelis Sulg
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

20oktoober
Rätsepakoolitus Sõmeru Põhikool

Koolil on oluline roll ennastjuhtiva digipädeva õppija kujundamisel. Õpetaja avatud lähenemine ja oskuslik ning eesmärgipärane õppija digivahendite kasutama suunamine võimaldavad edukalt hakkama saada infoüshiskonnas.  


Sihtgrupid:
Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tiia Salm
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

21-18
oktoober-november
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Trainer :
 • Natalja Hramtsova
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

21-23
oktoober-november
Õpikeskkond MS Teams

Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

Trainer :
 • Rasmus Kits
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

21-30
oktoober-november
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Trainer :
 • Tuuli Koitjärv
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

21oktoober
Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
 • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
 • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
 • tagasiside tulemuste kasutamine
 • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
 • eneseanalüüsi metoodikad

Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Trainer :
 • Martin Tiidelepp
Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, et koolitaja juhtimisel arutada, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 


Sihtgrupid:
Üldhariduskoolide meeskonnad (aineõpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad). Ühel koolitusel osalevad kahe erineva kooli meeskonnad. Mõlemad koolid moodustavad meeskonna, kuhu kuulub 12-14 osalejat: erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad, võimalusel haridustehnoloog (või seda rolli täitev õpetaja) ning õppealajuhataja (või keegi teine juhtkonnast, kes vastutab sisulise õppeprotsessi eest).
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Koolitajad :
 • Ingrid Maadvere
 • Piret Luik
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

23oktoober
Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Projektijuht: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

26-20
oktoober-detsember
Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Tuuli Koitjärv
 • Marge Asik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

26oktoober
Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

26oktoober
Haridusroboteid tutvustav töötuba 3. klassi õpetajatele

Kohapeal on 10 erinevat punkti haridusrobotitega, mida saate läbida ringmeetodil. Robotitega saate tutvuda erinevaid õppeülesandeid lahendades. Roboteid tutvustavad ja ülesandeid viivad läbi Pärnumaa koolide õpetajad. 


Sihtgrupid:
Töötubadesse on oodatud ainult 3. klasside klassiõpetajad. Kokku saame vastu võtta kuni 40 osalejat. Registreerimine läheb lukku kui osalejate arv saab täis.
Maht: 4 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitaja :
 • Diana Veskimägi
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

27oktoober
360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

  9.45 - 10.00 kogunemine Zoom keskkonnas
10.00 - 11.30 seminar  
11.30 - 11.45 paus  
11.45 - 13.15 seminar 
13.15 - 14.00 lõunapaus 
14.00 - 15.30 seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

29-03
oktoober-november
Keelekümbluse ABC koolitus lasteaiaõpetajatele 2020: II moodul eesti õppekeelega rühmale

• Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

• Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

• Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

• Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

• Lapse keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

• Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

• Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

• Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

• Koostöö lapsevanematega.  

• Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.


Sihtgrupid:
Keelekümblusrühmas töötavad või tööle asuvad õpetajad
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi

Koolitajad :
 • Hedi Minlibajeva
 • Nonna Meltsas
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, Tatjana.Baum-Valgma@harno.ee

Lisainfo
Sulge

29oktoober
360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

Seminari teemad:

  • juhtide kompetentsimudelist;
  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
  • valimi koostamine;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
  • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • küsimused ja vastused.

  Sihtgrupid:
  Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
  Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi

  Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  30oktoober
  Kaie testib allkirjastamist

  algab otsast peale


  Maht: 3 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktika: 1 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

  Project manager: Kaie Urbmets, kaie@eenet.ee

  Lisainfo
  Sulge

  02-16
  november
  Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

  Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


  Sihtgrupid:
  Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
  Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktika: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

  Trainer :
  • Dmitri Mištšenko
  Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  10november
  360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

  Seminari teemad:

  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
  • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
  • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
  • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

  Ajakava:

    9.45 - 10.00 kogunemine Zoom keskkonnas
  10.00 - 11.30 seminar  
  11.30 - 11.45 paus  
  11.45 - 13.15 seminar 
  13.15 - 14.00 lõunapaus 
  14.00 - 15.30 seminar   Sihtgrupid:
  Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
  Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 3 akad. tundi
  • Praktika: 3 akad. tundi

  Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  12november
  360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

  Seminari teemad:

   • juhtide kompetentsimudelist;
   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
   • valimi koostamine;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
   • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • küsimused ja vastused.

   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   13november
   Projektijuhtimise ja projektikirjutamise koolitus

   Koolituspäeva eesmärk on toetada haridusvaldkonna ühenduste projektikirjutamise ja projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi. Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele projektitoetuste taotlusvoorudest ja nende toetuste taotlemisele.


   Sihtgrupid:
   haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste liikmed – õpetajad ja koolijuhid jt. Haridusühendus on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna.
   Maht: 8 akad. tundi
   • Auditoorne: 8 akad. tundi

   Koolitaja :
   • Kaidi Holm
   Projektijuht: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   18-13
   november-detsember
   Moodle edasijõudnutele ( 1,2 EAP)

   Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid ning kus on võimalik erinevaid õppemeetodeid rakendades luua kursusi ja läbi viia täielikku e-õpet ja / või kombineeritud õpet. Käesolev kursus on loodud selleks, et  õpetajad ja õppejõud, kellel on eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid enda e-kursusi erinevate keerukamate vahenditega (näiteks H5P, väline tööriist jt) täiendada ning oma kursust eesmärgipäraselt hallata. 

   Koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ja veebiseminaride vahelisel ajal praktiliste iseseisvate töödena. 


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, eelkõige III, IV kooliastme ja kutsekooli õpetajad, kes soovivad luua või täiendada e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Praktika: 21 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

   Koolitajad :
   • Anne Krull
   • Riina Tralla
   • Katrin Uurman
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   20november
   eTwinning edasijõudnutele: projekti loomine koos õpilastega

   Edasijõudnutele suunatud koolitus, kus õpetajad osalevad koos oma õpilastega, et üheskoos koolidevahelisi eTwinningu projekte luua. Osalema on oodatud õpetaja koos kahe õpilasega.


   Sihtgrupid:
   Osalema on oodatud II ja III kooliastme (4.-9. klass) õpetajad koos õpilastega. Iga õpetaja peab kaasa võtma kaks õpilast.
   Maht: 5 akad. tundi
   • Auditoorne: 5 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-09-01
   Trainers :
   • Ingrid Maadvere
   • Meeri Sild
   Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   23-07
   november-jaanuar
   Interaktiivne tahvel õppetöös

   Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
   Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


   Sihtgrupid:
   Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Auditoorne: 12 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

   Trainer :
   • Meelis Sulg
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   26november
   Haridusühenduste ja Harno koolituskeskuse koostööseminar

   Koostööseminari eesmärk on toetada haridusvaldkonnas tegutsevate ühenduste tegevust ja koostööd Harno koolituskeskusega ning tutvustada koolituskeskuse arendustegevusi ja -projekte (digipädevusmudelid, Eksamite Infosüsteem, üldhariduse õppevara jm).

   Ajakava

   13.45-14.00 Kogunemine

   14.00-14.15 Koostöökoja tervitus, Krista Saadoja

   14.14-14.45 Harno koolituskeskuse arendustegevused ja tulevikuplaanid

   14.14-15.15 Eksamite Infosüsteem – olemasolevad võimalused ja arendusplaanid

   15.15-15.30 Virgutuspaus

   15.30-16.00 Õppevara tegevused Harnos

   16.00-16.50 Koostöö võimaluste arutelu

   16.50-17.00 Kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

    


   Sihtgrupid:
   Haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste tegevliikmed. Haridusühenduse mõiste - õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna (nt Eesti Matemaatika Selts, Eesti Koolijuhtide Ühendus jt).
   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 4 akad. tundi

   Project manager: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   26november
   360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   01detsember
   360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Trainer :
   • Martin Tiidelepp
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   03-10
   detsember
   Google Classroom nädalaga selgeks

   Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Praktika: 10 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

   Koolitajad :
   • Meeri Sild
   • Siret Lahemaa
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   07detsember
   Kaie testib allkirjastamist

   algab otsast peale


   Maht: 3 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

   Trainers :
   • Ave Rand
   • Kaie Urbmets
   Project manager: Kaie Urbmets, kaie@eenet.ee

   Lisainfo
   Sulge

   10-11
   detsember-veebruar
   Moodle algajatele
   Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad auditoorsed tunnid (erandjuhul veebiseminarid ja põimõpe) ja praktilised iseseisvad tööd. Koolituse käigus saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.
   Sihtgrupid:
   Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale: *õpetajale *tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed) *haridustehnoloogile *õppejuhile õppeasutuse juhile Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.
   Maht: 32 akad. tundi
   • Auditoorne: 16 akad. tundi
   • Praktika: 16 akad. tundi

   Trainer :
   • Anne Krull
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   10detsember
   360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge
   Talv 2020(44)
   21detsember
   Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

   Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

   Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

   Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

   Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp vabatekstina (PT)
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Kaie Urbmets
   • Reilika Kaasik
   Project manager: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   22detsember
   Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
   • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
   • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
   • tagasiside tulemuste kasutamine
   • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
   • eneseanalüüsi metoodikad

   Maht: 7 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 4 akad. tundi

   Trainer :
   • Martin Tiidelepp
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   07jaanuar
   Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

   Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

   Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

   Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

   Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp vabatekstina (PT)
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Ave Rand
   • Reilika Kaasik
   Project manager: Mihkel Eimla, mihkel.eimla@helmes.ee

   Lisainfo
   Sulge

   08jaanuar
   Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
   • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
   • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
   • tagasiside tulemuste kasutamine
   • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
   • eneseanalüüsi metoodikad

   Maht: 7 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 4 akad. tundi

   Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   13jaanuar
   Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
   • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
   • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
   • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi
   • Praktika: 2 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   14-23
   jaanuar
   Google Classroom nädalaga selgeks

   Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Praktika: 10 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

   Trainers :
   • Meeri Sild
   • Siret Lahemaa
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   14-04
   jaanuar-veebruar
   H5P mallide kasutamine õppetöös

   H5P töölehtede loomine ja muutmine on oluliselt lihtsam, kui see esmapilgul tundub. Suur osa keskkonnast on tõlgitud eesti keelde ning praktiliselt kõikjal on lühidalt kirjeldatud, mida teha tuleb.

   H5P - platvorm, mis võimaldab sisu ja ülesannete loomist, jagamist ja taaskasutamist. Üle 40 erineva harjutuse malli (testid, enesekontrollitestid, esitlused, graafilised organisaatorid, simulatsioonid, töölehed, mängud, projektikavad jne). H5P sisutüüpe saab üles laadida näiteks E-koolikotti ja Moodlisse.

   Infopäev viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel   Sihtgrupid:
   Õpetajad
   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi

   Trainers :
   • Triinu Putnik
   • Katriin Orason
   Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   15-12
   jaanuar-veebruar
   Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

   Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

   Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

   Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


   Sihtgrupid:
   Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Auditoorne: 12 akad. tundi
   • Praktika: 12 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

   Koolitaja :
   • Natalja Hramtsova
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   18-24
   jaanuar
   Liigu ja õpi

   Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

   Õpisündmuse teemad: 

   • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
   • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
   • Nutivahendis olevad liikumisäpid
   • Aaretejaht
   • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
   • Liikumisvideo loomine

   Sihtgrupid:
   Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

   Trainer :
   • Airi Aavik
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   20jaanuar
   E-koolikoti õppevara konkursi infopäev

   Infopäeva eesmärk on teavitada õpetajaid E-koolikoti õppevara konkursist: statuudist, tingimustest ja tehnoloogilistest võimalustest. Osalejatel on võimalus esitada jooksvalt küsimusi konkursi kohta. Konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020-15.03.2021 lisanud E-koolikotti digitaalseid õppematerjale, mis ei ole varem ühelgi konkursil osalenud. Konkursile on oodatud nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes kasutatavad materjalid, mis on avaldatud E-koolikotis.

   Infopäeva kava:

   • Sissejuhatus ja konkursi tingimused
   • Airi Aavik (EHTL) “Haridustehnoloogi tähelepanekuid E-koolikotti lisatud õppematerjalide osas”
   • Einar Värä “Üldpädevuste lõimimisest õppematerjadesse”
   • Vestlusring

   Infopäeva link:


   https://eu01web.zoom.us/j/63797025556?pwd=dWl1TmtiK1MzRmxnL3NFc2d5STROdz09

   Meeting ID: 637 9702 5556

   Passcode: 491748

   Infopäev viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel   Sihtgrupid:
   Oodatud on kõikide haridustasemete õpetajad, sh lihtsustatud ja toimetuleku õppekava õpetajad ja haridustehnoloogid (LÕK, TÕK).
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Heli Mäesepp
   • Mirjam Puumeister
   • Triinu Putnik
   Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   25jaanuar
   Kaie testib allkirjastamist

   algab otsast peale


   Maht: 3 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

   Project manager: Kaie Urbmets, kaie.urbmets@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   26jaanuar
   360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   27jaanuar
   360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

   Seminari teemad:

    • juhtide kompetentsimudelist;
    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
    • valimi koostamine;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
    • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • küsimused ja vastused.

    Sihtgrupid:
    Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
    Maht: 2 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi

    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    27jaanuar
    360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

    Seminari teemad:

    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
    • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
    • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
    • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

    Sihtgrupid:
    Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
    Maht: 6 akad. tundi
    • Auditoorne: 3 akad. tundi
    • Praktika: 3 akad. tundi

    Registreerimine avatud 2021-01-13
    Trainer :
    • Martin Tiidelepp
    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    28jaanuar
    Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    01-07
    veebruar
    Liigu ja õpi

    Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

    Õpisündmuse teemad: 

    • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
    • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
    • Nutivahendis olevad liikumisäpid
    • Aaretejaht
    • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
    • Liikumisvideo loomine

    Sihtgrupid:
    Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Trainer :
    • Airi Aavik
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    03veebruar
    Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Trainer :
    • Anneli Kikkas
    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    04-10
    veebruar
    Google Classroom edasijõudnutele

    Koolitus aitab õpetajal kasutada efktiivsemalt oma loodud Google klassiruumi. Õpitakse, kuidas kujundada oma klassiruumi ning ära kasutada erinevaid Chrome laiendeid. Vaatame üle erinevad õpilaste tagasisidestamse võimalused - kommentaaride pank, hindamismudelid, plagiaadi kontroll. Uurime, milliseid väliseid keskkondi saab klassiruumiga liidestada. Lisaks loome interaktiivseid töölehti ning õppevideoid mida on lihtne otse klassiruumi lisada. Arutame ka koos, kuidas Meet keskkonnas aktiivseid tunde läbi viia.
    Maht: 31 akad. tundi
    • Praktika: 15 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

    Trainers :
    • Meeri Sild
    • Siret Lahemaa
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    08-21
    veebruar
    Lihtsad joonistuse ja digikunsti vahendid õpetajale

    Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada. Kuidas õppetööd ette valmistada, läbi viia ja kuidas rakendada hindamist. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste joonistustööde kokkukogumist. 


    Sihtgrupid:
    Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad ja klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Koolitaja :
    • Katrin Uurman
    Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    08-07
    veebruar-märts
    Multimeedia rakendamine õppetöös

    Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

    Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu. 

    Koolitus toimub Harno Moodles. Link saadetakse enne algust meilile. 

    Koolituse arendasid Gustav Adolfi Gümnaasiumist Anu Peri-Leopard, Birgit Drenkhan ja Maria Toom ning Katrin Sigijane, MSc. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM).


    Sihtgrupid:
    Lasteaia õpetajatest kuni gümnaasiumi õpetajateni.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Trainers :
    • Katrin Sigijane
    • Anu Peri-Leopard
    • Birgit Drenkhan
    • Maria Toom
    Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    09veebruar
    Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    11-18
    veebruar
    Google Classroom nädalaga selgeks

    Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


    Sihtgrupid:
    Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Praktika: 10 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

    Trainers :
    • Meeri Sild
    • Siret Lahemaa
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    12veebruar
    MTÜ juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus ning juhatuse töökorraldus

    Koolituspäeva eesmärk on toetada haridusühenduste kui MTÜ-de õigusealaseid teadmisi ja oskusi. Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele MTÜ-de juhatuse liikmete õigustest, kohustustest ja vastutusest ja juhatuse korrektsest töökorraldusest.


    Sihtgrupid:
    haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste liikmed – juhatuste liikmed. Haridusühenduse mõiste – õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna.
    Maht: 8 akad. tundi
    • Auditoorne: 8 akad. tundi

    Koolitaja :
    • Kaidi Holm
    Projektijuht: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    17veebruar
    360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

    Seminari teemad:

    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
    • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
    • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
    • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

    Sihtgrupid:
    Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
    Maht: 6 akad. tundi
    • Auditoorne: 3 akad. tundi
    • Praktika: 3 akad. tundi

    Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    18veebruar
    360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

    Seminari teemad:

     • juhtide kompetentsimudelist;
     • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
     • valimi koostamine;
     • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
     • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
     • küsimused ja vastused.

     Sihtgrupid:
     Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
     Maht: 2 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi

     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     18veebruar
     Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

     Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

     Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

     Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

     Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


     Sihtgrupid:
     Sihtgrupp vabatekstina (PT)
     Maht: 2 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi

     Trainers :
     • Reilika Kaasik
     • Kaie Urbmets
     Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     22-10
     veebruar-märts
     Lihtsad joonistuse ja digikunsti vahendid õpetajale

     Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada. Kuidas õppetööd ette valmistada, läbi viia ja kuidas rakendada hindamist. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste joonistustööde kokkukogumist. 


     Sihtgrupid:
     Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad ja klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.
     Maht: 26 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

     Trainer :
     • Katrin Uurman
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     22-16
     veebruar-märts
     Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

     Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

     Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

     Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


     Sihtgrupid:
     Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
     Maht: 31 akad. tundi
     • Auditoorne: 12 akad. tundi
     • Praktika: 12 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

     Trainer :
     • Meelis Sulg
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     22-23
     veebruar-märts
     Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

     Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

     Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

     Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


     Sihtgrupid:
     Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
     Maht: 31 akad. tundi
     • Auditoorne: 12 akad. tundi
     • Praktika: 12 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

     Trainer :
     • Meelis Sulg
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     23veebruar
     Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
     • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
     • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
     • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
     • tagasiside tulemuste kasutamine
     • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
     • eneseanalüüsi metoodikad

     Maht: 7 akad. tundi
     • Auditoorne: 3 akad. tundi
     • Praktika: 4 akad. tundi

     Koolitaja :
     • Martin Tiidelepp
     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     02märts
     Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
     • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
     • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
     • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

     Maht: 4 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi
     • Praktika: 2 akad. tundi

     Koolitaja :
     • Anneli Kikkas
     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     03-04
     märts
     Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide virtuaalne seminar

     Seminaril mõtestatakse lahti KOVI kui kooli pidaja poolt koolijuhtimise olemus – milliseid ootusi esitada koolijuhtimisele ja peab seadma sihiks koolijuhtide arengu toetamisel. Samuti, kuidas arendada koolidevahelist võrgustikutööd kohaliku omavalitsuse tasandil ja kuidas saab kooli pidaja võrgustikutöö arengut eest vedada.

     Koolitaja Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusjuhtimise professor.

     Seminari korraldatakse koostöös Harno,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.     Sihtgrupid:
     KOV haridusjuhid, abilinnapead, vallavanemad (haridusvaldkonna juhid).
     Maht: 8 akad. tundi
     • Auditoorne: 8 akad. tundi

     Project manager: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     03märts
     360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

     Seminari teemad:

      • juhtide kompetentsimudelist;
      • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
      • valimi koostamine;
      • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
      • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
      • küsimused ja vastused.

      Sihtgrupid:
      Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      03märts
      H5P testi koostamine

      Loome testi kasutades Quiz (Question Set) sisutüüpi. Testi koostamisel kasutame sisutüüpe Multiple Choice, Drag and Drop, Advanced Fill the Blanks, Mark the Words, Drag Text, True/False Question ja Essay.

      Töötuba viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel


      Maht: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Trainers :
      • Katriin Orason
      • Triinu Putnik
      Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

      Lisainfo
      Sulge

      03märts
      Küberturvalisus – Kuidas kaitsta ennast levinud küberohtude vastu?

      Digi-hügieen muutub iga aastaga järjest olulisemaks, sest valdav osa töötajatest kasutab digitaalseadmeid nii enda igapäevatööks kui ka eraelus. Käesoleval koolitusel annab Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi andmeturve õppejõud Alo Peets ülevaate, millised levinud ohud meid internetis valitsevad. Kuulajatele antakse õpetlikke näpunäiteid ja soovitusi, kuidas enda arvutikasutust nii tööl kui kodus turvalisemaks muuta.      Sihtgrupid:
      Kõik digiseadmeid igapäevaselt kasutavad haridusasutuste töötajad.
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Trainer :
      • Alo Peets
      Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      03märts
      Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
      • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
      • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
      • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

      Maht: 4 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Koolitaja :
      • Anneli Kikkas
      Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      04märts
      3D disain ja 3D printimine – kuidas alustada?

      Käesoleval lühikoolitusel tutvume ja arutame levinud nüansse, mida peaks alustaja teadma 3D mudeli disainimisel ja printimisel Cura tarkvaraga. Sobilik ja vajalik kõigile vanuseastmetele, kes tegelevad 3D printimisega.


      Sihtgrupid:
      Kõik 3D disainist ja 3D printimisest huvituvad haridusasutuste töötajad.
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Trainer :
      • Alo Peets
      Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      11-20
      märts
      Google Classroom edasijõudnutele

      Koolitus aitab õpetajal kasutada efktiivsemalt oma loodud Google klassiruumi. Õpitakse, kuidas kujundada oma klassiruumi ning ära kasutada erinevaid Chrome laiendeid. Vaatame üle erinevad õpilaste tagasisidestamse võimalused - kommentaaride pank, hindamismudelid, plagiaadi kontroll. Uurime, milliseid väliseid keskkondi saab klassiruumiga liidestada. Lisaks loome interaktiivseid töölehti ning õppevideoid mida on lihtne otse klassiruumi lisada. Arutame ka koos, kuidas Meet keskkonnas aktiivseid tunde läbi viia.
      Maht: 31 akad. tundi
      • Praktika: 15 akad. tundi
      • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

      Koolitajad :
      • Meeri Sild
      • Siret Lahemaa
      Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      15-26
      märts
      Lihtsad visualiseerimise vahendid õpetajale

      Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed infograafika loomise vahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid vahendeid kasutada, kuidas nende abil õppetööd ette valmistada, läbi viia ja hindamisel rakendada. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste tööde kokku kogumist. Koolituse lõpuks valmib osalejate katsetustest näidisgalerii ja iga osaleja personaalne e-portfoolio.


      Sihtgrupid:
      Kõik õpetajad, kes soovivad oma töös kasutada digitaalseid visualiseerimise vahendeid, luua infograafikat ja pildikollaaže. Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale: • õpetajale, • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), • haridustehnoloogile, • õppejuhile, • õppeasutuse juhile.
      Maht: 26 akad. tundi
      • Praktika: 16 akad. tundi
      • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

      Koolitaja :
      • Katrin Uurman
      Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      15-26
      märts
      Inglise keele riigieksami suulise osa hindamine ja intervjueerimine

      Osalema on oodatud õpetajad, kes viimati käisid seminaril enne 1. septembrit 2018 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2021. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega.


      Maht: 4 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Project manager: Regina Multram, regina.multram@innove.ee

      Lisainfo
      Sulge

      17märts
      360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

      Seminari teemad:

       • juhtide kompetentsimudelist;
       • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
       • valimi koostamine;
       • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
       • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
       • küsimused ja vastused.

       Sihtgrupid:
       Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
       Maht: 2 akad. tundi
       • Auditoorne: 2 akad. tundi

       Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       18-25
       märts
       Google Classroom nädalaga selgeks

       Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


       Sihtgrupid:
       Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
       Maht: 26 akad. tundi
       • Praktika: 10 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

       Koolitajad :
       • Meeri Sild
       • Siret Lahemaa
       Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       18-28
       märts
       Liigu ja õpi

       Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

       Õpisündmuse teemad: 

       • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
       • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
       • Nutivahendis olevad liikumisäpid
       • Aaretejaht
       • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
       • Liikumisvideo loomine

       Sihtgrupid:
       Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
       Maht: 26 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

       Koolitaja :
       • Airi Aavik
       Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       18märts
       Kohtvõrgu turvalisus ja kohtvõrgu seadmete haldamine

       Koolituse koosneb kahest osast.

       Esimeses osas antakse osalejatel ülevaade andmeside kohtvõrkude turvalises haldamisest, mille käigus vaadeldakse kohtvõrgu erinevate osadega seotud riske, kasutajate ja ühenduste turvalisust, võrgu haldamist ning parimaid praktikaid.

