Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik eTwinning Veebipõhine

Õppeaastad

Kõik Sügis 2018Sügis 2018 Kevad 2020Kevad 2020 Suvi 2020Suvi 2020 Sügis 2020Sügis 2020 Talv 2020Talv 2020 Kevad 2021Kevad 2021

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
Suvi 2020(13)

Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.


Juhtivkoolitajad: Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal (IV Koolitus OÜ)


Sihtgrupid:
Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning Elukestva õppe strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Alustavateks koolijuhtideks loetakse antud programmi kontekstis üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste direktorid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis olnud üle ühe õppeaasta.
Maht: 205 akad. tundi
 • Auditoorne: 177 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

Projektijuht: Annika Link, Annika.Link@harno.ee

Lisainfo
Sulge

познакомимся со средой Google Classroom в качестве ученика и в качестве учителя, рассмотрим вопросы от создания курса до оценивания работ учащихся.


Sihtgrupid:
Все учителя, желающие использовать Google Classroom при организации учебной деятельности.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Maia Lust
 • Dmitri Mištšenko
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

25august
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

26august
LEGO Education SPIKE Prime baaskoolitus

LEGO Education SPIKE Prime robootikakomplekt on uusim LEGO robootika- platvorm, mis paigutab ennast LEGO Education WeDo 2.0 ja LEGO Education Mindstorms EV3 robootikakomplektide vahele. LEGO Education SPIKE Prime komplekti soovitame kasutada alg- ja põhikooli aine- ja ringitundides. Koolitusel uuritakse läbi programmeerimise ja praktiliste käed-külge tegevuste käigus roboti mootorite, kontrolleri ja andurite võimalusi ja vaadatakse lähemalt erinevaid programmeerimisplokke. Samuti arutatakse koos läbi ning katsetatakse praktiliselt, kuidas antud komplekti kasutada ainetunnis ja ringitunni väljundina võistlustel.


Sihtgrupid:
Algklasside ja põhikooli, kutsekooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 10 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

11september
LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus

Ühepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO WeDo 2.0 robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid, mootoreid ja ehitusvõimalusi. Praktilises pooles tutvutakse WeDo programmeerimiskeskkonnaga ja tehakse läbi näidisülesanded. Seejärel tutvustatakse detailsemalt WeDo 2.0 õppekava ja selle võimalusi. Koolituse lõpuosas räägitakse WeDo 2.0 robootikaplatvormi rakendamisest õppetöös ja FIRST LEGO League Jr. programmist.


Sihtgrupid:
Lasteaedade, algklasside ja põhikooli õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Koolitaja :
 • Ramon Rantsus
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

12-04
september-oktoober
Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid.
3D printimine koos 3D disainiga avab õppijale täiesti uue maailma, kus on võimalik oma nooruslikke ja julgeid ideid ellu rakendada ning katsetada.
Paljudel koolidel Eestis on 3D printerid juba olemas või plaanitakse neid osta, kuid oskustest jääb puudu. On aeg viia joonestamise- ja tööõpetuse tunnid 21 sajandisse.


Sihtgrupid:
üldhariduskoolide õpetajad
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi
 • Praktika: 5 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 25 akad. tundi

Koolitaja :
 • Alo Peets
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

14-29
september
Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul
 • Õppekava käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades
 • Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni
 • Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral
 • Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda

Sihtgrupid:
Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 15 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.ee

Lisainfo
Sulge

15-20
september-oktoober
Tuleviku Õpetaja: Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul

Mooduli käigus õpid tundma, milline õppija oled Sa ise ja Sinu õppijad, kasutades selleks erinevaid teste (VARK, isiksusetüüpide test jne) ja analüüse. Õpid tundma digivahendeid, millega toetada erinevate õpistiilidega õppijaid (mõistekaart, test, õpimäng, esitlus, veebitahvel, koomiks jne) ning looma neile sobivaid õpikeskkondi.


Sihtgrupid:
alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Lemme Sulaoja
Project manager: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

Arenguprogramm kestab septembrist 2020 kuni aprillini 2021. Arenguprogramm koosneb seitsmest kahepäevasest kontaktõppe moodulist ja ühest veebipõhisest moodulist. Kavandatud õppetöö maht on 14 kontaktõppepäeva, millele lisandub iseseisva töö maht. Iseseisvaks tööks on töövarjutamine, 360 kraadi tagasiside rakendamine, muudatuste juhtimise lõputöö esitlemine.  

Programmi fookused on:

- üldine hariduspoliitika ja meeskonnatöö;

- nüüdisaegne õpikäsitus ja kaasav haridus;

- haridusvaldkonna õiguslikud ja finantseerimise alused. Haridusvaldkonna arengukava koostamine;

- sise- ja väishindamine. Hea Kooli programm. Haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamine ning koostöö parendamine;

- muudatuste juhtimine;

- mina kui juht. 


Sihtgrupid:
Arenguprogramm on suunatud kuni kolm aastat ametis olnud kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist).
Maht: 134 akad. tundi
 • Auditoorne: 94 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi

Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

16-31
september-oktoober
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Airi Aavik
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

16september
ProgeTiigri nõustajate koolituspäev

Fookuses on võrgustiku tegevused, õpilasürituse korraldus, uute seadmete katsetamine ja metoodiliste materjalide väljatöötamine.


Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi

Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge
Sügis 2020(51)

LINK KURSUST TUTVUSTAVALE VEEBISEMINARILE ASUB SIIN

Kursus on jagatud kolmeks mooduliks:

 • sissejuhatav osa
 • materjalide otsimine ja katsetamine. Õpilasüritusel osalemine
 • oma materjali loomine ja katsetamine

Kursuse läbinu:

 • on tutvunud oma seadmetega ja oskab neid õppetöös kasutada
 • on osalenud õpilasüritusel
 • leiab ise materjale õppetöös kasutatavate seadmete kohta
 • on valmis looma oma materjale 

Õpijuhis:

 • tutvuge õpijuhisega ning kursuse ülesehitusega
 • lahendage kõik moodulites olevad ülesanded
 • olge kursusel aktiivne

Maht: 32 akad. tundi
 • Praktika: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Registreerimine avatud 2020-09-16
Registreerimine suletud alates 2020-09-30
Trainer :
 • Maria Toom
Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

24-03
september-detsember
Digi ABC minu koolis (veebis)

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb neljast veebikohtumistest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 


Sihtgrupid:
Koolide sisekoolitajad
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 11 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Koolitajad :
 • Helen Vallimäe
 • Harold Lepp
 • Ingrid Maadvere
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

26september
Robootika lasteaias ja algkoolis

Kogemustega juhendaja kaasabil õpitakse paremini tundma olemasolevate robootika vahendite kasutamist aine- ja ringitundides, tutvutakse uute vahenditega, lahatakse robootikaringi käivitamise ning töös hoidmisega seotud probleeme ja lahendusi. Luuakse üksteise toetamist ning operatiivset kogemuste jagamist võimaldav õpetajate-juhendajate võrgustik.  Osaleja võib võimaluse korral kaasa võtta oma õppeasutuse haridusrobotid ja nende programmerimiseks vajalikud vahendid. Tutvutakse järgmiste robootikavahendite tööpõhimõtete ning rakendamisega tunnis ja huviringis: Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot, WeDo 2,0, Sphero Bolt, Edison ja Lego EV3. Kui osaleja vajab tuge mõne muu haridusroboti kasutamiseks, siis ka selle puhul on võimalik saada kasutamist abistavaid juhtnööre.