       Teises osas antakse osalejatel ülevaade kaasajastamise käigus paigaldatud seadmetest, mille käigus tutvustatakse seadmeid ja nende võimalusi ning seadmete keskset haldusplatvormi iMaster.        Sihtgrupid:
       Koolide digitaristu kaasajastamise programmi raames kaasajastatud koolide või koolipidajate esindajad, kes hakkavad edaspidi haldama kooli kohtvõrku.
       Maht: 8 akad. tundi
       • Auditoorne: 8 akad. tundi

       Trainers :
       • Teet Kallaste
       • Madis Tõnuri
       • Harri Uljas
       Project manager: Jüri Saar, juri.saar@harno.ee

       Lisainfo
       Sulge
       Kevad 2021(37)
       30märts
       360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

       Seminari teemad:

       • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
       • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
       • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
       • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
       • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
       • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

       Sihtgrupid:
       Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
       Maht: 6 akad. tundi
       • Auditoorne: 3 akad. tundi
       • Praktika: 3 akad. tundi

       Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       05-23
       aprill-mai
       Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

       Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

       Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

       Koolituse töötasid välja: Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


       Sihtgrupid:
       Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
       Maht: 31 akad. tundi
       • Auditoorne: 8 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 23 akad. tundi

       Trainers :
       • Tiia Salm
       • Hene Binsol
       Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

       Lisainfo
       Sulge

       07-19
       aprill-mai
       Praktiliste oskuste õpetamine ja hindamine veebipõhiselt

       Õpiruumi kavandamine ja loomine õppimise toetamiseks. Personaliseeritud õpiruum. Õpikeskkondade mitmekesisus. Tehnilised valikud sõltuvalt õpiruumist ja õpetaja tegevusest. Õpetaja mõju õppeprotsessis ja õpiruumi loomises. Pilt, heli ja taust õpiruumi kujundajana. Kaasava õpikeskkonna loomine virtuaalses ja hajaruumis. Õppijate kaasamine õpiruumis. Koosõppimise võimalused. Koostöörobotite tutvustus. Videokonverentsi keskkondade võrdlus. Kutseõppijate enesejuhitud õppimise toetamine veebipõhises õppes. Sotsiaalne ja reflektiivne õppimine. Õppijate sotsiaalse ja reflektiivse vilumuste toetamine virtuaalses ja hajaruumis. Veebipõhiste praktikumide kogemused. 

       Koolitajad: 

       Larissa Jõgi on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent

       Janika Leoste on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ning ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist

       Priit Grünberg on Datel AS esitlustehnika osakonna arendusjuht

       Ermo Säks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi nooremteadur

       Meidi Sirk on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse lektor

       Anneli Rumm on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, haridustehnoloog ja lektor

       Peeter Sekavin on Demek CNC OÜ juhatuse esimees jt


       Sihtgrupid:
       Kutseõppeasutuste õpetajad.
       Maht: 52 akad. tundi
       • Auditoorne: 24 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

       Registreerimine avatud 2021-03-16
       Registreerimine suletud alates 2021-04-05
       Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       19-07
       aprill-mai
       Õpikeskkond MS Teams

       Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

       Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

       Koolitus koosneb kuuest reaalajas veebipõhistest kohtumisest (iga kohtumise pikkuseks on 2 tundi) ning kinnistavast iseseisvast tööst.


       Sihtgrupid:
       Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
       Maht: 24 akad. tundi
       • Praktika: 16 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

       Koolitaja :
       • Rasmus Kits
       Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       20aprill
       360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

       Seminari teemad:

        • juhtide kompetentsimudelist;
        • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
        • valimi koostamine;
        • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
        • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
        • küsimused ja vastused.

        Sihtgrupid:
        Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        20aprill
        Veebiseminar: ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus osalejatele

        Seadmete taotlusvoorus osalemise tingimused ja dokumentide koostamine. Lühiülevaade erinevatele vanuseastmetele sobivatest seadmetest ja õppematerjalidest.


        Sihtgrupid:
        Haridusasutuste juhid, haridustehnoloogid, õpetajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        26-09
        aprill-mai
        Õpilase e-portfoolio lasteaias ja algklassides Seesaw.me keskkonna näitel

        Harno kutsub lasteaia ja algklasside õpetajaid osalema uuel veebikoolitusel “Õpilase e-portfoolio lasteaias ja algklassides Seesaw.me keskkonna näitel”. Viime portfoolios läbi praktilisi töid postitustena. Loome ja jagame õpiülesandeid. Keskkond sobib kasutamiseks algklassiõpilastele ja lasteaialastele ning võimaldab õpetajal ja lapsevanemal saada ülevaadet õpilase arengust. Kursusel osalemiseks ei ole eelteadmised keskkonnast vajalikud ning koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ning iseseisvate praktiliste töödena. Tulge ja kasutage ühtses õpikeskkonnas ja turvalises süsteemis lapse jaoks lihtsaid tööriistu.

        Koolituse jooksul toimub 3 reaalajas veebiseminari, mis on ka järelvaadatavad. 


        Sihtgrupid:
        Lasteaia- ja algklasside õpetajaid.
        Maht: 13 akad. tundi
        • Praktika: 6 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Tuuli Koitjärv
        Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Veebiseminar loodusainete õpetajatele

        Päevakava

        16.00-16.30   

        10. klassi uue funktsionaalsusega e-testide üldine ülevaade – Elle Reisenbuk, Haridus- ja Noorteamet

        16.30-17.30     

        Hinnatavad tunnused ja tasemed, tagasiside õpilastele ja õpetajatele – Miia Rannikmäe, Katrin Vaino, Triin Rosin, Tartu Ülikool

        17.30-18.00     

        Loodusainete e-ülesannetekogud ja diagnostilised testid EIS-is – Vilve Roosioks, Haridus- ja Noorteamet

        18.00–18.15  Lisaküsimused-vastused


        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Project manager: Elle Reisenbuk, elle.reisenbuk@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: 360° tagasiside meetod - juhtide ja õpetajate enesearengu tööriist“

        Veebiseminaril tutvustame 360° tagasiside meetodit juhtide ja õpetajate enesearengu hindamiseks. Koolitaja Martin Tiidelepp tutvustab lähemalt 360° tagasiside meetodit ning oma kogemust tagasiside protsessis osalemise kohta jagavad Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna peaekspert Kaspar Kreegimäe ja Püha Johannese Kooli juht Liivika Simmul.


        Sihtgrupid:
        Alus- ning üldhariduskoolide õpetajad ja juhid.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Trainers :
        • Martin Tiidelepp
        • Kaspar Kreegimäe
        • Liivika Simmul
        Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Põhikooli vene keele võõrkeelena suulise ja kirjaliku eksamiosa hindamine

        Põhikooli vene keele võõrkeelena suulise ja kirjaliku eksamiosa hindamine


        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Registreerimine avatud 2021-02-16
        Project manager: Mare Kasuri, mare.kasuri@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        03mai
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: kuidas teha interaktiivseid töölehti?"

        Kindlasti on õpetajatel aegade jooksul kogunenud erinevaid töölehti, mida oli hea välja printida ning õpilastele täitmiseks anda. Tehnoloogia võimaldab just sellistest töölehtedest väga lihtsalt teha interaktiivsed harjutused, mida saab kasutada enesekontrollitestidena või kontrolltöödena. Veebiseminaril tutvustavad Liia Opmann, Tuuli Koitjärv ja Marika Anissimov erinevaid keskkondi selliste töölehtede tegemiseks: PDF editori, Liveworksheetsi ja Teachermade'i. Kindlasti leiavad osalejad endale uue lemmiku!        Sihtgrupid:
        Õpetajad, haridustehnoloogid alus-, üld- ja kutseharidusest.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Trainers :
        • Marika Anissimov
        • Tuuli Koitjärv
        • Liia Opmann
        Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        04mai
        Progetiigriga liikudes progema - esimesed sammud progemises
        Veebikoolitusel antakse ülevaade ideedest, kuidas programmeerimise algteadmisi nii toas kui õues ilma seadmeteta ja liikudes omandada, pakkudes võimalusi nii üksi ja koos tegutsemiseks. Tegemist on praktilise koolitusega, kus õpetajad saavad ka ennast proovile panna ning leiavad mõtteid, kuidas lastele programmeerimise algteadmisi anda ning neid liikuma julgustada.
        Sihtgrupid:
        Ennekõike lasteaia, I ja II kooliastme õpetajad.
        Maht: 2 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi
        • Praktika: 1 akad. tundi

        Trainers :
        • Maria Toom
        • Kristi Salum
        Project manager: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        05-26
        mai
        Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid.

        Eesti elukestva õppe strateegia 2020 andis meile esmased suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral nimetati dokumendis üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustati rahvusvahelist koostööd. 

        Strateegiline meede p 1.4 Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine ütles: Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti:  oluline on koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, kooli koostöö lapsevanematega, aga ka koostöö kooli ja kohaliku omavalitsuse ning piirkondlike ettevõtete vahel.

        Kuna väga palju kasutatakse koolides GSuite Edu teenuseid, keskendub käesolev koolitus just Google toodetele.


        Sihtgrupid:
        Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
        Maht: 31 akad. tundi
        • Auditoorne: 12 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Meelis Sulg
        Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        05mai
        Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine

        ELVL,HTM, Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ eestvedamisel on valminud veebipõhine käsiraamat „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine“. Käsiraamatu koostamisse panustasid kaheksa kohalikku omavalitsust, kus on alustatud projekti piloteerimist. Väärtusliku sisendi andsid paljude Eesti koolide direktorid, õppejuhid, mentorid, haridusvaldkonna eksperdid ja  MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool. Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamist tutvustava pildiloo kujundas Rein Pakk.

        Käsiraamat keskendub eelkõige sellele, millised on koolipidaja hoovad õpetaja töötasu ja töökorralduse mõjutamisel? Aastail 2019–2020 alutati kaheksas ühinenud omavalitsuses pilootprojekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“. Projekti eesmärgiks on  toetada ühinenud omavalitsusi õpetaja töö- ja palgakorralduse kujundamisel, sealhulgas luua oma selged kontseptuaalsed töö- ja palgakorralduse alused koolidele, mis väärtustaks õpetajat. Käsiraamat on sobiv kasutamiseks kõikides omavalitsustes, kes peavad õpetaja töö- ja palgakorralduse ajakohastamist oluliseks. Materjal on heaks abivahendiks teema mõtestamisel nii koolipidaja, koolijuhi ja õpetaja vaatest ning sobib ka õppematerjaliks õpetajaks õppijatele, õpetajate ja haridusasutuste juhtide taseme- ja täienduskoolituste korraldajatele.


        Materjalid on kättesaadavad Eesti Linnade ja Valdade Liidu kodulehel https://www.elvl.ee/materjalid alates 3.maist. (Käsiraamat leitav peatüki "Haridus- ja noorsootöö" alt).

        Veebinari korraldatakse koostöös Harno,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.


        Sihtgrupid:
        kohalike omavalitsuste juhid, haridusjuhid jt KOV spetsialistid, era- ja riigikoolide pidajad, koolijuhid, haridusvaldkonna poliitika kujundajad
        Maht: 4 akad. tundi
        • Auditoorne: 4 akad. tundi

        Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        06mai
        Veebiseminar "Kutsekoolid distantsõppel: kogemused ja soovitused"

        Kutsekoolide õpetajatele ja töötajatele mõeldud veebiseminaril jagavad kolm kutsekooli praktilisi kogemusi ja nõuandeid distantsõppe läbiviimiseks, pakkudes nii tööriistakasti kui ka soovitusi teistele kutsekoolide kolleegidele.

        Veebiseminaril võtame fookusesse kutseeksamid, projektide korraldamise ja protsesside juhtimise olulisuse. Lisaks arutame erinevate keskkondade ja võimaluste üle, räägime õppematerjalidest ning õppetöö korraldusest.

        Vaatame, kuidas õpilaste enesejuhtimist toetada ning milline roll on õpetajate motivatsioonil ja üksteise toetamisel.

        Seminaril kuuleme kogemusi nii kutseõpetaja, haridustehnoloogi, õppejuhi kui ka õpilase vaatest.


        Sihtgrupid:
        Kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid jt töötajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Trainers :
        • Maila Juns-Veldre
        • Merit Karise
        • Roosi Nemliher
        • Anne Krull
        Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        06mai
        Digivõtme õpilood ja GDPR

        Koolituse eesmärk on toetada Digivõtme koolitajaid õpilugude juhendamisel ja tagasisidestamisel GDPR-i ja turvalisuse vaatest. Koolituse I pooles toob Ingrid välja aspektid praeguste õpilugude näitel, mis GDPR-i seisukohast tähelepanu vajavad. Koolituse teises pooles toimuvad töötoad, mille käigus teeme õpilugudes parendusi. 


        Sihtgrupid:
        Digivõtme koolitajad.
        Maht: 2 akad. tundi
        • Praktika: 2 akad. tundi

        Trainer :
        • Ingrid Maadvere
        Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        12mai
        TeacherMade keskkonna kasutamine õppes

        Keskkonna TeacherMade abil on võimalik luua digitaalseid ning automaatselt kontrollitavaid töölehti. Töölehti võib teha keskkonnas  või luua digitaalne versioon varem valmis tehtud pdf, jpg või doc formaadis töölehest.

         Töölehti saab jagada õpilasele lingi abil, mis võimaldab õpilasel saada kohese tagasiside oma tööle ja lihtsustab õpetaja tööd.   

        Edu ja Tegu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond, mistõttu on seminar sihtrühmale tasuta. 


        Sihtgrupid:
        Õpetajad, kooli personal, ettevõtlus- ja karjääriõpet läbi viivad spetsialistid
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Trainer :
        • Pille Granovski
        Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        12mai
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: materjalide koondamine veebis - Padlet, Wakelet jt"

        Veebiseminaril  tutvustavad haridustehnoloogid Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus) ja Katrin Uurman (Räpina Aianduskool) erinevaid veebikeskkondi, kuhu on võimalik koondada materjale ja linke. Põhitähelepanu on suunatud Wakelet keskkonnale, aga vaatluse alla tulevad ka Padlet, Dotstorming, Symbalood ja Bookmarks. Keskkondi saab kasutad individuaalselt või ühistöös klassiga.


        Sihtgrupid:
        Õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid jt koolitöötajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Trainers :
        • Anne Krull
        • Katrin Uurman
        Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        13-19
        mai
        Vaimse tervise esmaabi

        Puutume igapäevatöös kokku noortega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes toetab. Ka noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist ning oskust suunata erialaspetsialisti poole. “Vaimse tervise ABC” koolitus pakub osalejatele võimalust tutvuda lähemalt vaimse tervise teemaga, õppida vaimse tervise esmaabi samme ning mõtiskleda selle üle, milline on tema roll teemaga seotud häbimärgistamise vähendamisel. Käsitleme enim levinud vaimse tervise häireid nagu näiteks ärevushäire ja depressioon ning vaatame võimalusi jõustada noore eneseabi võimekust, mille valguses ei jää tähelepanuta ka noorsootöötaja enesehoidmine. Ning otse loomulikult pole võimalik selle kõige valguses jätta puudutamata ei kuulamisoskusi ega hetke eriolukorra mõju vaimsele tervisele.


        Sihtgrupid:
        Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes töötavad 2021 suvel laste- või noortelaagrites noortega. Ennekõike neile noorsootöötajatele, kes töötavad vähemate võimalustega noortega.
        Maht: 11 akad. tundi
        • Auditoorne: 9 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

        Trainers :
        • Anna Haasma
        • Umberto Dorus Geerts
        Project manager: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        13mai
        360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

        Seminari teemad:

         • juhtide kompetentsimudelist;
         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
         • valimi koostamine;
         • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
         • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
         • küsimused ja vastused.

         Sihtgrupid:
         Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         19mai
         Distantsilt targemaks: DigiKiirendi kogemuslood

         Veebiseminari fookuses on neli teemat:

         1. Õppekava arendus ja ühtsete platvormide kasutuselevõtt
          Malve Kolli ja Kristiina Paunel, Mustjala Lasteaed-Põhikool
         2. Distantsõppega seotud muutused õppimises ja õpetamises
          Virge Ong, Sõmeru Põhikool
         3. Haridustehnoloogi ametikoha juurutamine
          Aili Prinken, Vaimastvere Kool
         4. Muutuste juhtimine koolis
          Ulvi Kipper ja Andres Anton, Muhu Põhikool


         DigiKiirendi arenguprogrammi eesmärk on toetada koolimeeskonda õppetöösse tehnoloogia kaasamisel, et soodustada sellega õpilaste digipädevuste arengut. 

         DigiKiirendi programm lähtub iga kooli vajadustest ja suunab koolipersonali oma igapäevases töös digivahendeid aktiivsemalt kasutama. Pool õppeaastat vältavas programmis õpivad õpetajad baas- või rätsepakoolituse ning juhid digijuhtide koolituse grupis. Koolitusi toetab paralleelselt haridustehnoloogiline nõustamine.


         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20-27
         mai
         Vaimse tervise esmaabi

         Puutume igapäevatöös kokku noortega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes toetab. Ka noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist ning oskust suunata erialaspetsialisti poole. “Vaimse tervise ABC” koolitus pakub osalejatele võimalust tutvuda lähemalt vaimse tervise teemaga, õppida vaimse tervise esmaabi samme ning mõtiskleda selle üle, milline on tema roll teemaga seotud häbimärgistamise vähendamisel. Käsitleme enim levinud vaimse tervise häireid nagu näiteks ärevushäire ja depressioon ning vaatame võimalusi jõustada noore eneseabi võimekust, mille valguses ei jää tähelepanuta ka noorsootöötaja enesehoidmine. Ning otse loomulikult pole võimalik selle kõige valguses jätta puudutamata ei kuulamisoskusi ega hetke eriolukorra mõju vaimsele tervisele.


         Sihtgrupid:
         Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes töötavad 2021 suvel laste- või noortelaagrites noortega. Ennekõike neile noorsootöötajatele, kes töötavad vähemate võimalustega noortega.
         Maht: 11 akad. tundi
         • Auditoorne: 9 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

         Trainers :
         • Umberto Dorus Geerts
         • Anna Haasma
         Project manager: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20-05
         mai-september
         Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

         Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

         Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

         Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


         Sihtgrupid:
         Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Tiia Salm
         • Hene Binsol
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         20mai
         Kutseõppeasutuste tugispetsialistide võrgustikuseminar

         HTM sõnumid (toimunud ning eelseisvad uuendused  ja arengud). HEV-õpilasega seotud dokumentatsioon koolides- välishindaja tähelepanekuid. Haridusinfo kajastamine kutsekoolide veebilehtedel.

         Kuidas toime tulla muutuste keerises ja vältida läbipõlemist (koolitaja Raimo Ülavere)


         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Project manager: Virve Kinkar, virve.kinkar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20mai
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks: virtuaalne põgenemistuba"

         Kooliaasta on kohe varsti lõppemas ning õpilased ja õpetajad otsivad võimalusi, kuidas erinevaid teemasid korrata ja õppimist mängulisemaks teha. Üheks toredaks variandiks on virtuaalne põgenemistuba õpilastele aga miks mitte ka kolleegidele. 

         Veebiseminaril räägimegi, kuidas teha virtuaalset põgenemistuba erinevaid keskkondi kasutades. Proovime kasutada selleks Genially ja Google'i keskkondi ning lisada juurde ka erinevaid testikeskkond (Quizizz, Kahoot, LearningApps).

         Kuidas virtuaalne põgenemistuba töötab? Virtuaalses põgenemistoas on õpilaste ülesanne lahendada erinevaid ülesandeid, mille vastusest saadakse koodid, et liikuda järgmise ülesande juurde. Võitjaks on see, kes kõige esimesena kõik ülesanded ära lahendab. Virtuaalne põgenemistuba sobib väga hästi ka distantsõppesse või siis projektipäevaks lõimides erinevaid õppeaineid.


         Sihtgrupid:
         Haridustöötajad alus-, üld- ja kutseharidusest.
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Ingrid Maadvere
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20mai
         Sisseastumisprotsessi metoodika: videovestluste läbiviimine

         Lühikoolitusel arutletakse ja praktiseeritakse hea videovestluse põhitõdesid (nt kuidas luua vestluspartneriga paremat kontakti, kuidas vajadusel sisseastujale mõni praktiline ülesanne lahendamiseks anda) ning räägitakse, milline on hea kodulehe seos sisseastumisprotsessi parema sujumisega (vaatame näidete varal, mida ja miks võiks kodulehel paremaks teha).


         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         24mai
         Haridusühenduste juhtide arenguprogrammi infotund

         Infotunnis avavad programmi sisu koolituse läbiviijad ja juhtivkoolitajad Tallinna Ülikoolist. Programmis osalemise kogemusest ja selle käigus valminud ühenduse arendusprojektist kõnelevad Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus) ja Kati Bakradze  (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit).


         Infopäev on veebipõhine, toimub 24.05. kell 15.00. Infopäeva link saadetakse registreerunutele hiljemalt 1 päev enne ürituse toimumist.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         25mai
         Veebiseminar "Koolide sisekliima - kas me saame seda paremaks teha"

         Aina rohkem on hakatud rääkima koolide sisekliimast ja sellest, kuidas see mõjutab haiguste levikut ja õppimist. Aeg oleks selle teemaga lähemalt tutvust teha ning Harno koolituskeskus on kutsunud teemat avama oma ala asjatundjad. 

         Seminari avab Indrek Riisaar (Haridus- ja teadusministeerium), kes räägib teema olulisusest koolis. Jürgo Preden (insener, Thinnect) tutvustab seda, kuidas mõõta CO2 ja kuidas saadud andmete abil sisekliimat hinnata. Sisekliima mõjust õppimisvõimele räägib Mart Murdvee (psühholoog, PE Konsult) ja ventilatsioonisüsteemide tööst teeb ülevaate Karl Erik Kalmus (Smart Vent).

         Muuhulgas tulevad vaatluse alla järgmised küsimused:

         • Kuidas saab kasutada CO2 kontsentratsiooni sisekliima kvaliteedi hindamiseks
         • CO2 mõõtmise viisid
         • CO2 taseme kasutamine sisekliima kvaliteedi hindamiseks
         • Kuidas mõjutab sisekliima inimese õppimis- ja töövõimet, erinevate uuringute tulemused
         • Kuidas toimib sundventilatsioon
         • Kuidas toimib tark ventilatsioon
         • Milliste meetoditega on võimalik ka “rumal” ventilatsioon “targaks” teha

         Sihtgrupid:
         Alus, üld- ja kutsehariduse töötajad
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         28mai
         Sissejuhatus karjääri- ja ettevõtlusõppesse

         Neljatunnisel seminaril käsitletakse järgnevaid teemasid:

         - karjääri- ja ettevõtlusõpe karjääriteenuste osana 

         - kooli kohustused karjääriteenuste korraldamisel lähtuvalt seadusandlusest

         - programmi "Edu ja Tegu" võimalused karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamisel

         - Eesti Töötukassa võimalused karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamisel

         -praktilisi meetodeid karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamiseks koolis Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku ülesannetekogumiku näitel


         Sihtgrupid:
         Üldhariduskoolide koolimeeksonna liikmed, eriti alustavad karjääri- ja ettevõtlusõpetajad
         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi

         Project manager: Kersti Kivirüüt, kersti.kiviryyt@innove.ee

         Lisainfo
         Sulge

         31mai
         Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (lasteaed)
         • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
         • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
         • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08-31
         juuni-oktoober
         Coaching noorsootöötajatele vaimse tervise esmaabi andmiseks

         Kuna noorte seas on suurenenud vaimse tervise abi vajadus, mida koroona-aasta on  võimendanud, on oluline, et esmatasandi vaimse tervise abi osutamine toimuks võimalikult laialdaselt. Seda enam, et paraku esineb vaimse tervise abi valdkonnas mitmeid probleeme ja takistusi, mistõttu noored ei jõuagi alati õigeaegselt abini.

         Noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist. Ka "Vaimse Tervise Strateegia aastateks 2016-2025" seab oluliseks edendada noortekeskuste töötajate vaimse tervise alast teadlikkust ja toimetulekuoskusi (nt toimetulek agressiivsete lastega, väärkohtlemise juhtumite märkamine, sekkumine kriisisituatsioonides, ennasthävitava käitumise ja tõrjutuse äratundmine jne).

         Seetõttu oleme ellu kutsunud vaimse tervise alal esmatasandi nõustamise coachingu noorsootöötajatele.

         Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, kus toetatakse noorsootöötaja ametialast arengut ning toimetulekut muutustega. Coaching keskendub tulevikule, aidates noorsootöötajal eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning toetades konkreetsete tegevuskavadeni jõudmist, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. 

         Coachingu käigus ei õpetata noorsootöötajatele uusi teadmisi ega oskusvõtteid, kuidas vaimse tervise esmaabi osutada! Sel põhjusel ongi osalemise eelduseks varasem "Vaimse tervise esmaabi" koolituse läbimine minimaalselt 8-9h ulatuses Harno/Peaasi.ee koostöös aastatel 2020-2021 või Peaasi.ee pakkumisel 2019-2021.

         Coaching toimib nii, et osalejad toovad kohtumisele ühe küsimuse, millega hakatakse grupis tööle. Nädal enne kohtumist saadab coach grupile ettevalmistava juhise. 

         Meie coach on pikaaegse noortevaldkonna kogemusega ning sertifitseeritud EMCC Coach ja fasilitaator. Ta ei ole Peaasi.ee meeskonnaliige. Coach ei tegutse ise vaimse tervise valdkonnas, ta ei ole vaimse tervise asjatundja ega paku osalejatele psühholoogilist abi ega mentorlust.

         Esimene grupikohtumine temaga toimub teisipäeval, 8. juunil 2021, koht täpsustamisel. Järgnevate kohtumiste täpse aja ja koha lepivad coach ja grupp omavahel kokku. Planeeritud on kokku minimaalselt 5 kohtumist. Igaks kohtumiseks tuleb varuda 1 tööpäev. Kohtumised ei toimu järjestikustel päevadel, vaid on jaotatud hajali.

         Tegevus on jätkuks 2020.a toimunud „Siin hoolime“ noortekampaaniale, mis keskendus noorte vaimsele tervisele ja turvatundele.