Sihtgrupid:
Hiiu- ja Saaremaa lasteaedade ja algklasside õpetajad, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitajad :
 • Nikolai Räbin
 • Janno Tuulik
 • Olle Arak
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Kristi Saarpuu
 • Helin Laane
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Renessansikirjandus, inglise keele tingimuslaused või sotsiaalreklaam – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Kristiina Vaikmets
 • Meeri Sild
 • Maidu Varik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus loodusainete ja inimeseõpetuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Evolutsioon, kineetiline energia või tervislik eluviis – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse loodusainete ja inimeseõpetuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainer :
 • Vaike Rootsmaa
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitusel keskendutakse läbivalt viiele õppija digipädevusele: info haldamine, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Koolituse ülesehitus lähtub õpetaja igapäevasest tööst ning koolitusel läbitakse nii tunni ettevalmistamise kui läbiviimise etapid, põimides kõigisse neisse digiteemad, mida õpetajal on võimalik oma tundides kasutada, et tõsta õpilaste digipädevust. Koolituse käigus lõimib õpetaja enda poolt kaasa võetud tunnikavadesse koolituse käigus õpitavad digivahendid ning rakendab kontaktkohtumiste vahelisel perioodil oma tunnikavasid kohe ka igapäevases töös.


Maht: 32 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Project manager: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Koolitusprogrammi "Digiajastu haridusjuht" IV moodul "Õppijate digipädevuse arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppijate digipädevuse arengut. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos 1-2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 2-3-liikmeline meeskond. NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktika: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Trainer :
 • Airi Aavik
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

09.45 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 Seminar  
11.30 - 11.45 Kohvipaus  
11.45 - 13.15 Seminar 
13.15 - 14.00 Lõuna  
14.00 - 15.30 Seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

30-15
september-oktoober
Moodle algtase

Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad reaalajas veebiseminarid ning saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, eelkõige III ja IV kooliastme õpetajad, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas.
Maht: 31 akad. tundi
 • Praktika: 19 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi

Koolitajad :
 • Anne Krull
 • Katrin Uurman
 • Riina Tralla
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitusprogrammi "Digiajastu haridusjuht" IV moodul "Õppijate digipädevuse arendamine" ootab osalema haridusjuhte koos meeskonnaga. Koolitusel osalevatel asutustel valmib meeskonnatööna arendusprojekt, mis toetab õppijate digipädevuse arengut. Arendusprojekt viiakse koolituse käigus ka ellu. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtrühmaks on kõikide haridustasemete haridusasutuse juht koos 1-2 kolleegiga, kellega koostöös soovib juht oma asutuses õppeprotsessi muutust ellu viia. Meeskonda võib lisaks juhile kuuluda nt haridustehnoloog, õppealajuhataja, õpetaja vms. Seega on koolitusele oodatud 2-3-liikmeline meeskond. NB! Koolitusel osalemine on üldhariduskoolide meeskondadele tasuta. Kui kursusele registreerunud meeskond loobub osalemisest ilma, et teavitaks sellest korraldajat vähemalt 14 päeva enne koolituse algust või ei lõpeta kursust, esitatakse arve 200 eurot osaleja kohta.
Maht: 39 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Praktika: 8 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Trainer :
 • Airi Aavik
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


Sihtgrupid:
Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Koolitajad :
 • Meeri Sild
 • Siret Lahemaa
Projektijuht: Aivar Hiio, aivar.hiio@harno.eeLisainfo
Sulge

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Projektijuht: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Lõpudokumentide allkirjastamise testimine


Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

05-02
oktoober-november
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tuuli Koitjärv
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse õpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Kangatrükk, muusikapala ja pildiraami loomine või hoopiski orienteerumine  – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just tema ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse kunsti- ja tehnoloogiaainete ning kehalise kasvatuse ning kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainer :
 • Tiiu Leibur
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

08-22
oktoober-november
Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

Koolituse töötasid välja: Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


Sihtgrupid:
Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Tiia Salm
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

08oktoober
Oskuslik läbirääkimine ning enesekehtestamine eripedagoogi töös

Koolituse põhilised teemad on:  

 • Sterssimaandamine
 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine, sh enesekehtestamine 

Sihtgrupid:
Rajaleidja eripedagoog
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitaja :
 • Inga Karton
Projektijuht: Anneli Luik, anneli.luik@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitus matemaatikaõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Geomeetrilised kujundid, murrud või programmeerimine – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad matemaatikatundi kõige paremini sobivad digivahendid.

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud üldhariduse matemaatikaõpetajatele ja kutsehariduse üldainete õpetajatele. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Koolitaja :
 • Mari Tõnisson
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

14-10
oktoober-november
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Koolitaja :
 • Meelis Sulg
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

19-09
oktoober-november
Interaktiivne tahvel õppetöös

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


Sihtgrupid:
Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Koolitaja :
 • Meelis Sulg
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

20oktoober
Rätsepakoolitus Sõmeru Põhikool

Koolil on oluline roll ennastjuhtiva digipädeva õppija kujundamisel. Õpetaja avatud lähenemine ja oskuslik ning eesmärgipärane õppija digivahendite kasutama suunamine võimaldavad edukalt hakkama saada infoüshiskonnas.  


Sihtgrupid:
Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi

Koolitaja :
 • Tiia Salm
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.eeLisainfo
Sulge

21-18
oktoober-november
Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Trainer :
 • Natalja Hramtsova
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

21-23
oktoober-november
Õpikeskkond MS Teams

Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest, kinnistavast iseseisvast tööst ja ühest veebikohtumisest. 


Sihtgrupid:
Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

Trainer :
 • Rasmus Kits
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

21-30
oktoober-november
Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


Sihtgrupid:
Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktika: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

Trainer :
 • Tuuli Koitjärv
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Sulge

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
 • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
 • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
 • tagasiside tulemuste kasutamine
 • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
 • eneseanalüüsi metoodikad

Maht: 7 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Trainer :
 • Martin Tiidelepp
Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

Koolitusel kohtuvad kahe kooli meeskonnad, et koolitaja juhtimisel arutada, mis on ainetevaheline lõiming, kuidas oma koolis lõimingut ellu viia ja milliseid digivahendeid selleks kasutada. Tuuakse näiteid lõimingust erinevates Eesti koolides. Osalevad koolid moodustavad meeskonnad lõimingukava planeerimiseks ja elluviimiseks. Koolituse tulemusena valmib mitu praktilist lõimingulugu. 


Sihtgrupid:
Üldhariduskoolide meeskonnad (aineõpetajad, haridustehnoloogid, õppealajuhatajad). Ühel koolitusel osalevad kahe erineva kooli meeskonnad. Mõlemad koolid moodustavad meeskonna, kuhu kuulub 12-14 osalejat: erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad, võimalusel haridustehnoloog (või seda rolli täitev õpetaja) ning õppealajuhataja (või keegi teine juhtkonnast, kes vastutab sisulise õppeprotsessi eest).
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

Koolitajad :
 • Ingrid Maadvere
 • Piret Luik
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Projektijuht: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Koolitus lasteaia- ja klassiõpetajatele, mille eesmärk on toetada õpetaja teadmisi ja oskusi õppijate digipädevuste arendamisel.