         Sihtgrupid:
         Coachingu programmi saavad kandideerida noorsootöötajad, kes on viimase 2 aasta jooksul läbinud või parasjagu läbimas Vaimse tervise esmaabi koolituse (minimaalselt 8-9h ulatuses) Harno/Peaasi.ee korraldamisel ja/või Peaasi.ee korraldamisel. Sobib ka mais 2021 lõpetav grupp. Kandideerimisel antakse eelis neile noorsootöötajatele, kes tegutsevad Põlvamaal, Valgamaal ja Võrumaal. Ühest organisatsioonist valime mitte enam kui ühe osaleja. Sama grupiga töötatakse kogu kohtumiste perioodi vältel. Kandideerimine gruppi toimub 1. juunini kell 15.00 k.a.
         Maht: 40 akad. tundi
         • Auditoorne: 5 akad. tundi
         • Praktika: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-05-19
         Registreerimine suletud alates 2021-05-31
         Koolitaja :
         • Liis Tamman
         Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         14juuni
         EISi kasutamine õppetöös: ülesannete panka kasutades testide ja iseseisvate tööde koostamine

         Veebiseminaril tutvustatakse Eksamite Infosüsteemi (EIS) võimalusi ja kasutamist õpiprotsesside toetamiseks.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Vilve Roosioks, vilve.roosioks@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         15-17
         juuni
         Osalise keelekümbluserühma õpetajate meeskonnatöö koolitus 2020

         - Inimeste suhtlemistüübid. Praktilised harjutused suhtlemisoskuste arendamiseks. 

         - Õpetajate omavaheline koostöö. Kultuurilised erinevused ja nende mõju suhtlemisele. 

          - Tegevuste planeerimise alused osalise keelekümblusega rühmas. 

          - Koostöö korraldamine lapsevanematega. 

          - Rühmanõustamine teemal „Minu koostöö kogemused“.


         Sihtgrupid:
         Osalise keelekümbluse rühmades töötavad õpetajad.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 24 akad. tundi

         Trainers :
         • Pille Murrik
         • Svetlana Belova
         • Hedi Minlibajeva
         • Nonna Meltsas
         Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         15juuni
         Veebiseminar 2021. aasta e-tasemetöödest koolijuhtidele

         2021, aasta sügisel toimub II ja III kooliastme materjalidele koostatud 12 elektroonilist tasemetööd. Veebinar on mõeldud koolijuhtidele, et tutvustada nende sisu, ajakava ja korraldust.


         Sihtgrupid:
         koolijuhid ja EISi kooli administraatorid
         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Trainers :
         • Hele Lukki-Lukin
         • Regina Multram
         Project manager: Hele Lukki-Lukin, hele.lukki-lukin@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         16-18
         juuni
         Vebinar: Eksamite infosüsteemi kasutamine e-ülesannete koostamiseks
         Vaatame erinevaid ülesandetüüpe ja kuidas neid EISis kasutada.
         Maht: 6 akad. tundi
         • Praktika: 6 akad. tundi

         Trainer :
         • Anastassia Voronina
         Project manager: Anastassia Voronina, Anastassia.Voronina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         16juuni
         Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
         • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
         • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
         • tagasiside tulemuste kasutamine
         • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
         • eneseanalüüsi metoodikad

         Maht: 7 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Trainer :
         • Martin Tiidelepp
         Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         17-25
         juuni-märts
         Õpetaja - hariduse kõneisik V lend

         Igal täiskasvanul on oma koolikogemus, mis mõjutab tema suhet kooli ja laiemalt kogu haridusvaldkonnaga. Elu koolis on aga pidevas muutumises. Selleks, et ühiskond näeks õpetajaametit läbi õpetajate silmade ning mõistaks, missugused on praegused õppimise ja õpetamise suunad, on oluline, et õpetajad ise oma töö sisu nähtavaks teeksid. Programm „Õpetaja – hariduse kõneisik” ongi ellu kutsutud hariduselus toimuva ühiskonnale vahendamise toetamiseks.

         Programmi käigus saad teada, kuidas kujuneb ameti maine ning kuidas luua endale unikaalne persoonibränd. Kuuled ja näed, milline on suurepärane avalik esineja. Et olla ise esinejana osavam, saad professionaalide käe all harjutada, kuidas sõnumeid mõjusalt kirja panna ja levitada ning intervjuusid anda.


         Sihtgrupid:
         Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad, kellel on vähemalt kolm aastat õpetajatöö kogemust, kes fännavad oma tööd ning kes lähtuvad oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest.
         Maht: 66 akad. tundi
         • Auditoorne: 66 akad. tundi

         Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee         Lisainfo
         Sulge
         Suvi 2021(73)
         28-30
         juuni
         Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe suvekool

         Suvekooli läbivateks teemadeks on ettevõtlus- ja karjääripädevuste ning ettevõtlikkuse arendamise meetodid, noorte toetamine nii õppes kui muus elus erinevates arenguetappides vanuselisi iseärasusi arvestades, ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtliku õppe läbiviimine ja metoodikad-materjalid, Eesti majandusolukorra ülevaade ning iseenda pädevuste arendamine ning uute teadmiste omandamine.  

         Tutvu täpse kava ja esinejatega siin https://ettevotlusope.edu.ee/opetajate-suvekool-2021/  

         Suvekooli toetab Euroopa Sotsiaalfond, korraldavad Haridus- ja Noorteamet, Ettevõtlik Kool, JA Eesti, Tartu Ülikool. 


         Sihtgrupid:
         Ettevõtlus- ja majandusõpetajad, karjääriõpetajad, karjäärispetsialistid, Ettevõtliku Kooli võrgustik, koolijuhid, nii üldhariduse, kutsehariduse kui kõrghariduse ettevõtlus- ja karjääriõppega tegelejad
         Maht: 17 akad. tundi
         • Auditoorne: 17 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         03juuli
         Kaie testib allkirjastamist

         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi
         • Praktika: 1 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Kaie Urbmets
         Project manager: Kaie Urbmets, kaie.urbmets@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         02august
         Inimõiguste põhine lähenemine erinevatele sooidentiteetidele noorsootöös

         Noortele on soo ja seksuaalsusega seotud teemad päevakajalised. Kuna noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, siis on noorsootöötaja jaoks oluline mõista inimese soo erinevaid tahke, sealhulgas transnoorte kogemust.

         Noorsootöötaja erialane ettevalmistus peab andma oskused ja julguse ühekoos noortega käsitleda ning lahti mõtestada nii noorte enda jaoks olulisi teemasid, kui ühiskonnas kajastust leidvad päevakajalisi teemasid.

         Salliva, kõiki inimesi kaasava keskkonna loomine ja erinevaid noori mõistev maailmavaade on inimõigustel põhineva noorsootöö vundament.

         Eestis ei kohta transnoored alati toetust ja mõistmist, mis omakorda võib pärssida nende võimalusi osaleda noorsootöös. Eneseteostuseks on oluline turvaline keskkond, kus noorte erinevad identiteedid on loomulik osa inimeste ja ühiskonna mitmekesisusest. Eelarvamused ja negatiivsed hoiakud seksuaalvähemuste ja transnoorte suhtes mõjutavad nii LGBT+  noori, kuid neil on ka mõju teistele noortele.

         Seetõttu avame seminaril lähemalt inimõigustel põhinevat soo- ja seksuaalsusega seotud teemavaldkonda, anname ülevaate Eesti elanike hoiakutest LGBT+ teemadel, kuuleme transnoore ema kogemust ning otsime üheskoos võimalusi noorsootöötajatena transnoorte toetamiseks.


         Sihtgrupid:
         Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, ennekõike neile, kes on koolitusel käsitletavas teemas uued.
         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 8 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Kelly Grossthal
         Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         03-28
         august-juuni
         Alustavate koolijuhtide arenguprogramm 2021/2022

         Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

         Juhtivkoolitajad: Heidi Uustalu ja Rein Uusmaa


         Sihtgrupid:
         Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning Elukestva õppe strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Alustavateks koolijuhtideks loetakse antud programmi kontekstis üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis olnud üle ühe õppeaasta.
         Maht: 206 akad. tundi
         • Auditoorne: 178 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-09-02
         Trainers :
         • Heidi Uustalu
         • Margus Pedaste
         • Rein Uusmaa
         • Toomas Kruusimägi
         • Toomas Kink
         • Imbi Viirok
         • Marjeta Venno
         • Indrek Kilk
         • Kristi Mumm
         • Piret Sapp
         • Mare Tamm
         • Annika Räim
         • Triin Laasi
         • Tiia Randma
         • Triin Noorkõiv
         • Karin Künnapas
         • Kaido Pajumaa
         • Merle Viirmaa-Treifeldt
         • Kätlin Vanari
         • Eve Eisenschmidt
         • Mari-Liis Sults
         • Raigo Prants
         • Rein Oselin
         • Grete-Stina Haaristo
         • Piret Jeedas
         • Mario Mäeots
         • Merike Kull
         • Ain Tõnisson
         • Priit Salumaa
         • Annika Soome
         • Jaanika Rannula
         • Urmo Uiboleht
         • Taavi Karu
         • Karmo Kurvits
         • Neeme Rand
         • Kadri Arula
         Project manager: Annika Link, Annika.Link@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         06-07
         august
         Haridusühenduste suveseminar 2021

         Esimene päev on suures osas pühendatud õpetajate vaimse tervise hoidmisele – kuulame, kuidas toime tulla vihaga ja lahendada konflikte, saame näpunäiteid, kuidas meditatsioon võiks aidata keeruliste tunnetega toime tulla. Samuti jagatakse olulist infot digiprügist ja GDPRist. Teise päeva keskmeks on haridusühenduste tegevusvõimekuse suurendamine – uurime töötubades, kuidas kasvatada ühendusele järelkasvu ja milline võiks olla ühenduse väärtuspakkumine. Lisaks tutvustame ühenduste koostööprojekte ja räägime õpetajate kuvandist ja sellest, kuidas igaüks saab nii kooli kui ka üksikisiku tasandil õpetaja suurepärasesse kuvandisse panuse anda.

         Teemasid on veel ja esinejate nimekiri täieneb. Lõpliku ajakava saadame välja mai lõpus. 


         Maht: 16 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         09-30
         august-september
         Keelekümbluse ABC koolitus lasteaia õpetajatele

         • Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

         • Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

         • Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

         • Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

         • Lapse  keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

         • Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

         • Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

         • Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

         • Koostöö lapsevanematega.  

         • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine. 


         Maht: 54 akad. tundi
         • Auditoorne: 46 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainers :
         • Hedi Minlibajeva
         • Nonna Meltsas
         Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         09-28
         august-oktoober
         Keelekümbluse ABC koolitus lasteaia õpetajatele (vene õppekeelega rühm)

         • Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

         • Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

         • Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

         • Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

         • Lapse  keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

         • Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

         • Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

         • Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

         • Koostöö lapsevanematega.  

         • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine. 


         Maht: 54 akad. tundi
         • Auditoorne: 46 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainers :
         • Svetlana Belova
         • Jelena Kondratjeva
         Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         09-01
         august-oktoober
         LAK-õppe, keelekümbluse ABC (1. ja 2. kooliastme õpetajatele)
         • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
         • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
         • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
         • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
         • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

         Maht: 45 akad. tundi
         • Auditoorne: 39 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 6 akad. tundi

         Trainers :
         • Anna Sele
         • Silja Risti
         Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         09-01
         august-oktoober
         LAK-õppe, keelekümbluse ABC (1. ja 2. kooliastme õpetajatele)
         • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
         • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
         • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
         • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
         • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

         Maht: 45 akad. tundi
         • Auditoorne: 39 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 6 akad. tundi

         Trainers :
         • Anu Parts
         • Anne Kloren
         Project manager: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         11-13
         august
         Draamaõppe võtted lasteaias

         Õppe sisu

         • Draamaõppe teoreetilised lähtekohad.
         • Õppekeskkonna kujundamine draamaõppe kasutamisel.
         • Kuulamise, kõnelemise, vaatlemise, uurimise oskuse arengu toetamine draamavõtete kaudu.
         • Koostöine õppimine.
         • Eneserefleksioon. Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine. 

         Iseseisev töö

         • Koolitusel kogetud vähemalt kahe võtte/meetodi põhjendatud kasutamine õppetöös, kok-kuvõtte esitamine rühmas. 
         • Enda kui õppija enesereflektsiooni koostamine, esitamine õpimapis.          Sihtgrupid:
         Lasteaedade keelekümblusrühmas õpetavad õpetajad ja eesti keele kui teise keele õpetajad
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 21 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 3 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Tatjana Baum-Valgma
         • Anna Sele
         Projektijuht: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         12-13
         august
         Hariduse kõneisikute suveseminar „Minu lugu“

         Suveseminaril keskendume lugude rääkimisele ja meie päeva aitab tervikus siduda Joonas Hellerma. Meil on võimalus vaadata värske uuringu tulemusi, kuidas on õpetajaameti maine viimase viie aastaga muutunud. Seejärel mõtiskleb David Vseviov õpetamise kui naudingu üle. Õpetamine on protsess, mille tulemusel võib laieneda mõttekaaslaste ring. Aga mis saab olla toredam, kui viibimine inimeste seltsis, kes saavad maailmaasjadest ligilähedaselt aru. Viibivad ühes mõttelises ruumis. Ning sellise ruumi kujundamine ongi nauditav protsess. 


         Seminaril saab iga osaleja valida omale kaks meelepärast töötuba, mis teda enim kõnetab. Esimene töötubade sessioon:

         • LOO JUTUSTAMINE TELES. Sigrid Salutee oli saatesarja „Mina, õpetaja“ toimetaja ja tema töötoas saame teada, kuidas rääkida oma lugu teles? Milline lugu huvitab teleajakirjanikku ja kuidas oma lugu teleformaadi jaoks ette valmistada?
         • LOO JUTUSTAMINE PODCASTIS. Veronika Tuul, kes on Diginobe podcasti autor ja eesvedaja, õpetab loo jutustamise eripärasid taskuhäälingus. Taskuhääling on lihtne ja käepärane vahend oma loo jutustamiseks. Töötoas arutlemegi, millised teemad ja miks sobivad taskuhäälingi formaati. Ka jagab Veronika teiega oma kogemuslugu Diginobest ning hulgaliselt praktilisi soovitusi taskuhäälingu loomiseks või taskuhäälingus külaliseks olemiseks.
         • LOO JUTUSTAMINE SOTSIAALMEEDIAS. Maria Murumaa-Mengel, kes on Tartu Ülikooli sotsiaalmeedia lektor arutleb, kuidas joonduvad õpetaja kutse-eetika ja infovahetuse normid sotsiaalmeedias. Diskuteerime peamiste ohtude ja võimaluste üle, mis õpetaja rolli ja sotsiaalmeediakasutuse puutepunktides ilmneda võivad. Lisaks vaatleme tänaste suunamudijate ja veebis tegutsevate sisuloojate poolt kasutatavaid tähelepanu pälvimise ja säilitamise strateegiaid ning püüame mõelda, millised neist on kasutatavad haridusvaldkonnas.

         Teine töötubade sessioon:

         • LOO JUTUSTAMINE PILTIDE KEELES. Filmirežissöör ja stsenarist Moonika Siimets jagab oma lugusid ning inspireerib ja julgustab kasutama visuaalset keelt õpetaja igapäevatöös.
         • LOO JUTUSTAMINE LÜHIFORMAADIS. Paralleelses töötoas vaatame koos endise õpetaja ja disainiagentuuri Velvet produtsendi ning tulevase Saaremaa Riigigümnaasiumi juhi Ivo Visakuga, kuidas käib loo jutustamine lühiformaadis? Kuidas anda edasi sõnumit lühidalt, täpselt ja löövalt? Kuidas luua oma looga tähendust: emotsioone, elustiili, kuvandit ja väärtuseid?


         Seminari lõpetab inspireeriva ettekandega Kati Orav, kes jagab enda lugu visuaalse mõtlemise valdkonna saadikuna. Kuulaja saab eeskuju kaudu õppida loo ülesehitamist. Kindlasti saab osaleja teada ka pliiatsiga mõtlemise olulisusest ja nippe selle kasutamiseks laiemalt.


         Seminari järgsel õhtupoolikul saab Hindreku talu mõnusas keskkonnas vabamas vormis oma lennukaaslastega muljeid vahetada, teiste hariduse kõneisikutega tutvuda ja mõttekaaslaseid leida. Otsime uusi algatusi ja ideid õpetajaameti atraktiivsuse tõstmiseks:)

         Tegevusi jätkub ka järgmise päeva hommikusse, kus me tutvume ideede ja algatustega, kuidas õpetajaameti atraktiivsust tõsta. Suveseminar lõppeb lugude jutustamise valdkonna eestvedaja Piret Pääri töötoaga, kuidas üles ehitada loo dünaamikat ja kuidas jutustada edulugu. Piret räägib lugude jutustamisest traditsioonis ning tänapäeval ja jagab oma kogemusi, mida ta on omandanud jutustajana kolmekümne aasta jooksul, aga kuulajana veel kauemgi.  

         NB! Seminari pildistatakse. Kohapeal tehtud fotosid kasutatakse Harno koolituskeskuse  (reklaam)materjalides, mida avaldatakse Harno veebilehel ja sotsiaalmeediakanalites. Palun teavitage fotograafi, kui te ei soovi pildile jääda.

         Sihtgrupid:
         Õpetajaameti kõneisikud
         Maht: 10 akad. tundi
         • Auditoorne: 10 akad. tundi

         Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         16-17
         august
         Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis

         Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamise täiendkoolitus on suunatud kõikidele koolide töötajatele, kes soovivad noortele projektijuhtimist õpetada või nendega koos noorteprojekte kirjutada.

         Koolitus tugineb Noorteagentuuri poolt välja töötatud "Rahvusvahelise projektijuhtimise" käsiraamatule. Antud käsiraamatu alusel on võimalik koolides rahvusvahelise projektijuhtimise valikainet õpetada või kasutada seda õpilaste toetamiseks projektide kirjutamisel.

         Koolitusel käsitletakse peamiselt projektijuhtimise põhitõdesid, mitteformaalse õppe metoodikat ja antakse praktilisi nippe noorte õpetamiseks. Lisaks tutvustatakse ka Erasmus+ projektide rahastuse taotlemise võimalusi ning viise "rahvusvahelise projektijuhtimise" käsiraamatu kasutamiseks. 

         Koolitust viib läbi Kätlin Kuldmaa. Kätlin on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi ajaloos ning Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadi. Projektikirjutamise ja -juhtimisega seotud teadmised on Kätlin omandanud läbi praktika. Rahvusvaheliste projektide kirjutamise ja elluviimisega tegi ta algust 2013. aastal ning alates 2016. aastast on ta ka üks  Erasmus+ programmi projektinõustajatest. Hetkel töötab Kätlin õpetajana.


         Sihtgrupid:
         Õpetajad ja teised koolitöötajad, kes on huvitatud "Rahvusvahelise projektijuhtimise" valikaine õpetamisest oma koolis või lihtsalt õpilastega koos noorteprojektide kirjutamisest.
         Maht: 12 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi

         Trainer :
         • Kätlin Kuldmaa
         Project manager: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         17-18
         august
         Coaching ja mentorlus. Müüdid ning trendid inimeste juhtimisel. Juhtimissimulatsioon Dynama

         Koolitus kuulub ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogrammi „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses". Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtivkoolitajaga koolituses muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

         Koolitus toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on osalejatele tasuta. 


         Sihtgrupid:
         Õpetajad, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, õpilasfirmade ja minifirmade juhendajad. Ootame osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel.
         Maht: 12 akad. tundi
         • Auditoorne: 8 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         17-19
         august-oktoober
         Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses"

         Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist. Selleks:

         • ·       õpime koos ja üksteiselt ning läbime ettevõtlussimulatsiooni Dynama;
         • ·       külastame ettevõtteid (RagnSells, Bolt, Telia) programmis käsitletu rakendusvõimaluste mõistmiseks;
         • ·       katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi, töötades väikestes õpigruppides (4-5 inimest) ka moodulitevahelisel ajal;
         • ·       valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
         • ·       korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.


         Arenguprogrammi seob tervikuks juhtimissimulatsiooni Dynama läbimine, mis võimaldab turvalises, kuid elulähedases simulatsioonikeskkonnas ettevõtjana tegutseda ja õpitut rakendada. Simultatsiooni maht on 4 ah igas moodulis ning eeldab osalejatelt ca 12h iseseisvat tööd moodulitevahelisel ajal. Simulatsiooni läbinu:

         • ·       on praktiseerinud otsuste langetamist erinevates ettevõtlussituatsioonides ja arendanud ettevõtlikkusega seotud hoiakuid;
         • ·       mõistab isikliku kogemuse varal ettevõtlusteooria ja –praktika seoseid;
         • ·       väärtustab konkurentide jälgimise ja analüüsi olulisust nii strateegiliste kui ka operatiivsete otsuste langetamisel;
         • ·       oskab otsustamisel kasutada turu-uuringute tulemusi, samuti konkurentettevõtete kasumiaruannetes ja bilanssides sisalduvat informatsiooni;
         • ·       mõistab ettevõtte majandustulemuste ja tehtud juhtimisotsuste vahelisi seoseid;
         • ·       väärtustab meeskonnatöö olulisust juhtimisotsuste langetamisel ajasurve tingimustes.

         Moodulite vahepealsel perioodil toimuvad virtuaalsed kohtumised kõikide osalejatega, et arutada mängu jooksul toimunud edasiminekuid ja tagasilööke.


         Koolitus toimub Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on osalejatele tasuta. 


         Sihtgrupid:
         õpetajad, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, õpilasfirmade ja minifirmade juhendajad
         Maht: 60 akad. tundi
         • Auditoorne: 36 akad. tundi
         • Praktika: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         17-18
         august-november
         DigiKiirendi koolitajate nõustamise koolitus

         Koolituse eesmärk on DigiKiirendi programmis haridustehnoloogiliste nõustajate professionaalne areng kvaliteetse nõustamise tagamiseks koolides ning nõustajate toetamine kogu kooli meeskonna nõustamisperioodi vältel.


         Sihtgrupid:
         DigiKiirendi programmis osalevad koolitajaid ja nõustajad.
         Maht: 18 akad. tundi
         • Auditoorne: 14 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-08-16
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         18-19
         august
         Ärindus ja haldus õppesuuna ning Transporditeenuste õppekavarühma erialade võrgustiku seminar

         Esimesel päeval: ühtne keskharidus, Eesti oskuste klassifikaator, ettevõtluspraktika kutseõppes, majanduskriisi mõju tööjõu- ja oskuste vajaduste muutusele OSKA valdkondades, distantsõppe praktikate jagamine.

         Teisel päeval: logistika tehnoloogiatrendid äri kasvatamiseks, 5G võimaluste rakendamine logistikas, tuleviku transpordiökosüsteem, kus hakkavad sõitma autonoomsed sõidukid, mis läks valesti koroonaaegse maailma tarneahelates jne.         Sihtgrupid:
         Äridus ja haldus õppesuuna kutseõpetajad, Transporditeenused õppekavarühma kutseõpetajad
         Maht: 7 akad. tundi
         • Auditoorne: 7 akad. tundi

         Project manager: Jane Kallion, jane.kallion@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         18-19
         august
         Haridusmentorite konverents 2021

          


         Sihtgrupid:
         Konverentsile ootame kõiki haridusjuhtidest mentorid.
         Maht: 16 akad. tundi
         • Auditoorne: 9 akad. tundi
         • Praktika: 6 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

         Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         18-24
         august-september
         Lõiming kooli õppekava rakendamisel

          Meeskonnatöö põhimõtted.

         •LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

         •Lõimingu võimalused.

         •Eesmärgistamine ja refleksioon.

         •Koostöine kavandamine

         •Nõustamine.


         Sihtgrupid:
         kõikide kooliastmete õpetajad, sh huvikoolide õpetajad, muuseumide pedagoogid jt
         Maht: 27 akad. tundi
         • Auditoorne: 23 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

         Tühistatud
         Koolitajad :
         • Alina Braziulene
         • Tatjana Kodas
         Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         18-28
         august-oktoober
         Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes
         • Õppimine ja õppimisteooriad. Grupi arengufaasid. Mitmiktaip (erinevad õpistiilid).
         • Lõimitud aine- ja keeleõppe, s.h keelekümblusprogrammi põhimõtted.
         • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtestatud õppimisele. Õppetund, tunnivaatlus, tunnianalüüs.
         • Turvaline koostööd soodustav õppekeskkond: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne mõõde.
         • Aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
         • Õppematerjalid (keelekümbluse töölehed, interneti keskkonnad, materjalide loomine) koos-töö ja lõimingu toetajana.
         • Õpimapp õppija arengu ja eneserefleksiooni toetajana.

         Sihtgrupid:
         I - III kooliastme õpetajad
         Maht: 60 akad. tundi
         • Auditoorne: 53 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

         Trainers :
         • Anne Kloren
         • Anu Parts
         Project manager: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         18-12
         august-oktoober
         Õpikeskkond MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

         Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

         Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainer :
         • Viko Kõva
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         18-28
         august-oktoober
         Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes
         • Õppimine ja õppimisteooriad. Grupi arengufaasid. Mitmiktaip (erinevad õpistiilid).
         • Lõimitud aine- ja keeleõppe, s.h keelekümblusprogrammi põhimõtted.
         • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtestatud õppimisele. Õppetund, tunnivaatlus, tunnianalüüs.
         • Turvaline koostööd soodustav õppekeskkond: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne mõõde.
         • Aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
         • Õppematerjalid (keelekümbluse töölehed, interneti keskkonnad, materjalide loomine) koos-töö ja lõimingu toetajana.
         • Õpimapp õppija arengu ja eneserefleksiooni toetajana.

         Sihtgrupid:
         I - III kooliastme õpetajad
         Maht: 60 akad. tundi
         • Auditoorne: 53 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

         Tühistatud
         Project manager: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         23-24
         august
         IT valdkonna kutseõpetajate suvekool

         IT valdkonna kutseõpetajate suvekool  

         Toimumise koht: Lainela Puhkeküla Lahemaal 

         Algus: 23. augustil kell 11.00 ja lõpp 24. augustil kell 15.00.  

          

         Suvekooli eesmärgiks on enne uue õppeaasta algust anda IKT valdkonna õppejuhtidele ja -õpetajatele võimalus kaasamõtlemiseks õppes olulistel teemadel, saada ülevaade ettevõtjate ootustest ja jagada kolleegidega häid kogemusi senitehtust ning uusi plaane. Tutvustame ka IT Akadeemia tegevusvaldkonna õppekavadeõppematerjalide ja sisukvaliteedi arendamisel ning aitame leida võimalusi õpetaja isiklikuks toetamiseks. 

           

         Ajakava koos täpsemate teemadega saadetakse registreerunutele hiljemalt juuni lõpuks. 

           

         Registreerumise tähtaeg on 29. juuni.  

          


         Sihtgrupid:
         Suvekooli ootame IKT õppekavade (andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse, arvutikasutuse, tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühmad) õppejuhte, kutseõpetajad, praktikajuhendajad, eriala õppega seotud matemaatika, eesti keele ja inglise keele õpetajaid nii IT Akadeemia pilootkoolidest kui teistest kutseõppeasutustest.
         Maht: 11 akad. tundi
         • Praktika: 11 akad. tundi

         Projektijuht: Jaanika Aasa, Jaanika.Aasa@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         23-20
         august-september
         Käitumise tugikava rakendamine Rajaleidja spetsialistidele

         E-kursuse käigus loetav materjal annab teoreetilisi eelteadmisi lapse käitumist ja koolis toimetulekut mõjutavatest teguritest ning praktilisi teadmisi ja oskusi kolme erineva sekkumisviisi rakendamiseks käitumise tugikava raames. Ülesanded võimaldavad kinnistada teooriat ja harjutada käitumise tugikava rakendamiseks vajalikke oskuseid.


         Sihtgrupid:
         Rajaleidja võrgustiku spetsialistid
         Maht: 44 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 40 akad. tundi

         Project manager: Meelike Terasmaa, meelike.terasmaa@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         23-30
         august-november
         Õpikeskkond MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

         Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

         Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Viko Kõva
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         23august
         "Learn different - õpi teistmoodi" Erasmus+ programmi õpivõimaluste infopäev

         Tavapärase koolitusformaadi kõrval pakuvad teised õpirände võimalused individuaalset õpikogemuse disainimist ja osalejate ajalisi võimalusi arvestavat kestust.

         Kohtumisel vaatame lähemalt:

         Töövarjutamine - õpikogemuse vahetus, kus sul on võimalus koostöös partner- organisatsiooniga disainida õpikogemus nendes teemades/valdkondades, mis just sulle huvi pakuvad.

         Õppevisiit – õpikülastus rahvusvahelisel tasandil tegutseva partneri juurde, kelle lähenemine on noorsootöös uuenduslik või osalejale olulises valdkonnas teedrajav. 

         Kontaktseminar – rahvusvahelisel kontaktseminaril on võimalik leida sarnaste huvidega kolleege ja partnerorganisatsioone, kellega koos noorsootöö maastikul laineid lüüa.

         Lisaks võimaluste detailsemale infole on infopäeval võimalik välja mõelda esimesed sammud, kuidas mainitud rahvusvahelisi õpikogemusi enda täiendamiseks ära kasutada. Infopäevale on oodatud noorsootöö tudengid, kes juba teavad, et soovivad oma teadmisi ning oskuseid uuendada rahvusvahelisel tasandil kui ka need tudengid, kes alles avastavad rahvusvaheliste õpivõimaluste maailma.         Sihtgrupid:
         Tallinnas toimuv infopäev ootab osalema noorsootöö tudengeid, noortega töötajaid ja noorsootöötajad (teistel kandideerijatel tuleb registreerumisel lisada osalemise põhjendus).
         Maht: 6 akad. tundi
         • Auditoorne: 6 akad. tundi

         Projektijuht: Maarja Tamm, maarja.tamm@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         23august
         EISi kasutamine õppetöös: ülesannete panka kasutades testide ja iseseisvate tööde koostamine

         Veebiseminaril tutvustatakse Eksamite Infosüsteemi (EIS) võimalusi ja kasutamist õpiprotsesside toetamiseks.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Vilve Roosioks
         Project manager: Vilve Roosioks, vilve.roosioks@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         24-25
         august
         Hooneautomaatika paigaldamine
         • Hooneautomaatikapaigaldiste projektdokumentatsioon;
         • Targa Maja lahendused (knx- süsteemide näitel);
         • Ülevaade hooneautomaatikas kasutatavatest kontrolleritest ja nende paigaldamise nõuetest;
         • Automaatikakilbi paigaldus ja kaabeldus;
         • Elektrilise põrandakütte paigaldamine ja seadistus;
         • Ülevaade mooduli "Hooneautomaatika paigaldamine ja käit" õppevarast ja õppetöö läbiviimisel kasutatavast metoodikast Tallinna Polütehnikumi näitel


         Koolitajad: Andrei Rudz, Kristi Tölp, Vahur Parve, Aivar Teinveld


         Sihtgrupid:
         Sisetööde elektri eriala kutseõpetajad.
         Maht: 12 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         24-25
         august
         Võrgustiku seminar isikuteeninduse õppesuuna erialade kutseõpetajatele

         Ettekannetega esinevad

         1) kutse andjad:

         * Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

         * Eesti Peakokkade Ühendus

         * Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

         * Eesti Kosmeetikute Liit

         * Puhastusekspert OÜ

         2) jt partnerid: 

         * Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (turismiarenduskeskuse ülevaade turismi hetkeolukorrast Eestis ja maailmas; EAS-i tegevustest)

         * Töötukassa (isikuteeninduse valdkonna tööhõive, valdkonna lõpetajate ning spetsialistide võimalused tööturul) 

         * Harno (õpitee moodul - kellele ja milleks; avatud voorud kutsehariduse õppevara loomiseks)

         3) Selge Pilt OÜ töötuba/lühikoolitus - praktilised näpunäited tõhusamaks ajaplaneerimiseks

         Sihtgrupid:
         Kutseõpetajad, kes õpetavad erialadel, mis kuuluvad õppekavarühmadesse • Juuksuritöö ja iluteenindus • Koduteenindus • Majutamine ja toitlustamine • Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
         Maht: 13 akad. tundi
         • Auditoorne: 11 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Projektijuht: Eveli Laats, eveli.laats@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         24august
         Meeskonnakoolitus: 360° tagasiside meetod ning eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste arendamine (kool)
         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
         • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
         • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
         • tagasiside tulemuste kasutamine
         • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
         • eneseanalüüsi metoodikad

         Maht: 7 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Martin Tiidelepp
         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

           Koolitus koosneb kahest osast: esmalt tutvustatakse teoreetilisi kontseptsioone ja seejärel on praktiline töö, mis lõpeb töötava hajusrakenduse valmimisega.

           Igal kohtumisel tehakse üks terviklik etapp projektist reaalajas läbi. Osalejatel on võimalus koolituse ajal täpsustavaid küsimusi esitada. Iga etapi lõpus jääb iseseisvaks tööks antud etapp enda arvutis järele teha. Soovitus on teha iseseisvat tööd paaridena. Iseseisva töö ajal on avatud FB grupp, kus on võimalik esitada küsimusi.


         Sihtgrupid:
         Ootame osalema: - hajusrakenduste mooduli kutseõpetajad; - tarkvaraarenduse õppekava teiste moodulite kutseõpetajad, kelle aineid on võimalik lõimida hajusrakenduste mooduli ainetega (Programmeerimine II jms).
         Maht: 18 akad. tundi
         • Praktika: 9 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 9 akad. tundi

         Trainer :
         • Henno Täht
         Project manager: Signe Vanker, signe.vanker@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         25-26
         august-oktoober
         LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

         Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

         LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.         Sihtgrupid:
         I - III kooliastme õpetajad, huvihariduse- ja muuseumipedagoogid
         Maht: 36 akad. tundi
         • Auditoorne: 32 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Anna Sele
         • Ljudmilla Zarina
         Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         25august
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks avaseminar: alustame õpilünkadest"

         Distantsilt targemaks seminarid on saanud paljude õpetajate lemmikuks ning ka uuel õppeaastal on plaanis nendega jätkata. Enne koolipinki asumist on aga vaja teha teadmiste kontroll - mida te mäletate eelmistest seminaridest, mida võtta kaasa, mida õppida juurde. Avaseminaril tuletame meelde eelmise õppeaasta veebiseminarid ning tutvustame metoodikat, kuidas selgitada välja õpilaste õpilüngad tehnilisi vahendeid kasutades. Lisaks viskame pilgu uuele õppeaastale Harno koolituskeskuses ning millistest teemadest kuuleb meie veebiseminaridel ja koolitustel. 


         Sihtgrupid:
         Haridustöötajad
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainers :
         • Elo Allemann
         • Ingrid Maadvere
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         25august
         Digitaalsete lähtetaseme testide seminarid - matemaatika põhikoolile ja gümnaasiumile

         2021. aastal loodud lähtetaseme testide eesmärk lihtsustada  ja digitaliseerida  õpilaste teadmiste taseme kontrollimist ilma hindamiseta. Tegemist on koolidele kasutamiseks mõeldud digitaalsete hindamisvahenditega, mis võimaldavad välja selgitada õppijate ainealaseid eelteadmisi õppeaasta alguses ning tuvastada oluliste õpitulemuste saavutamata jäämist pärast distantsõpet või muul ajal (nt klasside üleminekul, liitmisel jne). Seminaril tutvustame põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika lähtetaseme teste ning nende kasutamise võimalusi ja tehnilist keskkonda EISis. Hetkel on testid valminud 5.,8.,9. ja 10. klassidele.


         Sihtgrupid:
         Põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika õpetajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         26-09
         august-november
         Õpikeskkond MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distants- ja veebiõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

         Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

         Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainer :
         • Viko Kõva
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         26-29
         august-september
         Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid.

         Eesti elukestva õppe strateegia 2020 andis meile esmased suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral nimetati dokumendis üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustati rahvusvahelist koostööd. 

         Strateegiline meede p 1.4 Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine ütles: Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti:  oluline on koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, kooli koostöö lapsevanematega, aga ka koostöö kooli ja kohaliku omavalitsuse ning piirkondlike ettevõtete vahel.

         Kuna väga palju kasutatakse koolides GSuite Edu teenuseid, keskendub käesolev koolitus just Google toodetele.


         Sihtgrupid:
         Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Meelis Sulg
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27-17
         august-september
         Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse

         Kursus koosneb teoreetilisest e-õppest, juhtumiaruteludest ja oskuste praktilistest harjutamisest


         Sihtgrupid:
         Rajaleidja võrgustiku spetsialistid
         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 6 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

         Project manager: Meelike Terasmaa, meelike.terasmaa@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27-29
         august-juuni
         Ettevõtlusõppe koolitusprogramm (baastase)

         2021. aasta augustist 2022. a juunini kestev ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel koosneb kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Õppesessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas/ettevõtetes. Koolitajateks on Eesti parimad ettevõtlusõppe ning karjääriteenuste valdkonna õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad.
         Maht: 4 kahepäevast ja kaks ühepäevast õppesessioon (sisaldab auditoorseid tunde, iseseisvaid töid) – 6 EAP / 156 akadeemilist tundi (ak/h).
         Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.           Sihtgrupid:
         Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus). Koolijuht või mõni teine kooli juhtkonna liige, kes soovib alustada ettevõtlus- ka karjääriõppe rakendamisega oma koolis. Ettevõtlus- ja karjääriõppe koolitusprogrammi ootame üld- ja kutsehariduse õpetajaid ja koolijuhte ning 2-3 liikmelisi tiime, mis on moodustatud ühe kooli põhiselt ning kes on valmis tiimina võtma majandus- ja ettevõtlusõpetajate rolli ja looma süsteemse ettevõtlus- ja karjääriõppe oma koolis. Õpetajate tiimi kandideerimise eelduseks on haridusasutuse juhtkonna kinnitus esindajate koolitusprogrammis osalemiseks ja kooli valmidus ettevõtlusõppe rakendamiseks. Koolitusprogrammis saavad osaleda 2-3 ühe kooli õpetajast koosnevad tiimid, maksimaalselt 10-12 koolist.
         Maht: 156 akad. tundi
         • Auditoorne: 156 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-07-04
         Registreerimine suletud alates 2021-08-28
         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27-15
         august-oktoober
         Digipädevus lasteaiaõpetaja toetajana varajases keeleõppes

         Koolitusele ootame lasteaia rühmaõpetajaid ja lasteaia eesti keele õpetajaid, kes on digipädevustes algtasemel. Koolitus toetab digivahendite eakohast kasutamist laste arendamisel ja tegevuste lõimimisel varases keeleõppes. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: digivahendid, õppimine mängu kaudu, materjalide koostamine multimeedia vahenditega ja digiturvalisus ning palju muud. 

         Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast koolituspäevast Zoomis ja iseseisvast tööst. Õpikeskkonnast Moodle leiab nädalate kaupa koolituse täpsema kirjelduse (kava, iseseisvad tööd, materjalid jm vajaliku). 

         Koolituse lõputööna valmib igal osalejal praktiline õppetöös kasutatav õpilugu.  

         Julgustame õpetajaid osalema ühest lasteaiast mitmekaupa, et üksteist koolitusel toetada. Iseseisvad tööd on individuaalsed.

         Koolitust juhib Helin Laane. 

         Koolituse arendasid Helin Laane (Harno digikoolitaja), Lea Maiberg (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja), Mariia Reiko (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja) ja Keiu Lutschan (Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja). 

         Koolitus valmis Harno koolituskeskuse ja mitmekeelse õppe büroo koostööna.

         Koolitus on sihtrgupile tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


         Sihtgrupid:
         Lasteaia rühmaõpetajad ja lasteaia eesti keele õpetajad.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Auditoorne: 13 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 13 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Helin Laane
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27august
         Digitaalsete lähtetaseme testide seminarid - eesti keel teise keelena

          Seminaril tutvustatakse värskelt valminud lähtetaseme testi eesti keel teise keelena aines kasutamiseks - nii testi sisu ja võimalusi kui tehnilist kasutamist EIS keskkonnas. Testi eesmärk on selgitada välja õpilaste tase peale pikka distantsõpet, mis omakorda võimaldab õpet tulemuslikumalt planeerida. Kaardistatakse need õppeaine osad, mis vajavad teatud õpilastega või kogu klassiga üle kordamist enne, kui uue materjaliga edasi minna. Digitaalne test annab tulemused kohe, tegemist ei ole hindelise testiga. Hetkel on testid valminud 5. ja 8. klassile. 

          


         Sihtgrupid:
         Õpetajad, kes õpetavad eesti keelt teise keelena.
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27august
         Käsitsi hinnatavate ülesannete ja testide hindamine EIS-is

         Tutvustatakse käsitsi hinnatavate ülesannete ja testide hindamise protsessi.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Vilve Roosioks
         Project manager: Vilve Roosioks, vilve.roosioks@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         27august
         Ettevõtlus- ja karjääripädevused

         Eesmärk: õppija on tutvunud ettevõtluspädevuse ja karjääri kujundamise pädevuse mudeliga ning mõistab enda rolli ja vajalikkust õpilastes antud pädevuste arendamiseks. Õppetöös rakendatakse uuenenud õpikäsitust toetavaid tegevus- ja probleemõppe meetodeid ning kasutatakse infotehnoloogilisi võimalusi.


         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

         Trainers :
         • Virve Kinkar
         • Katrin Kivisild
         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27august
         Sissejuhatus õpikeskkonda MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi videotunni läbiviimisel ja õpiülesannete genereerimisel õppijatele. 

         Koolitus koosneb ühest veebipõhisest kohtumisest MS Teams keskkonnas, mille  pikkuseks on 4 akadeemilist tundi. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i kasutamises algtasemel Tallinna koolide õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 4 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Trainer :
         • Madli-Maria Naulainen
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         30-16
         august-detsember
         Hariduse tulevikutegijad IV lend

         I moodul (30.-31.08.2021)

         Mooduli käigus saad teada missugune on õpetaja roll tänapäeval, milline on kaasaegne kool, millised on kaasaegsed trendid ja teadmised õppimisest ja õpetamisest, mis on haridusinnovatsiooni tuum ning millistel tasanditel on võimalik sekkumist luua.

         II moodul (26.-27.09)

         Mooduli käigus saad teada kuidas iseenda ja teiste õppimist ja arengut toetada ning kuidas anda tagasisidet kolleegidele, õpilastele ja lapsevanematele, mis on koostöine õppimine ja õpetamine ning kuidas ennetada ja lahendada konflikte.

         III moodul (24.-25.10.2021)

         Mooduli käigus saad teada, milline on õpetajatöö eetika, kuidas disainida õppimist ja tundi, kuidas võtta vastu tagasisidet ja seda tõlgendada, kuidas ennetada läbipõlemist.

         IV moodul (16.-18.11.2021)

         Külastame erinevaid koole Eestis ja tutvume Eesti haridussüsteemiga.

         V moodul (15.-16.12.2021)

         Mooduli käigus saad teada, millised on õpetajate olemasolevad koostöövõrgustikud ja milleks on need mõeldud ning millised on sinu õpetajaks õppimise võimalused. Tunni andmise refleksioon ja lõpuprojekti tutvustus.


         Sihtgrupid:
         Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide bakalaureusetaseme tudengid, kes ei õpi õpetajakoolituse erialal. Programm on loodud neile, kes tunnevad huvi õpetajaameti vastu ja kaaluvad tulevast eriala õpetamisega siduda.
         Maht: 58 akad. tundi
         • Auditoorne: 53 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 3 akad. tundi

         Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         31-29
         august-september
         Õpikeskkond MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

         Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

         Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainer :
         • Madli-Maria Naulainen
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         31august
         Õppevara koostamise alused: vormistamine ja viitamine

         Töötoas käsitletavad teemad ja praktiseeritavad ülesanded:

         1. Infootsing ja usaldusväärsete allikate valik; 

         2. Refereerimine ja tsiteerimine;

         2. Viitamisstiil APA (American Psychological Association): 

         * tekstisisene viitamine

         * kasutatud allikate loetelu vormistamine 


         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi
         • Praktika: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Eveli Laats, eveli.laats@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         03september
         Veebiseminar 2021. aasta e-tasemetöödest kooli õppejuhtidele ja EISi administraatoritele

         2021. aasta sügisel toimub I, II ja III kooliastme materjalidele koostatud 13 elektroonilist tasemetööd. Veebinar on mõeldud kooli õppejuhtidele, et tutvustada nende sisu, ajakava ja korraldust.
         Detailsem ja konkreetsem kui juunis toimunud veebinar.


         Sihtgrupid:
         koolijuhid ja EISi kooli administraatorid
         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Trainers :
         • Regina Multram
         • Hele Lukki-Lukin
         Project manager: Hele Lukki-Lukin, hele.lukki-lukin@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         03september
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks: Haridus- ja Teadusministeeriumi tagasiside koostöövestustele koolijuhtidega"

         Sel kevadel korraldas Haridus- ja Teadusministeerium ulatusliku koolide tagasisideküsitluse, mille käigus uuriti õppeasutuse juhtidelt, kuidas on Covid-19 mõjutanud õppeasutuste tegevust ja kuidas on koolipere ning lapsevanemad olukorraga toime tulnud. Veebiseminaril võtame vaatluse alla koolide tagasisideküsitluse põhjal valminud kokkuvõtte, samuti saavad sõna kahe kooli juhid, et jagada kogemusi distantsõppe korraldamisel.

         Veebiseminaril teeb kokkuvõtte tagasisideküsitlusest Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise osakonnast Hille Voolaid. Oma kooli kogemust tutvustavad Miina Härma Gümnaasiumi juht Ene Tannberg ja õppejuht Terje Hallik ning Puhja Kooli juht Päivi Märjamaa.         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Hille Voolaid
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         06september
         I ja II kooliastme emakeele e-testide tutvustamine

         Seminari kava:

         1. E-tasemetööde üldine info;

         2. E-tasemetööde struktuur ja mõõdetavad oskused;

         3. E-tasemetööde ülesanded (näidisülesanded);

         4. E-tasemetööde hindamine;

         5. E-tasemetöödest saadav tagasiside;

         6. Küsimused.


         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Trainers :
         • Natalia Tamm
         • Nele Toime
         Project manager: Nele Toime, nele.toime@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         07-30
         september
         Moodle algtase

         Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.


         Sihtgrupid:
         Kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Praktika: 19 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Anne Krull
         • Katrin Uurman
         • Riina Tralla
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08-17
         september
         Õpikeskkond MS Teams

         Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

         Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

         Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainer :
         • Rasmus Kits
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08-09
         september-juuni
         Koolijuhtide järelkasvuprogramm 2021-2022

         Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhi potentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Osalejad on valmis pühenduma kooli arendamisele keskkonnana, mis toetab maksimaalselt iga õppija arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

         Täienduskoolituse 10 kuu jooksul saadakse ettevalmistus koolidirektori rolliks läbi teadmiste ja oskuste omandamise ning võrgustiku loomise mõttekaaslastega, valdkonna ekspertidega Eestist ja välismaalt. Õpitakse muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, kootsingu ja koolijuhtimise ülesannete elluviimise. Seejuures on osalejatel võimalus ja vastutus anda oma panus õppeprotsessi kujunemisse.

         Juhtivkoolitajad: Karmen Paul ja Haana Zuba-Reinsalu


         Sihtgrupid:
         Sellel täienduskoolitusel osalejad ei ole varem koolidirektorina töötanud, kuid on kõrgelt motiveeritud võtma koolijuhi rolli lähiaastatel. Kõigil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vähemalt kahe aasta pikkune õpetajana töötamise kogemus või muu juhtimiskogemus.
         Maht: 192 akad. tundi
         • Auditoorne: 164 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

         Trainers :
         • Toomas Kruusimägi
         • Eve Eisenschmidt
         • Kristi Mumm
         • Kadi Kreis
         • Tiia Randma
         • Kersti Kõiv
         • Piret Jeedas
         • Ivo Visak
         • Annika Räim
         • Tuuli Vellama
         • Heli Mattisen
         • Pille Kõiv
         • Kätlin Vanari
         • Hille Voolaid
         • Ave Szymanel
         • Rein Oselin
         • Grete-Stina Haaristo
         • Raigo Prants
         • Mari-Liis Sults
         • Jürgen Rakaselg
         • Hele Liiv-Tellmann
         • Merlin Linde
         • Indrek Kilk
         • Piret Sapp
         • Margus Veri
         • Mari Nõmm
         • Kerli Požogina
         • Mart Laanpere
         • Airi Aavik
         • Piret Lehiste
         • Katrin Kivisild
         • Alo Savi
         • Triin Laasi
         • Karmen Paul
         • Kadri Lainas
         • Urve Krause
         • Haana Zuba-Reinsalu
         Project manager: Annika Link, Annika.Link@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08september
         LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

         Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


         Sihtgrupid:
         Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi
         • Praktika: 6 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Ramon Rantsus
         Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         09-19
         september
         Google Classroom edasijõudnutele

         Koolitus aitab õpetajal kasutada efktiivsemalt oma loodud Google klassiruumi. Õpitakse, kuidas kujundada oma klassiruumi ning ära kasutada erinevaid Chrome laiendeid. Vaatame üle erinevad õpilaste tagasisidestamse võimalused - kommentaaride pank, hindamismudelid, plagiaadi kontroll. Uurime, milliseid väliseid keskkondi saab klassiruumiga liidestada. Lisaks loome interaktiivseid töölehti ning õppevideoid mida on lihtne otse klassiruumi lisada. Arutame ka koos, kuidas Meet keskkonnas aktiivseid tunde läbi viia.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Praktika: 15 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Meeri Sild
         • Siret Lahemaa
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, et koolitaja juhtimisel arutada, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 


         Sihtgrupid:
         Üldhariduskoolide meeskonnad (aineõpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad). Ühel koolitusel osalevad kahe erineva kooli meeskonnad. Mõlemad koolid moodustavad meeskonna, kuhu kuulub 12-14 osalejat: erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad, võimalusel haridustehnoloog (või seda rolli täitev õpetaja) ning õppealajuhataja (või keegi teine juhtkonnast, kes vastutab sisulise õppeprotsessi eest).
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Piret Luik
         • Riin Saadjärv
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         10september
         test080921

         asx


         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

         Trainer :
         • Kairi Solmann
         Project manager: Ave Rand, ave.rand@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         10september
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks: õuesõpe - digiga või digita"

         Veebiseminaril tutvustame erinevaid võimalusi õuesõppe läbiviimiseks nii digivahendite abil kui ka ilma tehnoloogiaseadmeteta. 