Koolituse lõpuks valmib igal osalejal praktiline õpilugu enda poolt valitud teemal. Muusikavahendid, puuliigid või loomarühmad – õpetaja otsustab ise, millise teema raames ta õpilaste digipädevusi arendada soovib. Õpilugu valmib digiõppevara kasutades tükikaupa iganädalaste iseseisvate tööde ja õpilastega läbitegemise kaudu. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad lasteaia- või klassiõpetaja töös kasutamiseks kõige paremini sobivad digivahendid.

Koolitus numbrites:

 • Läbitakse 5 digipädevuste teemat: https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/
 • Valmib 1 õpilugu
 • Kestab 8 nädalat (lisaks jääb õppeperioodi üks vaba koolivaheaja nädal)
 • Toeks on 2 praktikust koolitajat 
 • 100% veebipõhine

Õpikeskkonnas Moodle toimuv veebipõhine koolitus annab õpetajale vabaduse - igaüks saab koolitusperioodi jooksul valida sobiva aja õppimiseks ja õpilastega katsetamiseks. Valminud õpilugu saab õpetaja hiljem klassiruumis kasutada, seda edasi arendada ja kolleegidega jagada. 


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud lasteaia- ja klassiõpetajatele, kelle õpilased on vähemalt vanuses 5 aastat. Koolitusele ootame digipädevustes alg- või hakkamasaaja tasemel õpetajaid, kes on teadlikud digivaldkonna põhimõistetest, vajades tegutsemisel tuge või saades ise hakkama tüüpiliste ja lihtsamate tegevustega. Õpetajaid kes kasutavad digitehnoloogiat õppeprotsessis episoodiliselt ning kes on valmis digitehnoloogiat õppeprotsessi senisest enam integreerima ega karda õppijatega uusi asju katsetada.
Maht: 39 akad. tundi
 • Praktika: 39 akad. tundi

Trainers :
 • Tuuli Koitjärv
 • Marge Asik
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.eeLisainfo
Sulge

26oktoober
Haridusroboteid tutvustav töötuba 3. klassi õpetajatele

Kohapeal on 10 erinevat punkti haridusrobotitega, mida saate läbida ringmeetodil. Robotitega saate tutvuda erinevaid õppeülesandeid lahendades. Roboteid tutvustavad ja ülesandeid viivad läbi Pärnumaa koolide õpetajad. 


Sihtgrupid:
Töötubadesse on oodatud ainult 3. klasside klassiõpetajad. Kokku saame vastu võtta kuni 40 osalejat. Registreerimine läheb lukku kui osalejate arv saab täis.
Maht: 4 akad. tundi
 • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitaja :
 • Diana Veskimägi
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Sulge

Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


Sihtgrupid:
Sihtgrupp vabatekstina (PT)
Maht: 2 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi

Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Seminari teemad:

 • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
 • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
 • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
 • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
 • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
 • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

Ajakava:

  9.45 - 10.00 kogunemine Zoom keskkonnas
10.00 - 11.30 seminar  
11.30 - 11.45 paus  
11.45 - 13.15 seminar 
13.15 - 14.00 lõunapaus 
14.00 - 15.30 seminar Sihtgrupid:
Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi
 • Praktika: 3 akad. tundi

Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.eeLisainfo
Sulge

• Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

• Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

• Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

• Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

• Lapse keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

• Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

• Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

• Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

• Koostöö lapsevanematega.  

• Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.


Sihtgrupid:
Keelekümblusrühmas töötavad või tööle asuvad õpetajad
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi

Koolitajad :
 • Hedi Minlibajeva
 • Nonna Meltsas
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, Tatjana.Baum-Valgma@harno.ee

Lisainfo
Sulge

Seminari teemad:

  • juhtide kompetentsimudelist;
  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
  • valimi koostamine;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
  • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • küsimused ja vastused.

  Sihtgrupid:
  Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
  Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi

  Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  algab otsast peale


  Maht: 3 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktika: 1 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

  Project manager: Kaie Urbmets, kaie@eenet.ee

  Lisainfo
  Sulge

  02-16
  november
  Digialgus: Õpetaja loob ja jagab

  Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õppijale sobiva õppevahendi, luua tema vajadustest lähtuva õppemängu või -materjali ning innustada kolleege oma toredate ideedega. 


  Sihtgrupid:
  Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
  Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktika: 12 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

  Trainer :
  • Dmitri Mištšenko
  Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  Seminari teemad:

  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
  • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
  • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
  • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

  Ajakava:

    9.45 - 10.00 kogunemine Zoom keskkonnas
  10.00 - 11.30 seminar  
  11.30 - 11.45 paus  
  11.45 - 13.15 seminar 
  13.15 - 14.00 lõunapaus 
  14.00 - 15.30 seminar   Sihtgrupid:
  Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
  Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 3 akad. tundi
  • Praktika: 3 akad. tundi

  Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee  Lisainfo
  Sulge

  Seminari teemad:

   • juhtide kompetentsimudelist;
   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
   • valimi koostamine;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
   • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • küsimused ja vastused.

   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp on ainult haridusasutuse juhid ja haridusasutuse pidajate esindajad
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Koolituspäeva eesmärk on toetada haridusvaldkonna ühenduste projektikirjutamise ja projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi. Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele projektitoetuste taotlusvoorudest ja nende toetuste taotlemisele.


   Sihtgrupid:
   haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste liikmed – õpetajad ja koolijuhid jt. Haridusühendus on õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna.
   Maht: 8 akad. tundi
   • Auditoorne: 8 akad. tundi

   Koolitaja :
   • Kaidi Holm
   Projektijuht: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Moodle on e-õppeplatvorm, mis võimaldab läbi viia e-kursuseid ning kus on võimalik erinevaid õppemeetodeid rakendades luua kursusi ja läbi viia täielikku e-õpet ja / või kombineeritud õpet. Käesolev kursus on loodud selleks, et  õpetajad ja õppejõud, kellel on eelnev e-kursuse loomise kogemus Moodle’i õpikeskkonnas, saaksid enda e-kursusi erinevate keerukamate vahenditega (näiteks H5P, väline tööriist jt) täiendada ning oma kursust eesmärgipäraselt hallata. 

   Koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ja veebiseminaride vahelisel ajal praktiliste iseseisvate töödena. 


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, eelkõige III, IV kooliastme ja kutsekooli õpetajad, kes soovivad luua või täiendada e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Täienduskoolitused on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Praktika: 21 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

   Koolitajad :
   • Anne Krull
   • Riina Tralla
   • Katrin Uurman
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   20november
   eTwinning edasijõudnutele: projekti loomine koos õpilastega

   Edasijõudnutele suunatud koolitus, kus õpetajad osalevad koos oma õpilastega, et üheskoos koolidevahelisi eTwinningu projekte luua. Osalema on oodatud õpetaja koos kahe õpilasega.