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainers :
         • Meeri Sild
         • Ingrid Maadvere
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         11-02
         september-oktoober
         Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

         3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid.
         3D printimine koos 3D disainiga avab õppijale täiesti uue maailma, kus on võimalik oma nooruslikke ja julgeid ideid ellu rakendada ning katsetada.
         Paljudel koolidel Eestis on 3D printerid juba olemas või plaanitakse neid osta, kuid oskustest jääb puudu. On aeg viia joonestamise- ja tööõpetuse tunnid 21 sajandisse.


         Sihtgrupid:
         üldhariduskoolide õpetajad
         Maht: 39 akad. tundi
         • Auditoorne: 9 akad. tundi
         • Praktika: 5 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 25 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Alo Peets
         Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         11september
         Kvaliteediseminar "CheckUp"

         Programmi Erasmus+ Euroopa Noored projektitegijatel on tungivalt soovituslik osaleda toetusesaajate koolituskohtumisel „Check up“, mis annab nii praktilist kui ka sisulist infot projekti elluviimise kohta.  Koolitus toimub eraldi kolmes grupis, milleks on:

         • Noortevahetused
         • Noorsootöötajate õpiränne
         • Strateegilised koostööprojektid

         NB! Kui teie projektimeeskonnal ei ole varasemat kogemust sama projektitüübi elluviimisel, siis on see koolitus kindlasti kohustuslik.

         Koolitusele on oodatud 1-2 antud projektiga enim seotud inimest teie organisatsioonist/ noortegrupist.

         • Noortevahetuse puhul võiks osaleda grupiliider ja tegevustes osalev noor
         • Noorsootöötajate õpirände puhul võiks osaleda kindlasti projektijuht
         • Strateegilise koostööprojekti puhul võiks osaleda projektijuht ja raamatupidaja (või inimene, kes hakkab projekti finantsiga tegelema)

         Juhul kui ühest projektist või organisatsioonist osaleb mitu inimest, tuleb kõigil end eraldi registreerida.

         Töökeel on eesti keel, vajadusel tõlgime inglise või vene keelde.


         Sihtgrupid:
         Erasmus+ Euroopa Noored toetussaajad
         Maht: 6 akad. tundi
         • Auditoorne: 6 akad. tundi

         Project manager: Anastassia Putškova, anastassia.putskova@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         13september
         Eesti keele teise keelena I ja II kooliastme e-tasemetööde tutvustamine

         Seminari kava;

         1. E-tasemetööde ülesehitus ja läbiviimine 

         2. E-tasemetööde hindamine

         3. E-tasemetööde tagasiside õpilasele ja õpetajale

         4. Küsimused


         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Trainer :
         • Tiina Müürsepp
         Project manager: Tiina Müürsepp, tiina.muursepp@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         14-24
         september-jaanuar
         Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

         1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
         Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
         Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

         2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

         Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

         3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
         Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
         Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
         4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

         5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

         6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

         Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

         Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


         KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

         Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.         Sihtgrupid:
         Koolimeeskonnad (koolijuht, kooli juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 24 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         15september
         eTwinningu veebiseminar "Kuidas alustada projektõppega koolitunnis"
         Veebiseminaril teeme tutvust koolide ja lasteaedade vahelise koostöö võimalustega. Kogenud eTwinningu õpetaja jagab oma kogemusi projektõppe ning rahvusvaheliste eTwinningu projektidega alustamisest - väljakutsetest ja võimalustest.
         Muuhulgas tuleb juttu:
         • Millest üldse alustada 
         • Kuidas leida teemasid 
         • Kuidas siduda oma ainega 
         • Kuidas kaasata õpilasi ja ka kolleege
         • jne

         Sihtgrupid:
         Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid, huvijuhid
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Maria Toom
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         16-17
         september
         Majanduse alused ja ettevõtluskeskkond

         Koolituse läbinu suudab rakendada omandatud majandus- ja ettevõtlusalaseid teadmisi ning metoodilisi oskusi õppe kavandamisel ja läbiviimisel, seostades ettevõtluskeskkonda oma piirkonna ettevõtluskeskkonnaga ning kooli rolli ja võimalustega. 

         Koolitus on Euroopa Sotsiaalfondi toel sihtrühmale tasuta, korraldab Haridus- ja Noortemaeti Edu ja Tegu programm. 


         Sihtgrupid:
         Õpetajad, spetsialistid, kelle ülesandeks on koolis õpetada ettevõtlust ja karjääri
         Maht: 16 akad. tundi
         • Auditoorne: 13 akad. tundi
         • Praktika: 3 akad. tundi

         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         16-09
         september-november
         Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil

         Loovad oleme me kõik – lapsed ja õpetajad. Kuidas seda loovust õppeprotsessis veelgi enam õhutada, toetada ja arendada?

         Laste loovuse arendamiseks pakub huvitavaid võimalusi ka kaasaegne tehnoloogia. Tule ja vaata, kuidas üles ehitada ühte põnevat oma rühma või klassi laste lugu, kasutades isetehtud pilte ja helisid.

         Loe lisaks Eve Saare artiklit "Loovuse toetamine tehnoloogia abil" (e-õppe Uudiskiri 23. november 2015).


         Sihtgrupid:
         Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
         Maht: 32 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Praktika: 8 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

         Trainer :
         • Tuuli Koitjärv
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         16september
         Distantsilt targemaks: e-hindamisvahendid koolidele

         Veebiseminaril räägime digitaalsetest hindamisvahenditest ning tutvustame nii d-teste ja ülesannete kogusid, lähtetaseme teste, üldpädevusteste jms. Anname koondpildi, milliseid hindamisvahendeid on võimalik koolidel üldse kasutada ja miks. 


         Sihtgrupid:
         Õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         17-29
         september-oktoober
         Interaktiivne tahvel õppetöös

         Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
         Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


         Sihtgrupid:
         Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Meelis Sulg
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         20-01
         september-november
         Targalt internetis ABC minu lasteaias

         Oleme loonud uue koolituse, mis annab lasteaedade sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma lasteaias tarka interneti kasutamist toetada. 

         Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevatel teemadel (nt digiturvalisus lasteaias, turvaline ja juhendatud ekraaniaeg, lapse mäng tehnoloogiaga, lapsed kui autorid ja digisisu loojad) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Elyna Heinmäe (Tallinna Ülikool, Varbola lasteaed-algkool), Astrid Randoja (Vaida Põhikool), Kristina Lee (Kohila lasteaed Sipsik) ja Mari Kummer (Kohila lasteaed Sipsik). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

         Koolitus koosneb neljast veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma lasteaias.

         Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

         Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


         Sihtgrupid:
         Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma lasteaias sisekoolitusi läbi viia.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Praktika: 11 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

         Trainers :
         • Mari Kummer
         • Kristina Lee
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20-21
         september
         Tänapäevane ettevõtlus- ja majanduskeskkond. Platvormimajandus. Juhtimissimulatsioon Dynama.

         Koolitus kuulub ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogrammi „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses". Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtivkoolitajaga koolituses muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

         Koolitus toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on osalejatele tasuta. 


         Sihtgrupid:
         Õpetajad, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, õpilasfirmade ja minifirmade juhendajad. Ootame osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel.
         Maht: 16 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Trainer :
         • Anto Liivat
         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         20-01
         september-november
         Targalt internetis ABC minu koolis

         Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue koolituse, mis annab koolide sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma koolis tarka interneti kasutamist toetada. 

         Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt minu olulised kontod, kaheastmeline autentimine, varukoopiate tegemine) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Mikk Oad (Rocca al Mare Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

         Koolitus koosneb kolmest veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma koolis. 

         Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

         Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


         Sihtgrupid:
         Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma koolis sisekoolitusi läbi viia.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Praktika: 8 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 18 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Veiko Hani
         • Mikk Oad
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         21-25
         september-jaanuar
         Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

         1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
         Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
         Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

         2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

         Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

         3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
         Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
         Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
         4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

         5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

         6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

         Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

         Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


         KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

         Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.         Sihtgrupid:
         Koolimeeskonnad (koolijuht, kooli juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 24 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         21september
         Saksa keele II kooliastme e-tasemetööd tutvustav infoseminar

         Seminari kava:

         1. E-tasemetööde üldine info

         2. E-tasemetöö struktuur

         3. E-tasemetöö ülesanded

         4. E-tasemetöö hindamine

         5. Tagasiside õpilasele ja õpetajatele

         6. Küsimused


         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Trainer :
         • Merle Jung
         Project manager: Merle Jung, merle.jung@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         21-28
         september
         Google Classroom nädalaga selgeks

         Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


         Sihtgrupid:
         Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Praktika: 10 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Meeri Sild
         • Siret Lahemaa
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         21-30
         september-november
         Digikiirendi põhikoolitus

         Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


         Maht: 32 akad. tundi
         • Auditoorne: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Trainer :
         • Marju Piir
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         21-16
         september-november
         Digikiirendi põhikoolitus

         Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


         Maht: 32 akad. tundi
         • Auditoorne: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Trainer :
         • Veiko Hani
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge
         Sügis 2021(126)
         22september
         Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan tutvustamine

         Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan (https://koolitus.edu.ee) detailne tutvustus süsteemis kasutatavate rollide (haldur, projektijuht, koolitaja) ja funktsionaalsuste kohta.


         Sihtgrupid:
         täienduskoolituste korraldajad, koolitusjuhid, koolituste projektijuhid, täiendusõppe osakondade juhatajad
         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi
         • Praktika: 3 akad. tundi

         Trainers :
         • Piret Soosaar-Maiberg
         • Ave Rand
         Project manager: Ave Rand, ave.rand@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         22september
         eTwinning lühikoolitus algajatele (2 t)

         eTwinning programmi (www.etwinning.net) tutvustus ja veebipõhiste õpiprojektide sidumine igapäevase õppetööga.

         Koolitus on sisekoolitus, mille viib läbi eTwinningu mentor, kes osaleb ise aktiivselt eTwinningu projektides.


         Sihtgrupid:
         Kõik eTwinningu projektitööst huvitatud õpetajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Trainer :
         • Ülle Kreos
         Project manager: Kätlin Lepa, katlin.lepa@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         22september
         Laste arengu hindamisvahendi pilootprogramm

         Koolitus on mõeldud laste arengu hindamisvahendi pilootprogrammis osalevatele lasteaedadele. Koolitusel saavad osaleda 50 lasteaia esindajad, kes said Haridus- ja Noorteametilt kutse programmis osalemiseks ning andsid selleks oma nõusoleku. Koolitusel tutvustatakse laste arengu hindamisvahendit ja selle põhimõtteid, antakse juhiseid hindamisvahendi kasutamiseks ning tutvustatakse pilootprogrammi läbiviimist oma lasteaias.


         Maht: 6 akad. tundi
         • Auditoorne: 5 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

         Project manager: Anne-Mai Meesak, anne-mai.meesak@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         23-24
         september
         Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammides osalejate sügisseminar

         23.-24. september 2021 kohtuvad kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammide "II lend" ja "Pluss" lõpetajad, et keskenduda koos programmi raames koostatud lõputööde muudatuste projektidele. 

         Fookuses on 4 erinevat teemat:

         - haridustöötajate palgakorraldus
         - koolijuhtide juhtimise kvaliteedi tõstmine sh hindamine
         - tugiteenused KOVi sees ja KOVide vahel
         - koolivõrgu korrastamine

         Täpsem ajakava selgub augusti teises pooles.         Sihtgrupid:
         KOV haridusjuhtide arengurporgammi II lennu ja "Pluss" programmi lõpetajad
         Maht: 10 akad. tundi
         • Auditoorne: 10 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Heleriin Jõesalu
         • Piret Jeedas
         Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         23-11
         september-november
         LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

         Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

         LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.         Sihtgrupid:
         I - III kooliastme õpetajad, huvihariduse- ja muuseumipedagoogid
         Maht: 36 akad. tundi
         • Auditoorne: 32 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Aleksandra Kuzmina
         • Krista Juhkov
         Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         24september
         Distantsilt targemaks: lapse vaimse tervise murede märkamine ja sekkumine

         Veebiseminaril uurime, millised on laste vaimse tervise puhul olulised aspektid, mida õpetaja peaks märkama. Seminaril aluseks võetakse Harno väljatöötatud juhend õpetajatele laste murede märkamiseks ja sekkumiseks: "4 sammu märkamiseks ja sekkumiseks" (https://www.hm.ee/sites/default/files/vaimse_tervise_nouanded_17.05.pdf)


         Sihtgrupid:
         Haridustöötajad, lapsevanemad
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Tiina Kütt
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         24september
         Koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekti supervisioon Rajaleidja psühholoogidele

         Koolitajad Mairi Männamaa ja Ly Erg.


         Sihtgrupid:
         Rajaleidja psühholoogid, kellel on testi läbiviimise õigused.
         Maht: 8 akad. tundi
         • Auditoorne: 8 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Ly Erg
         Projektijuht: Tiina Talussaar, tiina.talussaar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         25september
         Veebiseminar III kooliastme loodusainete katselise tasemetöö avatud küsimuste vastuste hindamisest

         Veebiseminaril antakse täpsemad juhised, kuidas tuleb avatud küsimustele antud vastuseid hinnata ja millele tuleks hindamisel tähelepanu pöörata.


         Sihtgrupid:
         loodusainete õpetajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Project manager: Elle Reisenbuk, elle.reisenbuk@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         27-05
         september-november
         Digikiirendi põhikoolitus

         Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


         Maht: 32 akad. tundi
         • Auditoorne: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Trainer :
         • Airi Aavik
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         27-19
         september-november
         DigiKiirendi rätsepakoolitus Vana-Vigala Põhikoolis

         ​​Koolituse käigus uurime internetimaailmas leiduvaid õppematerjale, autoriõigusi arvestades kohandame neid ja loome uusi. Katsetame erinevaid tagasisidestamise võimalusi, lisaks ka hindmaismudelite loomist ja kasutamist.  Koolitus pakub erinevaid digilahendusi õpilaste aktiviseerimiseks õppetöös.


         Maht: 30 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

         Trainer :
         • Lemme Sulaoja
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         27-21
         september-november
         ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus

         KURSUST TUTVUSTAV VEEBISEMINAR ON JÄRELVAADATAV SIIT.


         Kursus on jagatud kolmeks mooduliks:

         • sissejuhatav osa
         • materjalide otsimine ja katsetamine. Õpilasüritusel osalemine
         • oma materjali loomine ja katsetamine

         Kursuse läbinu:

         • on tutvunud oma seadmetega ja oskab neid õppetöös kasutada
         • on osalenud õpilasüritusel
         • leiab ise materjale õppetöös kasutatavate seadmete kohta
         • on valmis looma oma materjale 

         Õpijuhis:

         • tutvuge õpijuhisega ning kursuse ülesehitusega
         • lahendage kõik moodulites olevad ülesanded
         • olge kursusel aktiivne

         Maht: 32 akad. tundi
         • Praktika: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

         Trainer :
         • Maria Toom
         Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27-22
         september-november
         DigiKiirendi rätsepakoolitus Maarja-Magdaleena Põhikoolis

         Koolil on oluline roll õpilaste digipädevuste toetamisel ja digitehnoloogia kasutamine peaks muutuma õppeprotsessis õppe toetamisel tavaliseks. Täna on õpetajal nii palju mitmekülgseid võimalusi, mida lisaks traditsioonilistele õppemeetoditele tundides kasutada. Õpetaja loov lähenemine ja digitehnoloogia oskuslik kasutamine toovad õppetundi vaheldust ja toetavad õpimotivatsiooni. Koolitus annab ideid, kuidas digi targalt nii õppimisel kui õpetamisel kasutada.


         Maht: 30 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

         Trainer :
         • Tiia Salm
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         27-28
         september-november
         Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale

         Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuse arendamisel.

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

         Koolitus numbrites:

         • Läbitakse 5 digipädevuse teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
         • Valmib 1 õpilugu
         • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
         • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
         • 100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevuses alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Praktika: 39 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainers :
         • Tuuli Koitjärv
         • Marge Asik
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         27-06
         september-detsember
         DigiKiirendi rätsepakoolitus Palupera Põhikoolis

         Koolitus on jagatud neljaks teemamooduliks. Iga mooduli teemasid tutvustatakse koolituspäeval, pärast mida on õppijatel võimalik saadud teadmisi rakendada, õpilastega katsetada ning saadud kogemust reflekteerida. Iga koolituspäeva järel tulen esitada iseseisev töö. 

         Täpne koolituskava ning teemad lepitakse koolitaja ning osalevate õpetajate vahel kokku lähtudes õpetajate senisest kogemustest, sõnastatud vajadustest ning ootustest. 


         Sihtgrupid:
         Koolituse sihtgrupiks on õpetajad, kes juba kasutavad digitehnoloogiat oma tundides ning soovivad leida lisavõimalusi õpilaste digipädevuse arengu toetamiseks.
         Maht: 30 akad. tundi
         • Auditoorne: 16 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

         Trainer :
         • Riin Saadjärv
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         28-26
         september-oktoober
         Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul
         • Õppekava käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades
         • Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni
         • Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral
         • Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda

         Sihtgrupid:
         Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 15 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Lemme Sulaoja
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         28-14
         september-november
         Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

         Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

         Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

         Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


         Sihtgrupid:
         Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Trainers :
         • Tiia Salm
         • Hene Binsol
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         29-24
         september-november
         DigiKiirendi juhtide koolitus

         Koolituse keskmes on kooli digiarengu muutuste ettevalmistamine ja juhtimine ning digitehnoloogia-alase projekti elluviimine, mida toetavad selliste võtmeteemade käsitlused nagu õppijate digipädevus kooli õppekavas, õpetajate digipädevuse arendamine.


         Sihtgrupid:
         Koolitusprogramm "Digikiirendi: juhtide koolitus" on koostatud Digikiirendis osalevatele koolijuhtidele ja kooli arengut suunavale meeskonnale.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Auditoorne: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Trainer :
         • Airi Aavik
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         29september
         360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

         Seminari teemad:

         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
         • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
         • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
         • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
         • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
         • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

         Sihtgrupid:
         Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
         Maht: 6 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi
         • Praktika: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         30-21
         september-november
         Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

         Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

         Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

         Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


         Sihtgrupid:
         Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Trainers :
         • Tiia Salm
         • Hene Binsol
         Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         01-02
         oktoober
         eTwinning koolitus algajatele

         eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi, suheldakse kolleegidega, otsitakse mõttekaaslasi uute metoodikate ja õpetamisvõtete kasutamiseks, osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides jne.
         Rahvusvahelise koostöö kõrval võimalik eTwinningu kaudu ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
         eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.         Sihtgrupid:
         Ootame koolitusele kõiki õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
         Maht: 12 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi

         Trainers :
         • Ingrid Maadvere
         • Leila Lehtmets
         Project manager: Kätlin Lepa, katlin.lepa@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         01oktoober
         Veebiseminar "Juhtimise kunst: Unistuste tööandjaks kasvamise ilu, võlu ja valu"

         "Distantsilt targemaks" veebiseminaridel võtame sel õppeaastal eraldi luubi alla ka juhtimise teemad ning oleme loonud "Juhtimise kunst" teemalised veebiseminarid koolijuhtidele. 

         Esimesel "Juhtimise kunst" veebiseminaril saab sõna 2014. aastal Eesti parima juhi tiitli pälvinud Lauri Tabur, kes räägib oma teekonnast haridusmaastikul, kooli meeskonnaloomest ja motivatsioonist, samuti sellest, kuidas saavutamine toitis uusi saavutusi ning mis selle hinnaks oli. Lisaks jagab ta oma kogemust Kosovo Sisekaitseakadeemia loomisest.

         Lauri Tabur oli viis aastat Sisekaitseakadeemia rektor ja 2013 valiti Lauri juhitud Sisekaitseakadeemia Eesti unistuste tööandjaks, millele 2014 järgnes Eesti parima juhi tiitel. Täna toimetab Lauri valdavalt Eestist eemal.         Sihtgrupid:
         Koolitöötajad, kooli juhtkond
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-31
         oktoober
         Digivõti: Veebipõhised enesehindamise võimalused ja infootsing

         Koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel veebipõhisel enesehindamisel ja infootsingul. 

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

         Koolitus numbrites:

         Läbitakse 2 digipädevuste teemat: veebipõhised enesehindamise võimalused ja infootsing.

         https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/ 

         Valmib 1 õpilugu

         Kestab 4 nädalat 

         Toeks on 1-2 praktikust koolitajat 

         100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 

         Koolituse alguses ja lõpus toimub reaalajas veebiseminar.


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainers :
         • Siret Lahemaa
         • Taimi Dreier
         • Tiiu Leibur
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-31
         oktoober
         Multimeedia rakendamine õppetöös

         Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

         Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu. 

         Koolitus toimub Harno Moodles. Link saadetakse enne algust meilile. 

         Koolituse arendasid Gustav Adolfi Gümnaasiumist Anu Peri-Leopard, Birgit Drenkhan ja Maria Toom ning Katrin Sigijane, MSc. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM).


         Sihtgrupid:
         Lasteaia õpetajatest kuni gümnaasiumi õpetajateni.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Anu Peri-Leopard
         • Birgit Drenkhan
         • Maria Toom
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-01
         oktoober-november
         eTwinningu veebikursus

         Kursusel osalejad saavad ülevaate eTwinning portaalist - eTwinning Live'ist ja Twinspace'ist. Samuti erinevatest koostööprojektide võimalustest nii Eesti kui ka Euroopa koolide vahel, õpivad koostama projektikava ja seda siduma projektiideega ja tutvuvad projektitööks vajalike erinevate veebivahenditega.

         eTwinning Live’is saavad õpetajad reaalajas suhelda ja oma professionaalset suhtlusvõrgustikku arendada. Õpetajate käsutuses on Adobe Connect videokonverentsi töövahend veebiürituste korraldamiseks, olgu selleks arutelu väiksemas grupis või hoopis videokonverents kuni 100 osalejale. Samuti on õpetajatel võimalus osaleda teemapõhiste võrgustike ehk Gruppide töös. Kasutajate omavahelisse suhtlemisse on lisandunud sotsiaalvõrgustiku elemente, mis hoiavad teid mugavalt kolleegide tegemistega kursis.

         eTwinning annab õpetajatele suurepärase võimaluse üksteiselt õppida ja omavahel häid kogemusi jagada. eTwinning toimib kui suhtlusvõrgustik, mis koondab endas õpetajaid üle Euroopa.


         Maht: 26 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

         Trainers :
         • Mari Tõnisson
         • Laine Aluoja
         Project manager: Kätlin Lepa, katlin.lepa@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         04-05
         oktoober-detsember
         Digivõti aineõpetajale

         Koolitus aineõpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

         Koolitus numbrites:

         • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
         • Valmib 1 õpilugu
         • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
         • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
         • 100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud üldhariduse aineõpetajatele ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele on teretulnud ka lasteaia- ja klassiõpetajad, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Praktika: 39 akad. tundi

         Trainer :
         • Siret Lahemaa
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-05
         oktoober-detsember
         Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus

         Koolitus keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

         Koolitus numbrites:

         • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
         • Valmib 1 õpilugu
         • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
         • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
         • 100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud üldhariduse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Praktika: 39 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainer :
         • Kristiina Vaikmets
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-05
         oktoober-detsember
         Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus

         Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

         Koolitus numbrites:

         • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
         • Valmib 1 õpilugu
         • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
         • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
         • 100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Praktika: 39 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainers :
         • Krista Kõlli-Raud
         • Vaike Rootsmaa
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         04-05
         oktoober-detsember
         Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika

         Koolitus matemaatikaõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

         Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Geomeetrilised kujundid, murrud või programmeerimine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad matemaatikatundi kõige paremini sobivad digivahendid.

         • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
         • Valmib 1 õpilugu
         • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
         • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
         • 100% veebipõhine

         Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


         Sihtgrupid:
         Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
         Maht: 39 akad. tundi
         • Praktika: 39 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainer :
         • Laine Aluoja
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         05-29
         oktoober
         Moodle edasijõudnutele (31 ak.t)

         Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid ning kus on võimalik erinevaid õppemeetodeid rakendades luua kursusi ja läbi viia täielikku e-õpet ja / või kombineeritud õpet. Käesolev kursus on loodud selleks, et  õpetajad ja õppejõud, kellel on eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid enda e-kursusi erinevate keerukamate vahenditega (näiteks H5P, väline tööriist jt) täiendada ning oma kursust eesmärgipäraselt hallata. 

         Koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ja veebiseminaride vahelisel ajal praktiliste iseseisvate töödena. 


         Sihtgrupid:
         Kõik õpetajad, eelkõige III, IV kooliastme ja kutsekooli õpetajad, kes soovivad luua või täiendada e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Praktika: 21 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

         Trainers :
         • Anne Krull
         • Riina Tralla
         • Katrin Uurman
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         05-26
         oktoober-jaanuar
         Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

         1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
         Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
         Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

         2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

         Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

         3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
         Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
         Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
         4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

         5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

         Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

         6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

         Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

         Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


         KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

         Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.         Sihtgrupid:
         Koolimeeskonnad (koolijuht, kooli juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 24 akad. tundi

         Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         05oktoober
         Erasmus+ koostööprojektide võimalused rahvusvaheliseks koostööks (KA2)

         -  Sissejuhatus Erasmus+ programmi

         - KA2 koostööprojektide olemus ja põhimõtted s.h väikeprojektide ja suuremahuliste koostööprojektide erinevused

         - 2 erinevat KA2 Erasmus+ programmis: haridusvaldkonna ja noortevaldkonna koostööprojektid – mis on erinevused ja sarnasused

         - Haridusvaldkonna (üld-, kutse- ja täiskasvanuharidus) KA2 projektide eripärade tutvustus , sh heade praktikate näited

         - Noortevaldkonna KA2 projektide eripärade tutvustus, sh heade praktikate näited

         - Mida tähendab "kaasatus" Erasmus+ programmis ning miks on see programmi prioriteet 


         Sihtgrupid:
         Eelkõige on oodatud osalema noorte- ja haridusvaldkonna organisatsioonide esindajad, kes tegelevad vähemate võimalustega laste või noorte toetamisega. Oodatud on koolide ja teiste haridusasutuste töötajad, noorsootöötajad, noorsootöö spetsialistid ja vabatahtlikud noorteliidrid ning teised Erasmus+ koostööprojektide korraldamisest huvitatud. Infoseminar võiks huvi pakkuda erialaliitude ja huvikaitseorganisatisoonide esindajatele.
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Project manager: Mirjam Kodi, mirjam.kodi@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         06-29
         oktoober-november
         Digikiirendi põhikoolitus

         Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


         Maht: 32 akad. tundi
         • Auditoorne: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

         Trainer :
         • Anne Rosenberg
         Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         06oktoober
         Inglise keele 7. klassi e-tasemetööd tutvustav veebiseminar õpetajatele

         Osalema on oodatud 7. klassi õpetajad, kelle õpilased sooritavad 2021. a sügisel e-tasemetöö ning kes on seetõttu seotud e-tasemetöö kirjaliku ja/või suulise osa hindamisega.

         Seminari käigus antakse ülevaade järgmistest teemadest:

         1. E-tasemetööde üldine info
         2. E-tasemetöö struktuur
         3. E-tasemetöö läbiviimine
         4. E-tasemetöö hindamine
         5. Tagasiside õpilasele ja õpetajale
         6. Küsimused

         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Trainer :
         • Kristel Kriisa
         Project manager: Regina Multram, regina.multram@innove.ee

         Lisainfo
         Sulge

         06oktoober
         Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumiku tutvustus

         Töölehtede koostamisel on lähtutud kutsehariduse üldoskuste mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ eesmärgist, õpiväljunditest ja hindamiskriteeriumitest. Töölehed  sobivad kasutamiseks ka kutsevalikuõppes ja ettevõtluspraktika mooduli juures.

         Seminaril osalemiseks on vajalik arvuti  ja internetiühendus, et oleks võimalik läbi teha töölehe täitmise protsess. 

         Kahel erineval seminaril keskendutakse erinevate õpiväljunditega seotud töölehtedele. Seega põhjalikuma ettevalmistuse jaoks tasub osaleda mõlemal seminaril, aga ettekujutuse saab ka ainult ühel osaledes.   

         Koolitajad - töölehtede  autorid: 

         Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti kutsehariduse karjäärivaldkonna peaspetsialist 

         Marju Põld, Karjääripõld OÜ koolitaja 


         Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. 


         Sihtgrupid:
         Kutseõpetajad, praktikajuhendajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi
         • Praktika: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Virve Kinkar
         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         06oktoober
         Õppimisest ja õpetamisest - koolitajate koolitus

         "Õppimisest ja õpetamisest" ehk kuidas teadmised õppimise olemuse, õppimisalaste teadmiste kontraintuitiivsuse ja mälu kohta aitavad õpetajal tõhusamalt õpetada ning õppijal tõhusamalt õppida.


         Sihtgrupid:
         Harno koolituskeskuse koolitajate võrgustik
         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi

         Trainer :
         • Kriste Talving
         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         06oktoober
         Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumiku tutvustus

         Töölehtede koostamisel on lähtutud kutsehariduse üldoskuste mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ eesmärgist, õpiväljunditest ja hindamiskriteeriumitest. Töölehed  sobivad kasutamiseks ka kutsevalikuõppes ja ettevõtluspraktika mooduli juures.

         Seminaril osalemiseks on vajalik arvuti  ja internetiühendus, et oleks võimalik läbi teha töölehe täitmise protsess. 

         Kahel erineval seminaril keskendutakse erinevate õpiväljunditega seotud töölehtedele. Seega põhjalikuma ettevalmistuse jaoks tasub osaleda mõlemal seminaril, aga ettekujutuse saab ka ainult ühel osaledes.   

         Koolitajad - töölehtede  autorid: 

         Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti kutsehariduse karjäärivaldkonna peaspetsialist 

         Marju Põld, Karjääripõld OÜ koolitaja 

         Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. 


         Sihtgrupid:
         kutseõpetajad, praktikajuhendajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi
         • Praktika: 1 akad. tundi

         Trainers :
         • Marju Põld
         • Virve Kinkar
         Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         07-21
         oktoober
         Kuidas märgata hädas noort: vägivalla ennetuse koolitus

         Iseenese ja ümbritsevaga hästi toime tulev noor on ühiskonnas arengueeldusi loov jõud – ressurss. Seega on oluline, et igal noorel oleks Eestis võimalik kasvada tingimustes ja toetavas keskkonnas, mis tagaks nende potentsiaali parima kasvu ja avaldumise. Noorsootöötajatel on unikaalne võimalus olla osa noore kujunemisloost, pakkudes mõtestatud tegevuse kõrval ka usalduslikku tuge noore isiksuse arenemisel.  


         Noorte seksuaalne väärkohtlemine on Eestis äärmiselt levinud, samal ajal on noorte teadlikkus vaimsest, emotsionaalsest ja seksuaalsest vägivallast madal.

         Noored ei saa oma õigusi ja vabadusi praktikas rakendada, kui nende eneseteostust piiravad ja pidurdavad vägivallakogemused, millest ei osata rääkida ja mis jäävad neid ümbritsevatel täiskasvanutel märkamata.


         Planeeritava koolituse tulemusena saavad koolituse läbinud noorsootöötajad nii teadmised kui ka tööriistad, kuidas märgata vägivallaga seotud ohumärke, käsitleda vägivallaga seotud teemasid ning kuidas aidata või suunata vägivallakogemusega noort. Lisaks on koolituse fookuses vägivalla olemuse mõtestamine inimõiguste kontekstis, seda läbi nii teooria kui ka eneserefkleksiooni. Igal inimesel on õigus elule ilma kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimiseta ning kehalisele puutumatusele - nende rikkumine kujutab endast meie ühiskonna baasväärtuse - inimõiguste - rikkumist.

         Samuti leiavad koolituse käigus käsitlemist ühiskondlikud nähtused, mis soodustavad või viivad vaimse ja füüsilise vägivallani. Näiteks avame võimusuhte ja stereotüüpide teemat, lisaks baasteooriale pakume osalejatele piisavalt aktiivmeetodeid, et mõtestada teemasid nii isiklikust kui ka noorsootöötaja perspektiivist. Eraldi on fookuses soostereotüübid, mis on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate rollide, ametite, käitumise, välimuse jms. suhtes. Soostereotüüpide teema käsitlemine vägivalla kontekstis on oluline, kuna seksuaalvägivalla ohvrid on enamasti naissoost ja soostereotüüpsus soodustab vägivalda.


         Sihtgrupid:
         Noorsootöötajad ja noortega töötavad inimesed.
         Maht: 41 akad. tundi
         • Auditoorne: 21 akad. tundi
         • Praktika: 10 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

         Trainers :
         • Taimi Nilson
         • Kai Part
         Project manager: Maari Põim, maari.poim@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         07-23
         oktoober
         Interaktiivsete õppematerjalide loomine klassiõpetajale

         Martna Põhikooli õpetaja Kairi Mustjatse tutvustab E-koolikoti sisuloome platvormi (https://sisuloome.e-koolikott.ee/) , selles olevaid klassiõpetajate õppematerjale ning jagab oma kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

         Koolitus toimub 100% veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas. Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavatest õppematerjalidest ning veebiseminaridest, mille käigus jagab koolitaja reaalajas oma kogemusi ja soovitusi ning näitab täpselt ette, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivne õppematerjal. Iga veebiseminari järel on osalejatel võimalik tutvustatud materjale katsetada, soovi korral muuta ning juba ka distantsõppes rakendada. Koolituse lõpus on kokkuvõttev veebiseminar, mille käigus jagatakse viimaseid nõuandeid ja osalejate saadud kogemusi.


         Sihtgrupid:
         Klassiõpetajad.
         Maht: 13 akad. tundi
         • Praktika: 6 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

         Trainer :
         • Kairi Mustjatse
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         07-21
         oktoober-november
         Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

         Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

         Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

         Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


         Sihtgrupid:
         Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Tiia Salm
         • Hene Binsol
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         07oktoober
         Veebiseminar I ja II kooliastme loodusõpetuse tasemetöö avatud küsimuste vastuste hindamisest
         Veebiseminaril antakse täpsemad juhised, kuidas tuleb avatud küsimustele antud vastuseid hinnata ja millele tuleks hindamisel tähelepanu pöörata.

         Sihtgrupid:
         loodusainete õpetajad
         Maht: 2 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Project manager: Alge Ilosaar, alge.ilosaar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         07oktoober
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks: mis on diagnostilised testid ja kuidas neid õppetöös kasutada"

         Diagnostilised testid on kujundavat hindamist toetavad e-testid, mille eesmärk on selgitada välja õpilase varasemate teadmiste ja oskuste ulatus ning õppimise käigus tekkinud lüngad konkreetse teema, keeletaseme või osaoskuse kohta. Veebinaril tutvustame diagnostiliste testide olemust, eesmärke ning kasulikkust läbi päriselulise kasutajakogemuse.

         Samuti juhendame Eksamiinfosüsteemi EIS vaates, kuidas endale sobivaimad testid üles leida, õpilastele suunata ning tulemusi igapäevases õppetöös kasutada.  

         Lisaks astub seminaril üles ja jagab d-testide kasutamise kogemust klassiõpetaja Rita Ehasalu Tartu Reiniku koolist.         Sihtgrupid:
         Õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid jt koolitöötajad
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         08-04
         oktoober-november
         Digipädevus lasteaiaõpetaja toetajana varajases keeleõppes

         Koolitusele ootame lasteaia rühmaõpetajaid ja lasteaia eesti keele õpetajaid, kes on digipädevustes algtasemel. Koolitus toetab digivahendite eakohast kasutamist laste arendamisel ja tegevuste lõimimisel varases keeleõppes. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: digivahendid, õppimine mängu kaudu, materjalide koostamine multimeedia vahenditega ja digiturvalisus ning palju muud. 

         Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast koolituspäevast Zoomis ja iseseisvast tööst. Õpikeskkonnast Moodle leiab nädalate kaupa koolituse täpsema kirjelduse (kava, iseseisvad tööd, materjalid jm vajaliku). 

         Koolituse lõputööna valmib igal osalejal praktiline õppetöös kasutatav õpilugu.  

         Julgustame õpetajaid osalema ühest lasteaiast mitmekaupa, et üksteist koolitusel toetada. Iseseisvad tööd on individuaalsed.

         Koolitust juhib Helin Laane. 

         Koolituse arendasid Helin Laane (Harno digikoolitaja), Lea Maiberg (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja), Mariia Reiko (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja) ja Keiu Lutschan (Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja). 

         Koolitus valmis Harno koolituskeskuse ja mitmekeelse õppe büroo koostööna.

         Koolitus on sihtrgupile tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


         Sihtgrupid:
         Lasteaia rühmaõpetajad ja lasteaia eesti keele õpetajad.
         Maht: 26 akad. tundi
         • Auditoorne: 13 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 13 akad. tundi

         Tühistatud
         Trainer :
         • Helin Laane
         Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08oktoober
         Võrgustiku veebiseminar metsanduse ja materjalide töötlemise (klaas, paber, plast, puit) kutseõpetajatele

         Arutlema kutsuvad: 

         • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
         • Eesti Mööblitootjate Liit
         • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit   


         Päevakava:

         14.00-14.05 Sissejuhatus (Eveli Laats, HTM)
         14.05-14.45 Kutseõpetaja roll meistri kujundamisel (Eneli Org, EML)
         14.45-15.25 Töömaailma ja koolilõpu kutseeksamite eripäradest (Pille Meier, EMPL)
         15.30-16.10 Meistriõpe kui ainuvõimalik õppevorm? (Meelis Kihulane, ERKL)
         16.10-16.50 Võrgustiku seminarid täna ja homme (Eveli Laats, HTM)
         Seminari lõpetamine - 17.00

         Liitumislink: eu01web.zoom.us/j/62152697093?pwd=M09qOGdFOEh1NjdWL1RFY1JzOFhhQT09 


         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Projektijuht: Eveli Laats, eveli.laats@hm.ee

         Lisainfo
         Sulge

         11-06
         oktoober-detsember
         Digi ABC minu koolis (veebis)

         Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb neljast veebikohtumistest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 


         Sihtgrupid:
         Koolide sisekoolitajad
         Maht: 26 akad. tundi
         • Praktika: 11 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Ingrid Maadvere
         • Harold Lepp
         • Helen Vallimäe
         Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         13-14
         oktoober
         Keelekümbluse põhimõtetest lasteaia õpetajatele

         Õppekava teemad on

         • Keelekümbluse põhimõtted.
         • Turvalise õppekeskkonna kujundamine rühmas eesti keelest erineva kodukeelega lapsele. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.
         • Lapse keeleline areng, selle jälgimine.
         • Mäng lapse keelelise arengu toetamisel.
         • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Nonna Meltsas
         • Hedi Minlibajeva
         Projektijuht: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         13oktoober
         eTwinningu veebiseminar "Kuidas õpilasi rühmatöösse kaasata"

         Veebiseminaril tutvume rühmatööde läbiviimise põhimõtetega ning jagame soovitusi, kuidas korraldada rühmatööd ka rahvusvahelistes rühmades ning veebipõhisena. Ootame kuulama nii alustajaid kui ka juba eTwinninguga tuttavaid õpetajaid, kes tahavad koguda uusi ideid. 


         Sihtgrupid:
         Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid, huvijuhid
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Trainer :
         • Ingrid Maadvere
         Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         13oktoober
         360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

         Seminari teemad:

          • juhtide kompetentsimudelist;
          • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
          • valimi koostamine;
          • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
          • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
          • küsimused ja vastused.

          Sihtgrupid:
          Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
          Maht: 3 akad. tundi
          • Auditoorne: 3 akad. tundi

          Registreerimine avatud 2021-09-06
          Registreerimine suletud alates 2021-10-12
          Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          14-15
          oktoober
          Karjääri kujundamine

          Koolitusel käsitletakse karjääri kujundamise põhimõtteid ja erinevaid meetodid õppijate karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks. Tutvutakse Eesti Töötukassa karjäärikeskuse tegevustega ning tavapäraselt ka ühe ettevõtte tegevustega.           Sihtgrupid:
          Õpetaja, kes õpetab majandus- ja ettevõtlusõpet, kuid vajab valdkonnapõhiseid teadmisi ja õpetamise metoodikat (puudub või on vähene ettevõtluskogemus või ettevõtluspedagoogiline kogemus). Koolijuht või mõni teine kooli juhtkonna liige, kes soovib alustada ettevõtlus- ka karjääriõppe rakendamisega oma koolis.
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi

          Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          14-20
          oktoober
          Veoste kinnitamise koolitus

          I päeval avatakse veoste kinnitamise teoreetilist tausta

          II päeval on praktiline osa, mis võimaldab erinevad veoste kinnitamise viisid praktiliselt läbi harjutada.


          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 8 akad. tundi
          • Praktika: 8 akad. tundi

          Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          15-12
          oktoober-november
          DigiKiirendi rätsepakoolitus Kallavere Keskkoolis

          Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös. 

          Koolitus pakub erinevaid digilahendusi õpilaste aktiviseerimiseks õppetöös.


          Maht: 30 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 14 akad. tundi

          Trainer :
          • Dmitri Mištšenko
          Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          15-12
          oktoober-november
          Digikiirendi põhikoolitus

          Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digitehnoloogiad ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


          Maht: 32 akad. tundi
          • Auditoorne: 20 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

          Trainer :
          • Kristiina Vaikmets
          Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          15oktoober
          Veebiseminar "Distantsilt targemaks: tõhusast õppimisest ja õpetamisest"

          Intuitiivsed arusaamad õppimise olemusest suunavad nii õpetajaid kui õppijaid oma tegevustes eksiteele, mistõttu kasutatakse nii õpetamiseks kui õppimiseks teadmatult sageli üsna ebatõhusaid viise. Keskendume teaduspõhistele teadmistele õppimise ja mälu kohta ning analüüsime, kuidas nendele teadmistele tuginedes õpetajad tõhusamalt õpetada ja õppijad tõhusamalt õppida saavad.


          Sihtgrupid:
          Haridusvaldkonna huvilised, koolitöötajad.
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Trainer :
          • Kriste Talving
          Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          18oktoober
          Veebiseminar "Rahvusvaheline koostöö ja õpiprojektid eTwinninguga"

          Veebiseminaril osalejad kuulevad, kuidas on veebipõhist rahvusvahelist koolidevahelist koostööd ka meie õppeasutustesse lõimitud. Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog ning eTwinningu ekspert Mari Tõnisson tutvustab üle-euroopalist virtuaalset õpetajate kogukonda eTwinning ning toob näiteid Eesti lasteaedades ja koolides läbi viidud eTwinningu projektidest.


          Sihtgrupid:
          Õpetajakoolituse üliõpilased
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Trainer :
          • Mari Tõnisson
          Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          19-25
          oktoober-november
          Muusika ja liikumine varase keeleõppe toetajana
          •   Muusikategevused keeleõppe toetajana: rütmika ja pillimängud, eesti keel ja lastelaul, muusikalised jutustused ja draamamängud.
          •  Liikumistegevused keeleõppe toetajana: erinevad mänguvahendid, mängud pildikaartide ja täringuga, kulli-ja jooksumängud, harjutused mattidel jne.
          •     Loodusliikumine  ja õuesõpe keeleõppe toetajana: praktiline tegevus õues, mängude läbimängimine jne.
          •  Töö repertuaari ja mänguvaraga, eakohase ainekeelega, materjali kohandamisoskus lähtuvalt keeleõppe vajadustest.
          •   Töö/tegevuste läbiviimine mitmekesiste õppevahenditega.
          •   Meeskondliku koostöö planeerimine.

          Sihtgrupid:
          Koolieelsete lasteasutuste muusika- ja liikumisõpetajad.
          Maht: 30 akad. tundi
          • Auditoorne: 23 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

          Projektijuht: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          19-21
          oktoober-veebruar
          Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

          1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
          Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
          Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

          2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

          Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

          3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
          Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
          Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
          4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

          5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

          6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

          Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

          Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


          KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

          Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.          Sihtgrupid:
          Koolimeeskonnad (koolijuht, kooli juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
          Maht: 24 akad. tundi
          • Auditoorne: 24 akad. tundi

          Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          19oktoober
          360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

          Seminari teemad:

          • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
          • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
          • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
          • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
          • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
          • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

          Sihtgrupid:
          Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
          Maht: 6 akad. tundi
          • Auditoorne: 3 akad. tundi
          • Praktika: 3 akad. tundi

          Registreerimine avatud 2021-08-25
          Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          20oktoober
          Singapuri haridussüsteemi tutvustus Eesti koolijuhtidele

          Presentation 1: Overview of Singapore's Education System (1) (10 min + 5 min Q&A)

          - Public Education Sector in Singapore & Mission/Goals of MOE Singapore

          - Educational Pathways in Singapore 

          Presentation 2: Overview of Singapore's Education System (2) (10 min + 5 min Q&A)

          - Key Challenges and Priorities

          - Recent Educational Policies

           Presentation 3: Overview of Singapore's Education System (3) (10 min + 5 min Q&A)

          - Our Community: Teachers and Stakeholders 

          - Sharing by Singapore SLs on Professional development and career tracks of teachers and School Leaders

           Presentation 4: Sharing by Singapore SLs on Challenges and Opportunities in schools during Covid pandemic (10 min + 5 min Q&A)


          Sihtgrupid:
          Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi osalejad ja haridusmentorid
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Annika Link, Annika.Link@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          20oktoober
          Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas: karjääri- ja ettevõtlusõppe töölehtede kogumiku tutvustus

          Töölehtede koostamisel on lähtutud kutsehariduse üldoskuste mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ eesmärgist, õpiväljunditest ja hindamiskriteeriumitest. Töölehed  sobivad kasutamiseks ka kutsevalikuõppes ja ettevõtluspraktika mooduli juures.

          Seminaril osalemiseks on vajalik arvuti  ja internetiühendus, et oleks võimalik läbi teha töölehe täitmise protsess. 

          Kahel erineval seminaril keskendutakse erinevate õpiväljunditega seotud töölehtedele. Seega põhjalikuma ettevalmistuse jaoks tasub osaleda mõlemal seminaril, aga ettekujutuse saab ka ainult ühel osaledes.   

          Koolitajad - töölehtede  autorid: 

          Virve Kinkar, Haridus- ja Noorteameti kutsehariduse karjäärivaldkonna peaspetsialist 

          Marju Põld, Karjääripõld OÜ koolitaja 


          Seminar toimub Euroopa Sotsiaalfondi toel ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames. 


          Sihtgrupid:
          Kutseõpetajad, praktikajuhendajad
          Maht: 2 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi
          • Praktika: 1 akad. tundi

          Trainer :
          • Virve Kinkar
          Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          21oktoober
          Veebiseminar "Juhtimise kunst: hästi toimiv mentorlus koolis"

          Oma kooli mentorluse kogemust jagavad haridusjuhid Annika Räim Kindluse Koolist ja Erli Aasamets Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist. Saame teada, milliste mentorluse põhimõtete ja meetoditega toetatakse koolis õpetajate ja õpilaste arengut. 


          Sihtgrupid:
          Koolijuhid, õpetajad jt koolitöötajad
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Trainers :
          • Annika Räim
          • Erli Aasamets
          Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          21oktoober
          Prantsuse keele rahvusvaheliste DELF eksamite infoseminar

          Lp prantsuse keele õpetajad

          Ootame teid 21. oktoobril kell 16.00 osalema veebiseminaril, kus tutvustame lühidalt

          - 2021. a. DELF eksamite tulemusi

          - kuulamis- ja lugemisosaga seotud arenguid uues eksamiformaadis

          - formaadimuudatustest tulenevaid arenguid hindamisprotsessis


          Sihtgrupid:
          Prantsuse keele õpetajad, DELF eksamite hindajad, prantsuse keele didaktika tudengid ja õppejõud
          Maht: 2 akad. tundi
          • Auditoorne: 2 akad. tundi

          Projektijuht: Anu Lutsepp, anu.lutsepp@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          öö


          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          25-29
          oktoober-november
          Targalt internetis ABC minu koolis

          Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue koolituse, mis annab koolide sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma koolis tarka interneti kasutamist toetada. 

          Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt minu olulised kontod, kaheastmeline autentimine, varukoopiate tegemine) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Mikk Oad (Rocca al Mare Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

          Koolitus koosneb kolmest veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma koolis. 

          Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

          Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


          Sihtgrupid:
          Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma koolis sisekoolitusi läbi viia.
          Maht: 26 akad. tundi
          • Praktika: 8 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 18 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Veiko Hani
          • Mikk Oad
          Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          25-28
          oktoober-detsember
          Lõiming kooli õppekava rakendamisel

           Meeskonnatöö põhimõtted.

          •LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

          •Lõimingu võimalused.

          •Eesmärgistamine ja refleksioon.

          •Koostöine kavandamine

          •Nõustamine.


          Sihtgrupid:
          kõikide kooliastmete õpetajad, sh huvikoolide õpetajad, muuseumide pedagoogid jt
          Maht: 27 akad. tundi
          • Auditoorne: 23 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Diana Astok
          • Margit Pinna-Valge
          Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

          Lisainfo
          Sulge

          25oktoober
          LEGO Education SPIKE Prime tellimuskoolitus

          LEGO Education SPIKE Prime robootikakomplekt on uusim LEGO robootika- platvorm, mis paigutab ennast LEGO Education WeDo 2.0 ja LEGO Education Mindstorms EV3 robootikakomplektide vahele. LEGO Education SPIKE Prime komplekti soovitame kasutada alg- ja põhikooli aine- ja ringitundides. Koolitusel uuritakse läbi programmeerimise ja praktiliste käed-külge tegevuste käigus roboti mootorite, kontrolleri ja andurite võimalusi ja vaadatakse lähemalt erinevaid programmeerimisplokke. Samuti arutatakse koos läbi ning katsetatakse praktiliselt, kuidas antud komplekti kasutada ainetunnis ja ringitunni väljundina võistlustel.


          Maht: 8 akad. tundi
          • Auditoorne: 3 akad. tundi
          • Praktika: 5 akad. tundi

          Koolitaja :
          • Ramon Rantsus
          Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          25oktoober
          Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetajate kohtumine

          Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamise kohtumine on suunatud kõikidele varem rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamise koolituse läbinutele. Vahekohtumise ajal on võimalik kogemusi vahetada teiste õpetajatega ning saada vastuseid õppeaine osas tekkinud küsimustele.

          Tegevus tugineb Noorteagentuuri poolt välja töötatud "Rahvusvahelise projektijuhtimise" käsiraamatule. Antud käsiraamatu alusel on võimalik koolides rahvusvahelise projektijuhtimise valikainet õpetada või kasutada seda õpilaste toetamiseks projektide kirjutamisel.