   Sihtgrupid:
   Osalema on oodatud II ja III kooliastme (4.-9. klass) õpetajad koos õpilastega. Iga õpetaja peab kaasa võtma kaks õpilast.
   Maht: 5 akad. tundi
   • Auditoorne: 5 akad. tundi

   Registreerimine avatud 2020-09-01
   Trainers :
   • Ingrid Maadvere
   • Meeri Sild
   Project manager: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   23-07
   november-jaanuar
   Interaktiivne tahvel õppetöös

   Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
   Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


   Sihtgrupid:
   Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Auditoorne: 12 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

   Trainer :
   • Meelis Sulg
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Koostööseminari eesmärk on toetada haridusvaldkonnas tegutsevate ühenduste tegevust ja koostööd Harno koolituskeskusega ning tutvustada koolituskeskuse arendustegevusi ja -projekte (digipädevusmudelid, Eksamite Infosüsteem, üldhariduse õppevara jm).

   Ajakava

   13.45-14.00 Kogunemine

   14.00-14.15 Koostöökoja tervitus, Krista Saadoja

   14.14-14.45 Harno koolituskeskuse arendustegevused ja tulevikuplaanid

   14.14-15.15 Eksamite Infosüsteem – olemasolevad võimalused ja arendusplaanid

   15.15-15.30 Virgutuspaus

   15.30-16.00 Õppevara tegevused Harnos

   16.00-16.50 Koostöö võimaluste arutelu

   16.50-17.00 Kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

    


   Sihtgrupid:
   Haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste tegevliikmed. Haridusühenduse mõiste - õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna (nt Eesti Matemaatika Selts, Eesti Koolijuhtide Ühendus jt).
   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 4 akad. tundi

   Project manager: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Trainer :
   • Martin Tiidelepp
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Praktika: 10 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

   Koolitajad :
   • Meeri Sild
   • Siret Lahemaa
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   algab otsast peale


   Maht: 3 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

   Trainers :
   • Ave Rand
   • Kaie Urbmets
   Project manager: Kaie Urbmets, kaie@eenet.ee

   Lisainfo
   Sulge

   10-11
   detsember-veebruar
   Moodle algajatele
   Praktiline Moodle'i keskkonna koolitus kõigile õpetajatele, kuid eelkõige III ja IV kooliastme õpetajatele, kes soovivad luua e-kursust Moodle'i keskkonnas ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Koolituse käigus toimuvad auditoorsed tunnid (erandjuhul veebiseminarid ja põimõpe) ja praktilised iseseisvad tööd. Koolituse käigus saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada.
   Sihtgrupid:
   Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale: *õpetajale *tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed) *haridustehnoloogile *õppejuhile õppeasutuse juhile Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.
   Maht: 32 akad. tundi
   • Auditoorne: 16 akad. tundi
   • Praktika: 16 akad. tundi

   Trainer :
   • Anne Krull
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge
   Talv 2020(44)
   21detsember
   Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

   Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

   Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

   Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

   Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp vabatekstina (PT)
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Kaie Urbmets
   • Reilika Kaasik
   Project manager: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
   • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
   • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
   • tagasiside tulemuste kasutamine
   • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
   • eneseanalüüsi metoodikad

   Maht: 7 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 4 akad. tundi

   Trainer :
   • Martin Tiidelepp
   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

   Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

   Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

   Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


   Sihtgrupid:
   Sihtgrupp vabatekstina (PT)
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Ave Rand
   • Reilika Kaasik
   Project manager: Mihkel Eimla, mihkel.eimla@helmes.ee

   Lisainfo
   Sulge

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
   • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
   • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
   • tagasiside tulemuste kasutamine
   • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
   • eneseanalüüsi metoodikad

   Maht: 7 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 4 akad. tundi

   Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
   • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
   • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi
   • Praktika: 2 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


   Sihtgrupid:
   Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Praktika: 10 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

   Trainers :
   • Meeri Sild
   • Siret Lahemaa
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   H5P töölehtede loomine ja muutmine on oluliselt lihtsam, kui see esmapilgul tundub. Suur osa keskkonnast on tõlgitud eesti keelde ning praktiliselt kõikjal on lühidalt kirjeldatud, mida teha tuleb.

   H5P - platvorm, mis võimaldab sisu ja ülesannete loomist, jagamist ja taaskasutamist. Üle 40 erineva harjutuse malli (testid, enesekontrollitestid, esitlused, graafilised organisaatorid, simulatsioonid, töölehed, mängud, projektikavad jne). H5P sisutüüpe saab üles laadida näiteks E-koolikotti ja Moodlisse.

   Infopäev viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel   Sihtgrupid:
   Õpetajad
   Maht: 4 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi

   Trainers :
   • Triinu Putnik
   • Katriin Orason
   Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   15-12
   jaanuar-veebruar
   Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

   Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

   Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

   Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


   Sihtgrupid:
   Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
   Maht: 31 akad. tundi
   • Auditoorne: 12 akad. tundi
   • Praktika: 12 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

   Koolitaja :
   • Natalja Hramtsova
   Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   18-24
   jaanuar
   Liigu ja õpi

   Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

   Õpisündmuse teemad: 

   • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
   • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
   • Nutivahendis olevad liikumisäpid
   • Aaretejaht
   • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
   • Liikumisvideo loomine

   Sihtgrupid:
   Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
   Maht: 26 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

   Trainer :
   • Airi Aavik
   Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Infopäeva eesmärk on teavitada õpetajaid E-koolikoti õppevara konkursist: statuudist, tingimustest ja tehnoloogilistest võimalustest. Osalejatel on võimalus esitada jooksvalt küsimusi konkursi kohta. Konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020-15.03.2021 lisanud E-koolikotti digitaalseid õppematerjale, mis ei ole varem ühelgi konkursil osalenud. Konkursile on oodatud nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes kasutatavad materjalid, mis on avaldatud E-koolikotis.

   Infopäeva kava:

   • Sissejuhatus ja konkursi tingimused
   • Airi Aavik (EHTL) “Haridustehnoloogi tähelepanekuid E-koolikotti lisatud õppematerjalide osas”
   • Einar Värä “Üldpädevuste lõimimisest õppematerjadesse”
   • Vestlusring

   Infopäeva link:


   https://eu01web.zoom.us/j/63797025556?pwd=dWl1TmtiK1MzRmxnL3NFc2d5STROdz09

   Meeting ID: 637 9702 5556

   Passcode: 491748

   Infopäev viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel   Sihtgrupid:
   Oodatud on kõikide haridustasemete õpetajad, sh lihtsustatud ja toimetuleku õppekava õpetajad ja haridustehnoloogid (LÕK, TÕK).
   Maht: 2 akad. tundi
   • Auditoorne: 2 akad. tundi

   Trainers :
   • Heli Mäesepp
   • Mirjam Puumeister
   • Triinu Putnik
   Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   algab otsast peale


   Maht: 3 akad. tundi
   • Auditoorne: 1 akad. tundi
   • Praktika: 1 akad. tundi
   • Iseseisev töö: 1 akad. tundi

   Project manager: Kaie Urbmets, kaie.urbmets@harno.ee

   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

   • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
   • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
   • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
   • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
   • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
   • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

   Sihtgrupid:
   Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
   Maht: 6 akad. tundi
   • Auditoorne: 3 akad. tundi
   • Praktika: 3 akad. tundi

   Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee   Lisainfo
   Sulge

   Seminari teemad:

    • juhtide kompetentsimudelist;
    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
    • valimi koostamine;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
    • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • küsimused ja vastused.