          Esialgne päevakava:

          10:00-11:30 Tagasivaade projektijuhtimise õpetamise koolitusele ja koolis õpetamise kogemustele

          11:30-12:30 Lõuna

          12:30-14:00 Projektiõppe õpetamise praktiliste nippide jagamine ja vahetamine

          Tegevusi viib läbi Kätlin Kuldmaa. Kätlin on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi ajaloos ning Tartu Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadi. Projektikirjutamise ja -juhtimisega seotud teadmised on Kätlin omandanud läbi praktika. Rahvusvaheliste projektide kirjutamise ja elluviimisega tegi ta algust 2013. aastal ning alates 2016. aastast on ta ka üks  Erasmus+ programmi projektinõustajatest. Hetkel töötab Kätlin õpetajana Tallinna Muusikakeskkoolis.          Sihtgrupid:
          Varem koolituse "Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamine koolis" läbinud
          Maht: 4 akad. tundi
          • Auditoorne: 4 akad. tundi

          Trainer :
          • Kätlin Kuldmaa
          Project manager: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          26-03
          oktoober-detsember
          Turvaline koolikeskkond infoühiskonna kontekstis

          Koolituse fookuses on turvaline koolikeskkond infoühiskonna kontekstis. Koolituse peateemadeks on seadustest tulenevate nõuete rakendamine turvaliseks koolikeskkonnaks, isikuandmete turvaline käsitlemine, turvaline tööprotsesside planeerimine ja oma seadmete kasutamine.  Koolituse lõputööna valmib igal meeskonnal küberhügieeni eeskiri. 

          Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast reaalajas veebikohtumisest (pikkusega 5 akad.t.) ja iseseisvast tööst. 

          Koolituse arendajateks ja koolitajateks on Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Hanno Saks (Pärnu Mai Kool). Külalislektoriks on Birgy Lorenz (TalTech).


          Sihtgrupid:
          Kooli ja lasteaia juht (juhtkonnaliige, soovitavalt direktor) koos meeskonnaga (3-4 osalejat ühest asutusest), kes vastutavad turvalise koolikeskkonna eest. Meeskonda võiks lisaks asutuse juhile ja IT juhile kuuluda nt arendusjuht, haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja. Meeskonda võib kaasata ka KOV esindaja (valla IT spetsialisti, teenusepakkuja).
          Maht: 39 akad. tundi
          • Auditoorne: 21 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 18 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Veiko Hani
          • Hanno Saks
          Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          26oktoober
          Kohtvõrgu turvalisus ja kohtvõrgu seadmete haldamine

          Koolituse koosneb kahest osast.

          Esimeses osas antakse osalejatel ülevaade andmeside kohtvõrkude turvalises haldamisest, mille käigus vaadeldakse kohtvõrgu erinevate osadega seotud riske, kasutajate ja ühenduste turvalisust, võrgu haldamist ning parimaid praktikaid.

          Teises osas antakse osalejatel ülevaade kaasajastamise käigus paigaldatud seadmetest, mille käigus tutvustatakse seadmeid ja nende võimalusi ning seadmete keskset haldusplatvormi iMaster.           Sihtgrupid:
          Koolide digitaristu kaasajastamise programmi raames kaasajastatud koolide või koolipidajate esindajad, kes hakkavad edaspidi haldama kooli kohtvõrku.
          Maht: 8 akad. tundi
          • Auditoorne: 8 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Teet Kallaste
          • Madis Tõnuri
          • Harri Uljas
          Projektijuht: Jüri Saar, juri.saar@hm.ee          Lisainfo
          Sulge

          28-29
          oktoober
          Õpikeskkond MS Teams

          Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

          Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

          Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


          Sihtgrupid:
          Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
          Maht: 24 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

          Trainer :
          • Viko Kõva
          Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          28oktoober
          Kõnetuse koolitus

          Varajane kommunikatiivne areng. Varajane kõne areng. Verbaalse kõne arengu eeldused. Kõnetus ja selle põhjused. Prognoositavad kõnearenguhäired vanuses 0-3 eluaastat.


          Maht: 8 akad. tundi
          • Auditoorne: 8 akad. tundi

          Project manager: Saima Salomon, saima.salomon@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          29oktoober
          Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetajate kohtumine (vene keeles)

          Встреча направлена на поддержку учителей и молодёжных работников, которые ранее участвовали в тренингах по управлению международными проектами, и хотят развивать проектную деятельность с молодёжью и дальше. 

          Основная цель встречи - предложить учителям и молодёжным работникам, которые уже участвовали в обучениях по управлению международными проектами, возможность для рефлексии и анализа, а также поддержку и вдохновение для дальнейшей работы. На встрече мы обсудим, что удалось/не удалось сделать после тренинга, какие компетенции и дополнительная помощь способствовали бы более эффективному созданию и реализации международных проектов вместе с молодёжью, и ответим на вопросы, возникшие в связи с обучением молодёжи управлению проектами. 

          Общий план дня:
          11:00 - 12:45 -  I блок: Что было дальше? 
          12:45 - 13:30 - обед
          13:30 - 15:00 - II блок: Ковизия - ищем ответы на вопросы и вдохновение!  


          Sihtgrupid:
          Учителя и молодёжные работники, которые участвовали в предыдущих тренингах по управлению международными молодёжными проектами.
          Maht: 4 akad. tundi
          • Auditoorne: 4 akad. tundi

          Trainers :
          • Natalja Klimenkova
          • Yuliia Dem
          Project manager: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          29oktoober
          Veebiseminar "Distantsilt targemaks: digipädevus alushariduses"

          Aktiivseks digikodanikuks kasvamine hakkab pihta maast madalast. Alushariduses arendatakse digipädevust juba sõimerühmast alates läbi arutelude ja mängude, kus eelkõige keskendutakse vajalike oskuste ja hoiakute kujundamisele. Veebiseminaril tutvustame koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale lisa- ja abimaterjaliks loodud digipädevuse hindamiskriteeriumeid, mis tuginevad Eesti õppija digipädevusmudelil ning tutvustame läbi erinevate praktikute näidete, kuidas lasteaias saab laste digipädevust arendada.

          Esinejad:

          • Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi nooremteadur
          • Anneli Mõtsmees, Lohkva Lasteaia õppejuht
          • Elyna Heinmäe, Haridustehnoloogia õppejõud TLÜ, Varbola Lasteaed-Algkooli informaatikaõpetaja ja haridustehnoloog

          Sihtgrupid:
          Alushariduse õpetajad, juhid.
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          01-02
          november
          Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Uued tehnoloogiad ettevõtluses.

          Koolitus toimub ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu ning Euroopa Sotsiaalfondi toel ja on osalejatele tasuta. 


          Sihtgrupid:
          Õpetajad, ettevõtlusõpetajad, karjääriõpetajad, õpilasfirmade ja minifirmade juhendajad. Ootame osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel.
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 12 akad. tundi
          • Praktika: 4 akad. tundi

          Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          02november
          „Kuidas saame aru, et meie kooli praktikaprotsess ja töökohapõhine õpe on tulemuslik?“

          Tekitame seminaridel osalejates huvi ja soov oma koolis iseseisvalt analüüsida praktikasüsteemi ja/või töökohapõhist õpet. Seminaridest osavõtjatelt ootame aktiivset kaasamõtlemist ja -rääkimist, sisulisi ettepanekuid, soovitusi, mõttearendusi tulemusliku praktikaprotsessi ja töökohapõhise õppe kirjeldamisel!


          Sihtgrupid:
          Kutse- ja kõrgkoolide praktikate ja töökohapõhise õppe korraldamisega seotud osapooled. Eriti on oodatud koostööpaarid: kooli esindajad – tööandjate esindajad, praktikakoordinaator – eriala juhtõpetaja vms.
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi

          Trainers :
          • Merle Tammela
          • Shvea Järvet
          Project manager: Piret Lilover, piret.lilover@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          03-04
          november
          Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents "Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom.Vol 2"

          Konverentsi eesmärk on anda ideid ja jagada praktikaid, kuidas läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtliku õppe  tegevuste kujundada ennast juhtivat ja väärtust loovat noort, kes suudab ja soovib oma ideid ellu viia. Oma kogemusi nii suurel laval esinedes kui töötubades jagavad koolijuhid, õpetajad ja teadlased-eksperdid. 

          Lisaks tunnustatakse parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajad, ettevõtlikke õpetajaid ja õppureid ning Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi võitjaid. 

          Täpne kava on Edu ja Tegu kodulehel Konverents 2021 – Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu (ettevotlusope.edu.ee) 

          Konverentsi korraldavad Haridus- ja Noorteameti programm Edu ja Tegu, Ettevõtlik Kool, JA Eesti, Tartu Ülikool, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Erasmus +. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond 


          Sihtgrupid:
          Kõik õpetajad, koolijuhid, koole juhtkond, KOV haridusnõunikud,
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi

          Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          03-04
          november
          Ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents "Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom.Vol 2"

          Konverentsi eesmärk on anda ideid ja jagada praktikaid, kuidas läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe ning ettevõtliku õppe  tegevuste kujundada ennast juhtivat ja väärtust loovat noort, kes suudab ja soovib oma ideid ellu viia. Oma kogemusi nii suurel laval esinedes kui töötubades jagavad koolijuhid, õpetajad ja teadlased-eksperdid. 

          Lisaks tunnustatakse parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajad, ettevõtlikke õpetajaid ja õppureid ning Ettevõtliku Kooli edulugude konkursi võitjaid. 

          Täpne kava on Edu ja Tegu kodulehel Konverents 2021 – Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu (ettevotlusope.edu.ee) 

          Konverentsi korraldavad Haridus- ja Noorteameti programm Edu ja Tegu, Ettevõtlik Kool, JA Eesti, Tartu Ülikool, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Erasmus +. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond 


          Sihtgrupid:
          Kõik õpetajad, koolijuhid, koole juhtkond, KOV haridusnõunikud,
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi

          Project manager: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          03-01
          november-detsember
          LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale

          Koolitus koosneb neljast ühepäevasest koolitussessioonist, mille käigus õpetaja osaleb tundide vaatlustel, analüüsib nähtud tundide vastavust LAK-õppe põhimõtetele, osaleb aruteludes, sõnastab eesmärke ja kavandab järgmiseid samme. Osaleb rühma- ja/või individuaalnõustamisel.

          LISAINFO: Täiendav võimalus osaleda 8 tunni ulatuses koolitusega seotud nõustamises. Selle kohta väljastatakse eraldi tõend.          Sihtgrupid:
          I - III kooliastme õpetajad, huvihariduse- ja muuseumipedagoogid
          Maht: 36 akad. tundi
          • Auditoorne: 32 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Merike Kõrven
          • Merike Pääru
          Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

          Lisainfo
          Sulge

          03november
          Virtuaalne töötuba: digilahendused igapäevases ainetunnis

          Kõik virtuaalses töötoas osalejad saavad juurdepääsu koolitaja materjalidele, mis sisaldavad iga digipädevuse valdkonna kohta nelja erinevat näidet. Osalejad saavad töötoas valida, milliste näidetega tahavad põhjalikumalt kohe ka tutvuda või milliseid lahendusi läbi proovida.

          Mõned näited käsitletavatest teemadest: guugledamise nipid, ristsõnad infootsingu harjutamiseks, Wakelet kogumikud, Google Jamboard põhjad ühistööks, Brainstormer ajurünnakud, heliklipi loomine AudiMass abil ja taskuhäälingu loomine Anchor abil, Animatsiooni loomine Bruch Ninja abil, digiturvalisuse Kahoot viktoriin, kiirklahvide luuletused jpm.

          Töötuba viib läbi pikaajalise õpetamise ja haridustehnoloogi töökogemusega Harno koolituskeskuse koolitaja ja digipädevuse valdkonna ekspert Piret Lehiste.


          Sihtgrupid:
          Erinevate ainete õpetajad
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          04-19
          november
          Lõiming kooli õppekava rakendamisel

           Meeskonnatöö põhimõtted.

          •LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

          •Lõimingu võimalused.

          •Eesmärgistamine ja refleksioon.

          •Koostöine kavandamine

          •Nõustamine.


          Sihtgrupid:
          kõikide kooliastmete õpetajad, sh huvikoolide õpetajad, muuseumide pedagoogid jt
          Maht: 27 akad. tundi
          • Auditoorne: 23 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

          Koolitajad :
          • Roza Skatśkova
          • Natalia Presnetsova
          Projektijuht: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

          Lisainfo
          Sulge

          05november
          test080921

          asx


          Maht: 8 akad. tundi
          • Auditoorne: 4 akad. tundi
          • Praktika: 2 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

          Project manager: Ave Rand, ave.rand@hm.ee          Lisainfo
          Sulge

          05november
          Veebiseminar „Distantsilt targemaks: kuidas Sisuloome keskkonda oma töös kasutada?"

          Mis keskkond on Sisuloome? See on digitaalsete õppematerjalide koostamise lehekülg, kus saab erinevaid H5P malle kasutades luua eri tüüpi interaktiivseid harjutusi, ülesandeid ja õppesisu. H5P õppematerjalide loomine, muutmine ja jagamine on oluliselt lihtsam, kui see esmapilgul tundub. Veebiseminaril tutvustame lähemalt keskkonda ja kõik kasutamist puudutava teeme ka praktiliselt läbi. Sisuloome keskkonnaga saab tutvuda siin: https://sisuloome.e-koolikott.ee/ 

          Veebiseminar viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel.
          Sihtgrupid:
          Õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid jt haridustöötajad.
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Trainers :
          • Triinu Putnik
          • Katriin Orason
          Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          05november
          eTwinning koolitus algajatele

          eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi, suheldakse kolleegidega, otsitakse mõttekaaslasi uute metoodikate ja õpetamisvõtete kasutamiseks, osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides jne.
          Rahvusvahelise koostöö kõrval võimalik eTwinningu kaudu ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
          eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.          Sihtgrupid:
          Ootame koolitusele kõiki õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.
          Maht: 12 akad. tundi
          • Auditoorne: 12 akad. tundi

          Trainers :
          • Laine Aluoja
          • Mari Tõnisson
          Project manager: Kätlin Lepa, katlin.lepa@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          08-05
          november-detsember
          Multimeedia rakendamine õppetöös

          Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

          Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu. 

          Koolitus toimub Harno Moodles. Link saadetakse enne algust meilile. 

          Koolituse arendasid Gustav Adolfi Gümnaasiumist Anu Peri-Leopard, Birgit Drenkhan ja Maria Toom ning Katrin Sigijane, MSc. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM).


          Sihtgrupid:
          Lasteaia õpetajatest kuni gümnaasiumi õpetajateni.
          Maht: 26 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

          Trainers :
          • Anu Peri-Leopard
          • Birgit Drenkhan
          • Maria Toom
          Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          09november
          „Kuidas saame aru, et meie kooli praktikaprotsess ja töökohapõhine õpe on tulemuslik?“

          Tekitame seminaridel osalejates huvi ja soov oma koolis iseseisvalt analüüsida praktikasüsteemi ja/või töökohapõhist õpet. Seminaridest osavõtjatelt ootame aktiivset kaasamõtlemist ja -rääkimist, sisulisi ettepanekuid, soovitusi, mõttearendusi tulemusliku praktikaprotsessi ja töökohapõhise õppe kirjeldamisel!


          Sihtgrupid:
          Kutse- ja kõrgkoolide praktikate ja töökohapõhise õppe korraldamisega seotud osapooled. Eriti on oodatud koostööpaarid: kooli esindajad – tööandjate esindajad, praktikakoordinaator – eriala juhtõpetaja vms.
          Maht: 16 akad. tundi
          • Auditoorne: 16 akad. tundi

          Project manager: Piret Lilover, piret.lilover@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          10november
          Distantsilt targemaks "Klassijuhatamine ja mentorlus - kas lisatöö või arenguvõimalus?"

          Klassijuhatamine ja mentorlus - kas see on õpetajale lisatöö või arenguvõimalus? Läheneme küsimusele traditsioonilise klassijuhatamise ja mentorluse näitel. Oma kogemusi jagavad Tallinna Ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja ja klassijuhataja Karola Velberg ning Viimsi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning mentor Kaidi Kolsar.

          Arutlusele tulevad teemad:

          - Klassijuhatamise ja mentorluse sarnasused ning erinevused kahe kooli näitel.

          - Meie teekond ja lugu.

          - Kes on klassijuhataja/mentor õpilase jaoks? Miks?

          - Klassijuhataja/mentori töö rõõmud ja kitsaskohad.

          - Mis meid motiveerib?


          Sihtgrupid:
          Õpetajad, koolijuhid
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          11-12
          november
          Kutseõppeasutuste tugispetsialistide ja kutsevalikuõppe rakendajate võrgustikuseminar

           Neljapäev, 11.november

          11.30-12.00 Kogunemine, vaba mikrofon. 12.00-12.05 Seminari sissejuhatus. 

          12.05-12.30 Uutest projektidest Astangul: kutserehabilitatsiooni teenuse disain (võimalikud tugiteenused nii Astangul kui kutsehariduse maailmas ning koos teiste riigiasutustega lahenduste  leidmine tervilike tugiteenuste arendamiseks kutsehariduses) ja lõimitud aine-ja keelõppe projekt, mille eesmärgiks on luua õppekava ja leida sobivad õppemeetodid, et toetada muu emakeelega erivajadusega õppijaid kutseõppes.

          12.30-13.30 Tugisüsteem ja kutsevalikuõpe Viljandi Kutseõppekeskuses. Maili Mäehunt

          14.00-15.30 Kutsevaliku aasta kogemused Tartu Kunstikoolis. Roosi Nemliher, Piret Paluteder ja Anton Aunma

          15.45-17.15 Tugispetsialisti läbipõlemine - kuidas see käib ja mis edasi saab? Liine Maasikas

           

                                                               Reede, 12.november

          9.00- 12.15 Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.*Külli Mäe, MA.  Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing, CARe koolitaja ja coach.

          CARe (ingl Comprehensive Approach of Rehabilitation) tähendab kõikehõlmavat

          rehabilitatsioonikäsitlust. Keerulise mõiste taga on tegelikult lihtne ja inimlik sisu: kuidas võimalikult hästi toetada inimest nii, et igaüks oleks oma eluga võimalikult rahul (TAI.ee).

          12.45-14.15 HTM infotund. Kaasava hariduse peaekspert Ave Szymanel ja kutsehariduse valdkonna peaekspert Jane Kallion          Maht: 14 akad. tundi
          • Auditoorne: 14 akad. tundi

          Project manager: Virve Kinkar, virve.kinkar@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          11-10
          november-detsember
          Lõiming kooli õppekava rakendamisel

           Meeskonnatöö põhimõtted.

          •LAK-õppe alustalad ja metoodika põhijooned.

          •Lõimingu võimalused.

          •Eesmärgistamine ja refleksioon.

          •Koostöine kavandamine

          •Nõustamine.


          Sihtgrupid:
          kõikide kooliastmete õpetajad, sh huvikoolide õpetajad, muuseumide pedagoogid jt
          Maht: 27 akad. tundi
          • Auditoorne: 23 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 4 akad. tundi

          Trainers :
          • Andra Väärtmaa
          • Reet Merilaine
          Project manager: Maire Kebbinau, maire.kebbinau@hm.ee

          Lisainfo
          Sulge

          11november
          Kvaliteediseminar "KA2 CheckUp"

          Programmi Erasmus+ Euroopa Noored projektitegijatel on tungivalt soovituslik osaleda toetusesaajate koolituskohtumisel „Check up“, mis annab nii praktilist kui ka sisulist infot projekti elluviimise kohta. 

          NB! Kui teie projektimeeskonnal ei ole varasemat kogemust sama projektitüübi elluviimiselsiis on see koolitus kindlasti kohustuslik.

          Koolitusele on oodatud 1-2 antud projektiga enim seotud inimest teie organisatsioonist / noortegrupist, näiteks võiks osaleda projektijuht ja raamatupidaja (või inimene, kes hakkab projekti finantsiga tegelema)

          Töökeel on üldjuhul eesti keel, vajadusel saame sündmuse ka inglise keeles teha.

          Koolitus toimub kell 12:00-16:00

          12:00-13:30 Üldised projekti kvaliteediaspektid, koostöö agentuuriga

          13:30-14:00 Paus

          14:00-16:00 Projekti leping ja rahastusreeglid


          Maht: 4 akad. tundi
          • Auditoorne: 4 akad. tundi

          Project manager: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          12-09
          november-detsember
          Digipädevus lasteaiaõpetaja toetajana varajases keeleõppes

          Koolitusele ootame lasteaia rühmaõpetajaid ja lasteaia eesti keele õpetajaid, kes on digipädevustes algtasemel. Koolitus toetab digivahendite eakohast kasutamist laste arendamisel ja tegevuste lõimimisel varases keeleõppes. Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid: digivahendid, õppimine mängu kaudu, materjalide koostamine multimeedia vahenditega ja digiturvalisus ning palju muud. 

          Koolitus on 100% veebipõhine ning koosneb neljast koolituspäevast Zoomis ja iseseisvast tööst. Õpikeskkonnast Moodle leiab nädalate kaupa koolituse täpsema kirjelduse (kava, iseseisvad tööd, materjalid jm vajaliku). 

          Koolituse lõputööna valmib igal osalejal praktiline õppetöös kasutatav õpilugu.  

          Julgustame õpetajaid osalema ühest lasteaiast mitmekaupa, et üksteist koolitusel toetada. Iseseisvad tööd on individuaalsed.

          Koolitust juhib Helin Laane. 

          Koolituse arendasid Helin Laane (Harno digikoolitaja), Lea Maiberg (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja), Mariia Reiko (Tallinna Tähekese Lasteaia õpetaja) ja Keiu Lutschan (Tartu Lasteaed Kelluke õpetaja). 

          Koolitus valmis Harno koolituskeskuse ja mitmekeelse õppe büroo koostööna.

          Koolitus on sihtrgupile tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.


          Sihtgrupid:
          Lasteaia rühmaõpetajad ja lasteaia eesti keele õpetajad.
          Maht: 26 akad. tundi
          • Auditoorne: 13 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 13 akad. tundi

          Trainer :
          • Helin Laane
          Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          12november
          Veebiseminar "Distantsilt targemaks: laste ja noorukite enesevigastamine ja suitsidaalne käitumine"

          Laste ja noorukite enesevigastamise ja suitsidaalse käitumise teema on valus, aga väga vajalik käsitleda – hiljutine uuring näitab, et laste enesetappude arv on viimasel aastal tõusnud. Seminaril tuuakse muuhulgas välja, millistele muutustele tuleb selle teema puhul tähelepanu pöörata, et lastega tihedalt kokku puutuvatel täiskasvanutel oleks teadmisi ja oskusi keerulises olukorras last märgata, tunda ära ohumärgid, toetada ja sekkuda.

          Veebiseminari viib läbi koolitaja psühhiaater Irina Sahnjuk.


          Sihtgrupid:
          Õpetajad jt koolitöötajad, lapsevanemad.
          Maht: 1 akad. tundi
          • Auditoorne: 1 akad. tundi

          Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          17-14
          november-märts
          Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

          1.etapp BAASKOOLITUS 7 ak/h
          Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid)
          Eesmärk: saada ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovsiooni mudeleid.

          2.etapp GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Igaks koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel.

          Eesmärk: toetada grupijuhte oma koolis kovisioonigrupi loomisel. Anda olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks, ettetulevate takistuste ületamiseks.

          3.etapp KOVISIOONIGRUPPIDE LOOMINE KOOLIDES JA PRAKTIKA
          Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojekti - algatavad kovisioonigrupi, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 
          Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist - aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks, aitab leida sobivat ruumi, vestleb aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.
          4.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi, millised on kerkinud küsimused. Lahenduste leidmine. Tegevusplaani leidmine oma grupiga edasiliikumiseks

          5.etapp – GRUPIJUHTIDE KOOLITUS 4 ak/h

          Vahekokkuvõte grupijuhtidega - mis on läinud hästi? Millised on kerkinud küsimused?

          6.etapp – LÕPUKOOLITUS KOOLIDE MEESKONDADELE 5 ak/h 

          Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid. 

          Kogemuste jagamine gruppides. Kuidas edasi liikuda?


          KOOLITAJA: Signe Vesso, Phd (psühhoterapeut, superviisor, coach).

          Signel on 27 aastat kogemust juhtide ja meeskondade arendamisel ning ta on aidanud paljudel organisatsioonidel kovisiooni juurutada. Tal on põhjalikud kogemused nii ärivaldkonnast, sotsiaalvaldkonnast kui ka haridusvaldkonnast. Õpetajate ja koolijuhtide toetamine on olnud aastaid tema üks prioriteete. Signe on kirjutanud kaks raamatut - "Õnnelik meeskond" (koos K. Sauega, 2008) ja "Kovisiooni käsiraamat. Kolleegidevaheline coaching." (2020). Ta on välja andnud praktilise tööriista "Coachingu küsimuste kaardid" (2020), kasutamiseks nii 1:1-le coachingus, meeskonna coachingus kui ka kovisioonis.          Sihtgrupid:
          Koolimeeskonnad (koolijuht, kooli juhtkonna liikmed, õpetajad, tugispetsialistid jt), kes soovivad oma koolis kovisioonide käivitamisel osaleda ja neid grupijuhina läbi viia.
          Maht: 24 akad. tundi
          • Auditoorne: 24 akad. tundi

          Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          17november
          Veebiseminar ,,Sihtkeele õpe koolieelses lasteasutuses"

          Seminari alateemad:

          • teise keele omandamise teooriate mõju varasele keeleõppele ja keelekümblusmetoodikale,
          • keeletundlik koolieelne lasteasutus,
          • õpetajale vajalikud pädevused tervikliku keeleõppe tagamiseks.