    Sihtgrupid:
    Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
    Maht: 2 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi

    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Seminari teemad:

    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
    • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
    • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
    • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

    Sihtgrupid:
    Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
    Maht: 6 akad. tundi
    • Auditoorne: 3 akad. tundi
    • Praktika: 3 akad. tundi

    Registreerimine avatud 2021-01-13
    Trainer :
    • Martin Tiidelepp
    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    01-07
    veebruar
    Liigu ja õpi

    Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

    Õpisündmuse teemad: 

    • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
    • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
    • Nutivahendis olevad liikumisäpid
    • Aaretejaht
    • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
    • Liikumisvideo loomine

    Sihtgrupid:
    Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Trainer :
    • Airi Aavik
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Trainer :
    • Anneli Kikkas
    Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Koolitus aitab õpetajal kasutada efktiivsemalt oma loodud Google klassiruumi. Õpitakse, kuidas kujundada oma klassiruumi ning ära kasutada erinevaid Chrome laiendeid. Vaatame üle erinevad õpilaste tagasisidestamse võimalused - kommentaaride pank, hindamismudelid, plagiaadi kontroll. Uurime, milliseid väliseid keskkondi saab klassiruumiga liidestada. Lisaks loome interaktiivseid töölehti ning õppevideoid mida on lihtne otse klassiruumi lisada. Arutame ka koos, kuidas Meet keskkonnas aktiivseid tunde läbi viia.
    Maht: 31 akad. tundi
    • Praktika: 15 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

    Trainers :
    • Meeri Sild
    • Siret Lahemaa
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada. Kuidas õppetööd ette valmistada, läbi viia ja kuidas rakendada hindamist. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste joonistustööde kokkukogumist. 


    Sihtgrupid:
    Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad ja klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Koolitaja :
    • Katrin Uurman
    Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Praktiline multimeediakoolitus õpetajatele lasteaiast kuni gümnaasiumini. Koolitusel õpib osaleja nutiseadmega pildistama ja fotosid töötlema, animatsiooni looma ja helindama, videot filmima ja töötlema.

    Koolitus on 100% veebipõhine: toimub iseseisva õppena koolitajate juhtimisel, reaalajas veebikohtumisi ei toimu. 

    Koolitus toimub Harno Moodles. Link saadetakse enne algust meilile. 

    Koolituse arendasid Gustav Adolfi Gümnaasiumist Anu Peri-Leopard, Birgit Drenkhan ja Maria Toom ning Katrin Sigijane, MSc. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM).


    Sihtgrupid:
    Lasteaia õpetajatest kuni gümnaasiumi õpetajateni.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

    Trainers :
    • Katrin Sigijane
    • Anu Peri-Leopard
    • Birgit Drenkhan
    • Maria Toom
    Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
    • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
    • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

    Maht: 4 akad. tundi
    • Auditoorne: 2 akad. tundi
    • Praktika: 2 akad. tundi

    Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


    Sihtgrupid:
    Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
    Maht: 26 akad. tundi
    • Praktika: 10 akad. tundi
    • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

    Trainers :
    • Meeri Sild
    • Siret Lahemaa
    Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Koolituspäeva eesmärk on toetada haridusühenduste kui MTÜ-de õigusealaseid teadmisi ja oskusi. Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele MTÜ-de juhatuse liikmete õigustest, kohustustest ja vastutusest ja juhatuse korrektsest töökorraldusest.


    Sihtgrupid:
    haridusvaldkonnas tegutsevate haridusühenduste liikmed – juhatuste liikmed. Haridusühenduse mõiste – õpetajaid ja/või koolijuhte ühendav ameti-, eriala- ja/või aineliit või ühendus, mis tegutseb juriidilise isikuna.
    Maht: 8 akad. tundi
    • Auditoorne: 8 akad. tundi

    Koolitaja :
    • Kaidi Holm
    Projektijuht: Anneli Võssokova, anneli.vossokova@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Seminari teemad:

    • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
    • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
    • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
    • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
    • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
    • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

    Sihtgrupid:
    Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
    Maht: 6 akad. tundi
    • Auditoorne: 3 akad. tundi
    • Praktika: 3 akad. tundi

    Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee    Lisainfo
    Sulge

    Seminari teemad:

     • juhtide kompetentsimudelist;
     • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
     • valimi koostamine;
     • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
     • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
     • küsimused ja vastused.

     Sihtgrupid:
     Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
     Maht: 2 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi

     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     18veebruar
     Test2 - õppekava ühe kontaktpäevaga

     Sisukirjelduse väli test 2 (RTE). Kui ÕK tüüp on täienduskoolitus, siis standardijärgselt kohustuslik.

     Märkus: et õppekavarühma väli on klassifikaator ISCED 2013 F, siis toon siinkohal esile, et selle tunnuse standardijärgselt peab määrama, kui ÕK tüüp on täienduskoolitus.

     Märkus 2: ÕK on lühend sõnast 'õppekava'

     Märkus 3: sulgudes lühend PT tähistab väljendit 'plain text', RTE väljendit 'rich text editor'. Õppekava kirjeldaja ei saa kujundada (vormindada) infot PT omadusega andmeväljas, saab RTE omadusega andmeväljas.


     Sihtgrupid:
     Sihtgrupp vabatekstina (PT)
     Maht: 2 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi

     Trainers :
     • Reilika Kaasik
     • Kaie Urbmets
     Project manager: Ave Rand, ave.rand@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed joonistusvahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid digitaalseid joonistusvahendeid kasutada. Kuidas õppetööd ette valmistada, läbi viia ja kuidas rakendada hindamist. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste joonistustööde kokkukogumist. 


     Sihtgrupid:
     Koolitusele on oodatud kunstiõpetajad ja klassiõpetajad ning ka teised õpetajad, kellele digikunst ja digivahendite abil joonistamine huvi pakub.
     Maht: 26 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

     Trainer :
     • Katrin Uurman
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     22-16
     veebruar-märts
     Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

     Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

     Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

     Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


     Sihtgrupid:
     Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
     Maht: 31 akad. tundi
     • Auditoorne: 12 akad. tundi
     • Praktika: 12 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

     Trainer :
     • Meelis Sulg
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     22-23
     veebruar-märts
     Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

     Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

     Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

     Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 


     Sihtgrupid:
     Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
     Maht: 31 akad. tundi
     • Auditoorne: 12 akad. tundi
     • Praktika: 12 akad. tundi
     • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

     Trainer :
     • Meelis Sulg
     Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
     • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
     • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
     • tagasiside tulemuste kasutamine
     • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
     • eneseanalüüsi metoodikad

     Maht: 7 akad. tundi
     • Auditoorne: 3 akad. tundi
     • Praktika: 4 akad. tundi

     Koolitaja :
     • Martin Tiidelepp
     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
     • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
     • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

     Maht: 4 akad. tundi
     • Auditoorne: 2 akad. tundi
     • Praktika: 2 akad. tundi

     Koolitaja :
     • Anneli Kikkas
     Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee     Lisainfo
     Sulge

     Seminaril mõtestatakse lahti KOVI kui kooli pidaja poolt koolijuhtimise olemus – milliseid ootusi esitada koolijuhtimisele ja peab seadma sihiks koolijuhtide arengu toetamisel. Samuti, kuidas arendada koolidevahelist võrgustikutööd kohaliku omavalitsuse tasandil ja kuidas saab kooli pidaja võrgustikutöö arengut eest vedada.

     Koolitaja Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridusjuhtimise professor.

     Seminari korraldatakse koostöös Harno,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.     Sihtgrupid:
     KOV haridusjuhid, abilinnapead, vallavanemad (haridusvaldkonna juhid).
     Maht: 8 akad. tundi
     • Auditoorne: 8 akad. tundi

     Project manager: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee

     Lisainfo
     Sulge

     Seminari teemad:

      • juhtide kompetentsimudelist;
      • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
      • valimi koostamine;
      • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
      • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
      • küsimused ja vastused.

      Sihtgrupid:
      Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      03märts
      Küberturvalisus – Kuidas kaitsta ennast levinud küberohtude vastu?

      Digi-hügieen muutub iga aastaga järjest olulisemaks, sest valdav osa töötajatest kasutab digitaalseadmeid nii enda igapäevatööks kui ka eraelus. Käesoleval koolitusel annab Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi andmeturve õppejõud Alo Peets ülevaate, millised levinud ohud meid internetis valitsevad. Kuulajatele antakse õpetlikke näpunäiteid ja soovitusi, kuidas enda arvutikasutust nii tööl kui kodus turvalisemaks muuta.      Sihtgrupid:
      Kõik digiseadmeid igapäevaselt kasutavad haridusasutuste töötajad.
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Trainer :
      • Alo Peets
      Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      Loome testi kasutades Quiz (Question Set) sisutüüpi. Testi koostamisel kasutame sisutüüpe Multiple Choice, Drag and Drop, Advanced Fill the Blanks, Mark the Words, Drag Text, True/False Question ja Essay.

      Töötuba viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel


      Maht: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Trainers :
      • Katriin Orason
      • Triinu Putnik
      Project manager: Triinu Putnik, triinu.putnik@harno.ee

      Lisainfo
      Sulge

      • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
      • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
      • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

      Maht: 4 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Koolitaja :
      • Anneli Kikkas
      Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      04märts
      3D disain ja 3D printimine – kuidas alustada?

      Käesoleval lühikoolitusel tutvume ja arutame levinud nüansse, mida peaks alustaja teadma 3D mudeli disainimisel ja printimisel Cura tarkvaraga. Sobilik ja vajalik kõigile vanuseastmetele, kes tegelevad 3D printimisega.


      Sihtgrupid:
      Kõik 3D disainist ja 3D printimisest huvituvad haridusasutuste töötajad.
      Maht: 2 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi

      Trainer :
      • Alo Peets
      Project manager: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      Koolitus aitab õpetajal kasutada efktiivsemalt oma loodud Google klassiruumi. Õpitakse, kuidas kujundada oma klassiruumi ning ära kasutada erinevaid Chrome laiendeid. Vaatame üle erinevad õpilaste tagasisidestamse võimalused - kommentaaride pank, hindamismudelid, plagiaadi kontroll. Uurime, milliseid väliseid keskkondi saab klassiruumiga liidestada. Lisaks loome interaktiivseid töölehti ning õppevideoid mida on lihtne otse klassiruumi lisada. Arutame ka koos, kuidas Meet keskkonnas aktiivseid tunde läbi viia.
      Maht: 31 akad. tundi
      • Praktika: 15 akad. tundi
      • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

      Koolitajad :
      • Meeri Sild
      • Siret Lahemaa
      Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      Koolitus aitab õppetöös kasutusele võtta digitaalsed infograafika loomise vahendid. Koos õpitakse, kuidas erinevaid vahendeid kasutada, kuidas nende abil õppetööd ette valmistada, läbi viia ja hindamisel rakendada. Lisaks õpitakse enda näidistööde õpilastega jagamist ning õpilaste tööde kokku kogumist. Koolituse lõpuks valmib osalejate katsetustest näidisgalerii ja iga osaleja personaalne e-portfoolio.


      Sihtgrupid:
      Kõik õpetajad, kes soovivad oma töös kasutada digitaalseid visualiseerimise vahendeid, luua infograafikat ja pildikollaaže. Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale: • õpetajale, • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), • haridustehnoloogile, • õppejuhile, • õppeasutuse juhile.
      Maht: 26 akad. tundi
      • Praktika: 16 akad. tundi
      • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

      Koolitaja :
      • Katrin Uurman
      Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee      Lisainfo
      Sulge

      15-26
      märts
      Inglise keele riigieksami suulise osa hindamine ja intervjueerimine

      Osalema on oodatud õpetajad, kes viimati käisid seminaril enne 1. septembrit 2018 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2021. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega.


      Maht: 4 akad. tundi
      • Auditoorne: 2 akad. tundi
      • Praktika: 2 akad. tundi

      Projektijuht: Regina Multram, regina.multram@harno.ee

      Lisainfo
      Sulge

      Seminari teemad:

       • juhtide kompetentsimudelist;
       • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
       • valimi koostamine;
       • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
       • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
       • küsimused ja vastused.

       Sihtgrupid:
       Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
       Maht: 2 akad. tundi
       • Auditoorne: 2 akad. tundi

       Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       18-28
       märts
       Liigu ja õpi

       Koolitusel jagatakse ideid, kuidas õppija õppetöösse integreerida tegevusi, mis õppijat aktiviseeriksid, motiveeriksid liikuma. Iga osaleja loob ise erinevaid ülesandeid erinevate vabavaraliste vahenditega, mida ta saab koheselt oma õppetöösse integreerida.

       Õpisündmuse teemad: 

       • Õppeülesande loomine keskkonnas Actionbound
       • Liikumiskalender. Liikumisega seotud tegevuste kogumi loomine
       • Nutivahendis olevad liikumisäpid
       • Aaretejaht
       • Väikesed vahendid aktiviseerimiseks ( liikumisbingo jne)
       • Liikumisvideo loomine

       Sihtgrupid:
       Koolitusele on oodatud õpetajad, huvijuhid.
       Maht: 26 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 26 akad. tundi

       Koolitaja :
       • Airi Aavik
       Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       Vaatame keskkonda nii õpilase kui ka õpetaja vaatest, klassi loomisest kuni õpilaste tööde vastuvõtmiseni.


       Sihtgrupid:
       Kõik õpetajad, kes soovivad kasutada Google Classroom keskkonda õppetöö korraldamiseks.
       Maht: 26 akad. tundi
       • Praktika: 10 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

       Koolitajad :
       • Meeri Sild
       • Siret Lahemaa
       Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       Koolituse koosneb kahest osast.

       Esimeses osas antakse osalejatel ülevaade andmeside kohtvõrkude turvalises haldamisest, mille käigus vaadeldakse kohtvõrgu erinevate osadega seotud riske, kasutajate ja ühenduste turvalisust, võrgu haldamist ning parimaid praktikaid.

       Teises osas antakse osalejatel ülevaade kaasajastamise käigus paigaldatud seadmetest, mille käigus tutvustatakse seadmeid ja nende võimalusi ning seadmete keskset haldusplatvormi iMaster.        Sihtgrupid:
       Koolide digitaristu kaasajastamise programmi raames kaasajastatud koolide või koolipidajate esindajad, kes hakkavad edaspidi haldama kooli kohtvõrku.
       Maht: 8 akad. tundi
       • Auditoorne: 8 akad. tundi

       Trainers :
       • Teet Kallaste
       • Madis Tõnuri
       • Harri Uljas
       Project manager: Jüri Saar, juri.saar@harno.ee

       Lisainfo
       Sulge
       Kevad 2021(37)

       Seminari teemad:

       • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
       • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
       • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
       • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
       • Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
       • võimalikud väljakutsed meetodi rakendamisel.