          Sihtgrupid:
          Lasteaedade metoodikakeskuste koordinaatorid, lasteaiaõpetajate koolitajad.
          Maht: 4 akad. tundi
          • Auditoorne: 4 akad. tundi

          Trainer :
          • Anna Golubeva
          Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

          Lisainfo
          Sulge

          17november
          GDPR ja isikuandmekaitse
          • Isikuandmed koolitöös -nende tuvastamine ja süstematiseerimine
          • Töötlemise erinevad õiguslikud alused, sh põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
          • Mõningad aktuaalsed teemad: nimekirjad, õpitulemused, ürituste pildistamine, piltide avaldamine, turvakaamerad, distantsõpe.
          • Õpilaste isikuandmete kaitsmise võtted

           KOOLITAJA: Anneli Külaots (GDPR24)


          Maht: 2 akad. tundi
          • Auditoorne: 2 akad. tundi

          Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          18-25
          november
          Google Classroom nädalaga selgeks

          Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


          Sihtgrupid:
          Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks. Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta. Mittelõpetamise korral või sihtgrupi välistele osalejatle on hind 48.95.-
          Maht: 26 akad. tundi
          • Praktika: 10 akad. tundi
          • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

          Trainers :
          • Meeri Sild
          • Siret Lahemaa
          Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee          Lisainfo
          Sulge

          18november
          360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks

          Seminari teemad:

           • juhtide kompetentsimudelist;
           • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
           • valimi koostamine;
           • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
           • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
           • küsimused ja vastused.

           Sihtgrupid:
           Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
           Maht: 3 akad. tundi
           • Auditoorne: 3 akad. tundi

           Registreerimine avatud 2021-09-06
           Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, et koolitaja juhtimisel arutada, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 

           Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest (mõlemas koolis toimub üks kohtumine) ja kahest veebipõhisest kohtumisest. 


           Sihtgrupid:
           Üldhariduskoolide meeskonnad (aineõpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad). Ühel koolitusel osalevad kahe erineva kooli meeskonnad. Mõlemad koolid moodustavad meeskonna, kuhu kuulub 12-14 osalejat: erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad, võimalusel haridustehnoloog (või seda rolli täitev õpetaja) ning õppealajuhataja (või keegi teine juhtkonnast, kes vastutab sisulise õppeprotsessi eest).
           Maht: 31 akad. tundi
           • Auditoorne: 16 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

           Trainers :
           • Piret Luik
           • Riin Saadjärv
           Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           19november
           Aktiivõppe võtted varase keeleõppe toetamiseks
           • Keelekümbluse põhimõtted.
           • Turvalise õppekeskkonna kujundamine rühmas eesti keelest erineva kodukeelega lapsele. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.
           • Lapse keeleline areng, selle jälgimine.
           • Mäng lapse keelelise arengu toetamisel.
           • Sõnavaramängud sõnavara tutvustamiseks, harjutamiseks ja kinnistamiseks mitmekeelses rühmas 
           • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.

           Sihtgrupid:
           Lääne-Harju valla lasteaedade õpetajad
           Maht: 6 akad. tundi
           • Auditoorne: 6 akad. tundi

           Trainers :
           • Nonna Meltsas
           • Hedi Minlibajeva
           • Lea Maiberg
           Project manager: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           19november
           Veebiseminar "Distantsilt targemaks: õpetajate digipädevuse hindamine"

           Digipädevus on uus ja alles kujunev mõiste ning digitehnoloogia kiire arenguga seoses muutub pidevalt ka sellega seonduvate teadmiste ja oskuste sisu. Samuti defineeritakse ja kasutatakse mõistet väga erinevalt. Näiteks on kohati digipädevuse all mõistetud pelgalt interneti kasutamise oskust. Teisalt kasutatakse digipädevust meedia-, info- või digitaalse kirjaoskuse sünonüümina, mis on oluliselt avarama tähendusväljaga. Veebiseminaril arutleme, miks on õpetajate digipädevust nii keeruline hinnata ja arendada ning tutvustame erinevaid tööriistu, mida selleks kasutada saab. Muuhulgas tuleb juttu ka Euroopa Komisjoni väljatöötatud ja eestindatud enesehindamise vahendist Selfie for Teachers. Eesti õpetajate digipädevusmudeliga saab tutvuda digipädevuse valdkonna leheküljel digipadeus.ee.


           Sihtgrupid:
           Haridusvaldkonna huvilised
           Maht: 1 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi

           Trainers :
           • Airi Aavik
           • Mart Laanpere
           Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           23-10
           november-jaanuar
           Targalt internetis ABC minu koolis

           Distantsõpe on esile toonud vajaduse pöörata senisest suuremat tähelepanu targale ja turvalisele internetikasutusele. Oleme loonud uue koolituse, mis annab koolide sisekoolitajatele tööriistakohvri, mille abil oma koolis tarka interneti kasutamist toetada. 

           Koolitus on mõeldud haridustehnoloogidele ja teistele töötajatele, kelle rolliks on õpetajate koolitamine. Osalejad saavad juurdepääsu sisekoolituste läbiviimiseks tarvilikele materjalidele – sisulised slaidid erinevate teemadel (nt minu olulised kontod, kaheastmeline autentimine, varukoopiate tegemine) ja metoodilised juhendmaterjalid. Materjalid on kokku pannud Veiko Hani (Eduring OÜ) ja Mikk Oad (Rocca al Mare Kool). Materjalid sobivad nii algajale kui ka edasijõudnud sisekoolitajale digiturvalisuses algtasemel õpetajate õpetamiseks. 

           Koolitus koosneb kolmest veebikohtumisest, mille käigus antakse ülevaade materjalidest ja nõu sisekoolituste läbiviimiseks ning iseseisvast tööst ehk sisekoolituste läbiviimisest oma koolis. 

           Kuna koolituse käigus tuleb igal osalejal viia läbi vähemalt 2 sisekoolitust, siis enne registreerumist palume kindlasti teha koolituste läbiviimiseks kokkulepe juhiga. Koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist asutuse direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori vabas vormis kinnitust, et osalejal on asutuses sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia. Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@harno.ee Juhul kui osaleja kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.

           Koolitus viiakse läbi “Targalt internetis” projekti raames, mida kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.


           Sihtgrupid:
           Haridustehnoloogid, õpetajad jt, kes on haridustehnoloogi ja/või sisekoolitaja rollis ja saavad koolitusperioodil oma koolis sisekoolitusi läbi viia.
           Maht: 26 akad. tundi
           • Praktika: 8 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 18 akad. tundi

           Koolitajad :
           • Veiko Hani
           • Mikk Oad
           Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           23november
           Kaie testib allkirjastamist

           Maht: 3 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi
           • Praktika: 1 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

           Trainers :
           • Ave Rand
           • Kaie Urbmets
           Project manager: Kaie Urbmets, kaie.urbmets@hm.ee

           Lisainfo
           Sulge

           23november
           „Kuidas saame aru, et meie kooli praktikaprotsess ja töökohapõhine õpe on tulemuslik?“

           Tekitame seminaridel osalejates huvi ja soov oma koolis iseseisvalt analüüsida praktikasüsteemi ja/või töökohapõhist õpet. Seminaridest osavõtjatelt ootame aktiivset kaasamõtlemist ja -rääkimist, sisulisi ettepanekuid, soovitusi, mõttearendusi tulemusliku praktikaprotsessi ja töökohapõhise õppe kirjeldamisel!


           Sihtgrupid:
           Kutse- ja kõrgkoolide praktikate ja töökohapõhise õppe korraldamisega seotud osapooled. Eriti on oodatud koostööpaarid: kooli esindajad – tööandjate esindajad, praktikakoordinaator – eriala juhtõpetaja vms.
           Maht: 16 akad. tundi
           • Auditoorne: 16 akad. tundi

           Project manager: Piret Lilover, piret.lilover@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           25november
           Virtuaaltuurid digisõbralikesse Eesti koolidesse

           Seminaril saavad osalejad tutvuda, kudas Türi Põhikoolis, Viljandi Gümnaasiumis ja Tallinna Pae Gümnaasiumis digiõpet ja digitehnoloogiat juurutatakse.

           Koole esindavad ja esinevad:

           • Laine Aluoja ja Aili Avi Türi Põhikoolist
           • Marika Anissimov Viljandi Gümnaasiumist
           • Maia Lust Tallinna Pae Gümnaasiumist

           Virtuaaltuurid on loodud DigiKiirendi programmi raames: https://harno.ee/digikiirendi


           Maht: 2 akad. tundi
           • Auditoorne: 2 akad. tundi

           Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           26november
           Veebiseminar „Distantsilt targemaks: koduõppel laste vaimse tervise toetamine"

           Veebiseminaril vaatame, millised on koduõppe liigid ja milline on koduõppija profiil. Arutleme, mida kool ja pere peavad silmas pidama koduõppel oleva lapse toetamisel. Jagame häid praktikaid, kuidas koduõppel lapsi toetada ja kuidas säilitada kooli ja klassi lapse sotsiaalvõrgustiku ühe osana. 

           Veebiseminari viivad läbi Svetlana Põdder ja Triinu Orumaa. 


           Sihtgrupid:
           Õpetajad, koolitöötajad, lapsevanemad
           Maht: 1 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi

           Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           26november
           ProgeTiigri robootikavahendite lühikoolitus

           Praktilised tegevused, kus õpitakse seadmeid kasutama ja saadakse mõtteid, kuidas neid õppetöös rakendada.


           Maht: 2 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi
           • Praktika: 1 akad. tundi

           Trainer :
           • Mari Sults
           Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           29-17
           november-detsember
           Interaktiivsete õppematerjalide loomine klassiõpetajale

           Martna Põhikooli õpetaja Kairi Mustjatse tutvustab E-koolikoti sisuloome platvormi (https://sisuloome.e-koolikott.ee/) , selles olevaid klassiõpetajate õppematerjale ning jagab oma kogemusi ja nõuandeid, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivseid õppematerjale. 

           Koolitus toimub 100% veebipõhiselt Moodle õpikeskkonnas. Koolitus koosneb iseseisvalt läbitavatest õppematerjalidest ning veebiseminaridest, mille käigus jagab koolitaja reaalajas oma kogemusi ja soovitusi ning näitab täpselt ette, kuidas H5P mallide abil luua interaktiivne õppematerjal. Iga veebiseminari järel on osalejatel võimalik tutvustatud materjale katsetada, soovi korral muuta ning juba ka distantsõppes rakendada. Koolituse lõpus on kokkuvõttev veebiseminar, mille käigus jagatakse viimaseid nõuandeid ja osalejate saadud kogemusi.


           Sihtgrupid:
           Klassiõpetajad.
           Maht: 13 akad. tundi
           • Praktika: 6 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

           Trainer :
           • Kairi Mustjatse
           Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           30november
           IT valdkonna alusteadmised - uute õppematerjalide kasutuselevõtt

           Moodul “IT valdkonna alusteadmised” on kutsehariduse moodul (10 EKAP ehk 260 akad. tundi). Uus õppematerjal “IT valdkonna alusteadmised” toetab mooduli eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist.


           Sihtgrupid:
           Koolitusele on oodatud kutsehariduses moodulit “IT valdkonna alusteadmised” õpetavad õpetajad.
           Maht: 8 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi
           • Praktika: 4 akad. tundi

           Trainers :
           • Timo Puistaja
           • Kaupo Nõlvak
           • Mari Tõnisson
           Project manager: Karin Kuldmets, karin@hariduslabor.ee           Lisainfo
           Sulge

           30november
           360° tagasiside meetodi praktiline seminar kooli ja lasteaia juhtkonnale

           Seminari teemad:

           • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
           • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
           • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
           • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
           • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
           • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

           Sihtgrupid:
           Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
           Maht: 6 akad. tundi
           • Auditoorne: 3 akad. tundi
           • Praktika: 3 akad. tundi

           Koolitaja :
           • Anneli Kikkas
           Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           30november
           Operaatorpaneeliga protsesside juhtimine

           14.00 - 15.30 - koolitus

           15.30 - 15.45 - paus

           15.45 - 17.15 - koolitus


           Maht: 4 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi

           Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           1. päev

           Kas nõustamine on nõu andmine või teiste meetoditega suunamine?

           Harjutus Feed Forward ja Speed Coachingu kasutamisest.

           Talent Advisory lähenemine.

           Aktiivne kuulamine kui nõustaja põhiline tööriist.

           Skaalade kasutamine nõustamisel.

           2. päev

           Nõustamisprotsessi juhtimine.

           Õpistiilide määratlemine ja nende järgi nõustamismeetodite valimine.

           Metafooride ja visualiseerimise kasutamine nõustamisel

           Eesmärkide seadmise ja nende poole liikumise nõustamine – eesmärkide seadmise küsimused ja GROW mudel kui nõustaja tööriist.

           Õpilase potentsiaali ja võimaluste kaardistamine – 3 omaduse reegel.

           Tahte coaching. Tutvustus ja harjutus.

           Nõustav ehk coachiv tagasiside – tagasiside mudelid.

           3. päev

           Karjääriteemad nõustamisel. Element ja IKIGAI.

           Heaoluteemad nõustamisel.

           Nõustaja eneseanalüüs ja enesejuhtimine.

           KOOLITAJA: Piret Jamnes (Fontes)


           Sihtgrupid:
           Kutseõppeasutuste õpetajad.
           Maht: 16 akad. tundi
           • Auditoorne: 16 akad. tundi

           Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           02detsember
           Võrgustiku veebiseminar mehaanika ja metallitöö erialade kutseõpetajatele

           Seminaril:

           * osalevad ettekannetega partnerid HTM-ist, Harnost ja Eesti Masinatööstuse Liidust

           * arutletakse valdkonnas oluliste teemade ja küsimuste üle

           * jagatakse omavahel kogemusi ja häid praktikaid, mis toetavad õppekavade arendamist ja rakendamist           Maht: 4 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi

           Projektijuht: Eveli Laats, eveli.laats@hm.ee

           Lisainfo
           Sulge

           02detsember
           Sotsiaalvaldkonna e-testide arendust tutvustav veebiseminar

           Haridus- ja Noorteamet koostöös Tallinna Ülikooli arendustöörühmaga töötab I, II, III ja IV kooliastmetele välja sotsiaalvaldkonna e-teste. Sellega seoses toimub 2. detsembril 2021 järjekorras teine e-testide eesmärke ja põhimõtteid tutvustav veebiseminar. 

           Seniseid arendustegevusi tutvustatakse kahes osas: 

           15:00-15:45 I-III kooliastme e-testide arendus. 

           Haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna nõunik, Mare Oja, koostöös  Tallinna Ülikooli arendustöörühmaga räägib I-III kooliastme e-testide arendamisest. 

           15:45-16:30 IV kooliastme e-testi arendus. 

           Harno testide büroo sotsiaalainete peaspetsialist Moonika Oll tutvustab gümnaasiumiastme e-testi arendust. 

           Registreerumine kuni 30. novembrini.

           Osalejatele saadetakse päev enne üritust Microsoft Teams’i link.
           Maht: 2 akad. tundi
           • Auditoorne: 2 akad. tundi

           Trainers :
           • Mare Oja
           • Moonika Oll
           Project manager: Janne Valdmaa, janne.valdmaa@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           02detsember
           Metafoorikaartide kasutamine

           Metafoorikaartide kasutamise aluspõhimõtted. Erinevad kaartide komplektid ja nende kasutamise võimalused.


           Sihtgrupid:
           Rajaleidja psühholoogid.
           Maht: 6 akad. tundi
           • Auditoorne: 6 akad. tundi

           Projektijuht: Tiina Talussaar, tiina.talussaar@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           03detsember
           Veebiseminar "Distantsilt targemaks: rahvusvaheline koostöö - parimad praktikad Eesti koolidest ja lasteaedadest"

           Veebiseminaril tutvustame häid näiteid rahvusvaheliste veebipõhiste projektide läbiviimisest meie koolides ja lasteaedades. Neli eTwinningu õpetajat räägivad lähemalt oma projektidest, millele on omistatud ka rahvusvaheline tunnustus, Euroopa kvaliteedimärk.

           Kristiine-Teele Satsi Tallinna Lasteaiast Pääsusilm on üpris värskelt eTwinninguga liitunud, kuid juba oma esimese projektiga saavutas ta Eesti projektivõistlusel auhinnalise koha ning tutvustabki lasteaedadele sobilikku projekti. Signe Reidla on pikalt olnud seotud kahe erineva kooliga – Surju põhikooli ning Peetri lasteaed-põhikooliga -  kus mõlemas teeb aktiivselt eTwinningu projekti ning on suutnud kaasata ka paljud oma kooli teised aineõpetajad projektidesse. Aimi Jõesalu Põlva Gümnaasiumist on põiminud kokku eTwinningu ja Erasmus+ koostööprojekti ning tutvustab, kuidas selline projekt koolielu on muutnud. Ülle Kreos Saaremaa Gümnaasiumist räägib lähemalt oma pandeemiaaegsest eTwinningu projektist, mis aitas lastel virtuaalsetele Euroopa retkedele minna ning kohtuda teiste õpilastega. Lisaks jagavad kolleegid Erasmus+ agentuurist infot Erasmus+ õpirände ja koostööprojektide 2022.a. taotlusvoorude kohta. 

           Tule kuulama ja inspiratsiooni saama, kuidas tuua rahvusvahelist koostööd ka enda kooli või lasteaeda!           Sihtgrupid:
           Alus-, üld- ja kutsehariduse töötajad, KOV haridustöötajad, haridushuvilised
           Maht: 1 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi

           Trainers :
           • Kristiine-Teele Satsi
           • Aimi Jõesalu
           • Signe Reidla
           • Ülle Kreos
           Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           07-15
           detsember
           Vaimse tervise esmaabi koolitus
           • Vaimse tervise olemus. Mis on vaimse tervise häired, nende esinemissagedus.
           • Häbimärgistamine ja selle mõju
           • Häbimärgistamise vähendamise kaudu turvalise psühhosotsiaalse keskkonna loomine.
           • Vaimse tervise esmaabi pakkumine - millal esmaabi pakkuda?
           • Esmaabi sammud  (sh suitsiidiriski hindamine)
           • Aktiivne kuulamine
           • Stress ja läbipõlemine (tunnused, abivõimalused).
           • Psühholoogiline kriis ja trauma (tunnused, abivõimalused)
           • Ärevushäired (tunnused, abivõimalused)
           • Depressioon jm meeleoluhäired (sh enesevigastamine) - tunnused ja abivõimalused.
           • Söömishäired (tunnused ja abivõimalused)
           • Enesehoid (oma vaimse tervise jälgimise, hindamise ja toetamise võimalused)

           KOOLITAJAD: Anna Haasma, Elina Kivinukk, Minna Sild, Merilin Mandel, Umberto Dorus, Daniel Soomer, Nele Mets (MTÜ Peaasjad)


           Sihtgrupid:
           Koolituse sihtrühma kuuluvad noortevaldkonna töötajad (huvihariduse ja huvitegevused õpetajad ja juhendajad, noortekeskuste noorsootöötajad, kooli noorsootöötajad, laagrijuhendajad, jt), kes igapäevaselt tegelevad laste ja noortega ning nende toetamisega.
           Maht: 16 akad. tundi
           • Auditoorne: 16 akad. tundi

           Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           07-28
           detsember
           Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

           Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

           Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

           Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


           Sihtgrupid:
           Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
           Maht: 31 akad. tundi
           • Auditoorne: 12 akad. tundi
           • Praktika: 12 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

           Koolitaja :
           • Meelis Sulg
           Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           07detsember
           Sotsiaalsete oskuste õpimapi koolitus

           Ülevaade eakohastest sotsiaalsetest oskustest ja õpilase käitumist mõjutavatest teguritest. Sotsiaalsete oskuste arendamine koolis seitsmest tunnist koosneva lühiprogrammiga. Õpimapi tutvustus.


           Sihtgrupid:
           Koolide ja õppenõustamiskeskuste psühholoogid ja sotsiaalpedagoogid.
           Maht: 4 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi

           Trainer :
           • Tiina Talussaar
           Project manager: Tiina Talussaar, tiina.talussaar@harno.ee           Lisainfo
           Sulge

           08-28
           detsember
           Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

           Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

           Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

           Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


           Sihtgrupid:
           Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
           Maht: 31 akad. tundi
           • Auditoorne: 12 akad. tundi
           • Praktika: 12 akad. tundi
           • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

           Tühistatud
           Trainer :
           • Meelis Sulg
           Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           08detsember
           "Juhtimise kunst: välishindamise aastaraamat 2021. Kool iga õpilase jaoks“

           Veebiseminaril tutvustab Haridus- ja Teadusministeerium värskelt valminud välishindamise aastaraamatut. 

           Elen Ruus (õiguspoliitika osakonna järelevalvevaldkonna nõunik) teeb ülevaate järelevalvetest üldhariduskoolides ja õppeasutuse pidajate üle. Agnes Pihlak (õiguspoliitika osakonna järelevalvevaldkonna peaekspert) räägib koolis õppivate üldist, tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste õppe korraldamisest. Merike Rand (eripedagoog) tutvustab tugisüsteemi loomise protsessi ühe kooli näitel ning annab vastuseid, kuidas ikkagi saab, kui kuidagi ei saa. 

           Seminari modereerib Kristin Hollo (HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna valdkonnajuht). 


           Sihtgrupid:
           Koolijuhid, KOVide haridusspetsialistid.
           Maht: 1 akad. tundi
           • Auditoorne: 1 akad. tundi

           Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           08detsember
           Konverents "Naised küberturbes - eeskujud tüdrukutele"

           Eestis on palju tublisid naisi, kes tegutsevad IT ja küberturbe valdkonnas. Konverentsil saame nende naistega tuttvaks. Saame teada, milline on olnud nende teekond IT valdkonnas? Kuidas neil on läinud ja millest nad unistavad? Millised on nende arvates naiste tugevused IT valdkonnas?

           Konverentsil tutvustatakse ka uut  "Naised küberturbes - eeskujud tüdrukutele" e-kogumikku. Ürituse lõpetab KüberPuuringu õpilasvõistluse autasustamine. 

           Konverentsile ootame õpetajaid ja koolide IT-võlureid, lapsevanemaid, põhikoolide ja gümnaasiumide õpilasi ning kõiki teisi huvilisi. 

           Konverents on tasuta.

           Toimumisajaks on kell 12.00-15.30.

           Toimumiskohaks on Zoom, mille link saadetakse osalejatele enne üritust meilile. 

           Kava leiate siit: https://sites.google.com/view/ttd-kk/p%C3%A4evakava 


           Korraldab TalTech. Toetavad Startup Estonia, Kredex, Kaitseministeerium ja Haridus- ja Noorteamet.

           KüberPuuringu auhinnad on välja pannud erinevad toetajad. 


           Sihtgrupid:
           Konverentsile ootame õpetajaid ja koolide IT-võlureid, lapsevanemaid, põhikoolide ja gümnaasiumide õpilasi ning kõiki teisi huvilisi.
           Maht: 5 akad. tundi
           • Auditoorne: 5 akad. tundi

           Trainer :
           • Birgy Lorenz
           Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           09detsember
           Õpetajaameti maineuuringu tutvustus 2021

           Päevakava


           Maht: 4 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi

           Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           09detsember
           Kordusuuringu „Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus“ 2021. aasta tulemuste avalik esitlus

           14.00 – 14.05 Sissejuhatus

           14.05 – 14.35 Raporti tulemuste tutvustus - Pille Hillep, OÜ Eesti Uuringukeskus

           14.35 - 15.00 Triin Roosalu, Tallinna Ülikool, sotsioloogia dotsent

           15.00 – 15.30 I paneelvestlus - arutelu juhib Annike Soodla, HTMi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaekspert

           • Mikk Mänd - Tallinna Ehituskool, kutseõpetaja
           • Margit Timakov – Eesti Õpetajate Liit, juhatuse liige
           • Aliide-Marie Taela - Tallinna Kunstigümnaasium, õpetaja
           • Kristiine Kurema – Viimsi Gümnaasium, õpetaja

           15.30 – 15.45 Paus

           15.45 – 16.30 II paneelvestlus - arutelu juhib Heidi Uustalu, HTMi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna juht

           • Katrin Saks – Tartu Ülikooli haridusteaduste kaasprofessor
           • Egle Rumberg - Uulu Põhikooli direktor
           • Reemo Voltri – Eesti Haridustöötajate Liit, esimees
           • Joosep Heinsalu – Tartu Ülikooli õpetajakoolituse tudeng
           • Vilja Messer – Rakvere Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist

           16.30-16.45 Küsimused, mõttekohad

           Lõppsõna


           Sihtgrupid:
           Koolijuhid, koolipidajad, õpetajad, haridustöötajad
           Maht: 4 akad. tundi
           • Auditoorne: 4 akad. tundi

           Project manager: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee

           Lisainfo
           Sulge

           10detsember
           Minecraft Education Edition koolitöös (veebiseminar)

           Koolitus Minecraft Education Edition koolitöös kasutamise õpetamiseks Tallinna koolide.

           Esimene koolituse osa toimub veebiseminarina, kus kõigil, kes soovivad, on võimalik tutvuda, mil moel on võimalik kasutada Minecraft Education Editioni õppetöös. Veebiseminar annab ülevaate Minecrafti võimalustest, õppekavadest ja alustamiseks vajalikud juhised. Veebiseminari käigus saab osaleja ülevaate, kust leida mängud, kuidas avada, navigeerida ja luua uusi Minecrafti mänge. Milliseid elemente on v