       Sihtgrupid:
       Seminari sihtrühm on üldhariduskoolide ja lasteaedade juhtkonna liikmed.
       Maht: 6 akad. tundi
       • Auditoorne: 3 akad. tundi
       • Praktika: 3 akad. tundi

       Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

       Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

       Koolituse töötasid välja: Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


       Sihtgrupid:
       Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
       Maht: 31 akad. tundi
       • Auditoorne: 8 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 23 akad. tundi

       Trainers :
       • Tiia Salm
       • Hene Binsol
       Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee

       Lisainfo
       Sulge

       Õpiruumi kavandamine ja loomine õppimise toetamiseks. Personaliseeritud õpiruum. Õpikeskkondade mitmekesisus. Tehnilised valikud sõltuvalt õpiruumist ja õpetaja tegevusest. Õpetaja mõju õppeprotsessis ja õpiruumi loomises. Pilt, heli ja taust õpiruumi kujundajana. Kaasava õpikeskkonna loomine virtuaalses ja hajaruumis. Õppijate kaasamine õpiruumis. Koosõppimise võimalused. Koostöörobotite tutvustus. Videokonverentsi keskkondade võrdlus. Kutseõppijate enesejuhitud õppimise toetamine veebipõhises õppes. Sotsiaalne ja reflektiivne õppimine. Õppijate sotsiaalse ja reflektiivse vilumuste toetamine virtuaalses ja hajaruumis. Veebipõhiste praktikumide kogemused. 

       Koolitajad: 

       Larissa Jõgi on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent

       Janika Leoste on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi nooremteadur ning ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist

       Priit Grünberg on Datel AS esitlustehnika osakonna arendusjuht

       Ermo Säks on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi nooremteadur

       Meidi Sirk on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsehariduse lektor

       Anneli Rumm on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor, haridustehnoloog ja lektor

       Peeter Sekavin on Demek CNC OÜ juhatuse esimees jt


       Sihtgrupid:
       Kutseõppeasutuste õpetajad.
       Maht: 52 akad. tundi
       • Auditoorne: 24 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 28 akad. tundi

       Registreerimine avatud 2021-03-16
       Registreerimine suletud alates 2021-04-05
       Project manager: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       19-07
       aprill-mai
       Õpikeskkond MS Teams

       Koolitusel käsitletakse MS Teams´i võimalusi õppeprotsessis distantsõppe kontekstis. Koolitusel alustame päris algusest - keskkonda sisse logimisest ning edasi on põhifookuses videotunni läbiviimine ja õpiülesannete genereerimine õppijatele. 

       Praktiline koolitus on üles ehitatud õpistsenaariumitele ja kogemuspõhisele õppele. 

       Koolitus koosneb kuuest reaalajas veebipõhistest kohtumisest (iga kohtumise pikkuseks on 2 tundi) ning kinnistavast iseseisvast tööst.


       Sihtgrupid:
       Koolituse sihtgrupiks on MS Teams´i ja teiste analoogsete keskkondade kasutamises algtasemel koolimeeskond, õpetajad, õppealajuhataja, haridustehnoloog jt, kes soovivad õppijatega keskkonda kasutama hakata.
       Maht: 24 akad. tundi
       • Praktika: 16 akad. tundi
       • Iseseisev töö: 8 akad. tundi

       Koolitaja :
       • Rasmus Kits
       Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee       Lisainfo
       Sulge

       Seminari teemad:

        • juhtide kompetentsimudelist;
        • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
        • valimi koostamine;
        • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
        • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
        • küsimused ja vastused.

        Sihtgrupid:
        Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        20aprill
        Veebiseminar: ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus osalejatele

        Seadmete taotlusvoorus osalemise tingimused ja dokumentide koostamine. Lühiülevaade erinevatele vanuseastmetele sobivatest seadmetest ja õppematerjalidest.


        Sihtgrupid:
        Haridusasutuste juhid, haridustehnoloogid, õpetajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        Harno kutsub lasteaia ja algklasside õpetajaid osalema uuel veebikoolitusel “Õpilase e-portfoolio lasteaias ja algklassides Seesaw.me keskkonna näitel”. Viime portfoolios läbi praktilisi töid postitustena. Loome ja jagame õpiülesandeid. Keskkond sobib kasutamiseks algklassiõpilastele ja lasteaialastele ning võimaldab õpetajal ja lapsevanemal saada ülevaadet õpilase arengust. Kursusel osalemiseks ei ole eelteadmised keskkonnast vajalikud ning koolitus toimub veebiseminaridel reaalajas kohtumistega ning iseseisvate praktiliste töödena. Tulge ja kasutage ühtses õpikeskkonnas ja turvalises süsteemis lapse jaoks lihtsaid tööriistu.

        Koolituse jooksul toimub 3 reaalajas veebiseminari, mis on ka järelvaadatavad. 


        Sihtgrupid:
        Lasteaia- ja algklasside õpetajaid.
        Maht: 13 akad. tundi
        • Praktika: 6 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 7 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Tuuli Koitjärv
        Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: 360° tagasiside meetod - juhtide ja õpetajate enesearengu tööriist“

        Veebiseminaril tutvustame 360° tagasiside meetodit juhtide ja õpetajate enesearengu hindamiseks. Koolitaja Martin Tiidelepp tutvustab lähemalt 360° tagasiside meetodit ning oma kogemust tagasiside protsessis osalemise kohta jagavad Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna peaekspert Kaspar Kreegimäe ja Püha Johannese Kooli juht Liivika Simmul.


        Sihtgrupid:
        Alus- ning üldhariduskoolide õpetajad ja juhid.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Martin Tiidelepp
        • Kaspar Kreegimäe
        • Liivika Simmul
        Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Põhikooli vene keele võõrkeelena suulise ja kirjaliku eksamiosa hindamine

        Põhikooli vene keele võõrkeelena suulise ja kirjaliku eksamiosa hindamine


        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Registreerimine avatud 2021-02-16
        Project manager: Mare Kasuri, mare.kasuri@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        29aprill
        Veebiseminar loodusainete õpetajatele

        Päevakava

        16.00-16.30   

        10. klassi uue funktsionaalsusega e-testide üldine ülevaade – Elle Reisenbuk, Haridus- ja Noorteamet

        16.30-17.30     

        Hinnatavad tunnused ja tasemed, tagasiside õpilastele ja õpetajatele – Miia Rannikmäe, Katrin Vaino, Triin Rosin, Tartu Ülikool

        17.30-18.00     

        Loodusainete e-ülesannetekogud ja diagnostilised testid EIS-is – Vilve Roosioks, Haridus- ja Noorteamet

        18.00–18.15  Lisaküsimused-vastused


        Maht: 3 akad. tundi
        • Auditoorne: 3 akad. tundi

        Projektijuht: Elle Reisenbuk, elle.reisenbuk@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        03mai
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: kuidas teha interaktiivseid töölehti?"

        Kindlasti on õpetajatel aegade jooksul kogunenud erinevaid töölehti, mida oli hea välja printida ning õpilastele täitmiseks anda. Tehnoloogia võimaldab just sellistest töölehtedest väga lihtsalt teha interaktiivsed harjutused, mida saab kasutada enesekontrollitestidena või kontrolltöödena. Veebiseminaril tutvustavad Liia Opmann, Tuuli Koitjärv ja Marika Anissimov erinevaid keskkondi selliste töölehtede tegemiseks: PDF editori, Liveworksheetsi ja Teachermade'i. Kindlasti leiavad osalejad endale uue lemmiku!        Sihtgrupid:
        Õpetajad, haridustehnoloogid alus-, üld- ja kutseharidusest.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Marika Anissimov
        • Tuuli Koitjärv
        • Liia Opmann
        Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        04mai
        Progetiigriga liikudes progema - esimesed sammud progemises
        Veebikoolitusel antakse ülevaade ideedest, kuidas programmeerimise algteadmisi nii toas kui õues ilma seadmeteta ja liikudes omandada, pakkudes võimalusi nii üksi ja koos tegutsemiseks. Tegemist on praktilise koolitusega, kus õpetajad saavad ka ennast proovile panna ning leiavad mõtteid, kuidas lastele programmeerimise algteadmisi anda ning neid liikuma julgustada.
        Sihtgrupid:
        Ennekõike lasteaia, I ja II kooliastme õpetajad.
        Maht: 2 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi
        • Praktika: 1 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Maria Toom
        • Kristi Salum
        Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        05-26
        mai
        Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö. Google ühistöövahendid.

        Eesti elukestva õppe strateegia 2020 andis meile esmased suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral nimetati dokumendis üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustati rahvusvahelist koostööd. 

        Strateegiline meede p 1.4 Õpikäsituse rakendamist toetavate koostöövormide loomine ja toetamine ütles: Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti:  oluline on koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, kooli koostöö lapsevanematega, aga ka koostöö kooli ja kohaliku omavalitsuse ning piirkondlike ettevõtete vahel.

        Kuna väga palju kasutatakse koolides GSuite Edu teenuseid, keskendub käesolev koolitus just Google toodetele.


        Sihtgrupid:
        Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile. NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
        Maht: 31 akad. tundi
        • Auditoorne: 12 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Meelis Sulg
        Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        ELVL,HTM, Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ eestvedamisel on valminud veebipõhine käsiraamat „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine“. Käsiraamatu koostamisse panustasid kaheksa kohalikku omavalitsust, kus on alustatud projekti piloteerimist. Väärtusliku sisendi andsid paljude Eesti koolide direktorid, õppejuhid, mentorid, haridusvaldkonna eksperdid ja  MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool. Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamist tutvustava pildiloo kujundas Rein Pakk.

        Käsiraamat keskendub eelkõige sellele, millised on koolipidaja hoovad õpetaja töötasu ja töökorralduse mõjutamisel? Aastail 2019–2020 alutati kaheksas ühinenud omavalitsuses pilootprojekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides“. Projekti eesmärgiks on  toetada ühinenud omavalitsusi õpetaja töö- ja palgakorralduse kujundamisel, sealhulgas luua oma selged kontseptuaalsed töö- ja palgakorralduse alused koolidele, mis väärtustaks õpetajat. Käsiraamat on sobiv kasutamiseks kõikides omavalitsustes, kes peavad õpetaja töö- ja palgakorralduse ajakohastamist oluliseks. Materjal on heaks abivahendiks teema mõtestamisel nii koolipidaja, koolijuhi ja õpetaja vaatest ning sobib ka õppematerjaliks õpetajaks õppijatele, õpetajate ja haridusasutuste juhtide taseme- ja täienduskoolituste korraldajatele.


        Materjalid on kättesaadavad Eesti Linnade ja Valdade Liidu kodulehel https://www.elvl.ee/materjalid alates 3.maist. (Käsiraamat leitav peatüki "Haridus- ja noorsootöö" alt).

        Veebinari korraldatakse koostöös Harno,  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.


        Sihtgrupid:
        kohalike omavalitsuste juhid, haridusjuhid jt KOV spetsialistid, era- ja riigikoolide pidajad, koolijuhid, haridusvaldkonna poliitika kujundajad
        Maht: 4 akad. tundi
        • Auditoorne: 4 akad. tundi

        Projektijuht: Reilika Kaasik, reilika.kaasik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        Koolituse eesmärk on toetada Digivõtme koolitajaid õpilugude juhendamisel ja tagasisidestamisel GDPR-i ja turvalisuse vaatest. Koolituse I pooles toob Ingrid välja aspektid praeguste õpilugude näitel, mis GDPR-i seisukohast tähelepanu vajavad. Koolituse teises pooles toimuvad töötoad, mille käigus teeme õpilugudes parendusi. 


        Sihtgrupid:
        Digivõtme koolitajad.
        Maht: 2 akad. tundi
        • Praktika: 2 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Ingrid Maadvere
        Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        06mai
        Veebiseminar "Kutsekoolid distantsõppel: kogemused ja soovitused"

        Kutsekoolide õpetajatele ja töötajatele mõeldud veebiseminaril jagavad kolm kutsekooli praktilisi kogemusi ja nõuandeid distantsõppe läbiviimiseks, pakkudes nii tööriistakasti kui ka soovitusi teistele kutsekoolide kolleegidele.

        Veebiseminaril võtame fookusesse kutseeksamid, projektide korraldamise ja protsesside juhtimise olulisuse. Lisaks arutame erinevate keskkondade ja võimaluste üle, räägime õppematerjalidest ning õppetöö korraldusest.

        Vaatame, kuidas õpilaste enesejuhtimist toetada ning milline roll on õpetajate motivatsioonil ja üksteise toetamisel.

        Seminaril kuuleme kogemusi nii kutseõpetaja, haridustehnoloogi, õppejuhi kui ka õpilase vaatest.


        Sihtgrupid:
        Kutsekoolide õpetajad, koolijuhid, haridustehnoloogid jt töötajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Maila Juns-Veldre
        • Merit Karise
        • Roosi Nemliher
        • Anne Krull
        Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        Keskkonna TeacherMade abil on võimalik luua digitaalseid ning automaatselt kontrollitavaid töölehti. Töölehti võib teha keskkonnas  või luua digitaalne versioon varem valmis tehtud pdf, jpg või doc formaadis töölehest.

         Töölehti saab jagada õpilasele lingi abil, mis võimaldab õpilasel saada kohese tagasiside oma tööle ja lihtsustab õpetaja tööd.   

        Edu ja Tegu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond, mistõttu on seminar sihtrühmale tasuta. 


        Sihtgrupid:
        Õpetajad, kooli personal, ettevõtlus- ja karjääriõpet läbi viivad spetsialistid
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Koolitaja :
        • Pille Granovski
        Projektijuht: Liina Pissarev, liina.pissarev@harno.ee        Lisainfo
        Sulge

        12mai
        Veebiseminar "Distantsilt targemaks: materjalide koondamine veebis - Padlet, Wakelet jt"

        Veebiseminaril  tutvustavad haridustehnoloogid Anne Krull (Tartu Kutsehariduskeskus) ja Katrin Uurman (Räpina Aianduskool) erinevaid veebikeskkondi, kuhu on võimalik koondada materjale ja linke. Põhitähelepanu on suunatud Wakelet keskkonnale, aga vaatluse alla tulevad ka Padlet, Dotstorming, Symbalood ja Bookmarks. Keskkondi saab kasutad individuaalselt või ühistöös klassiga.


        Sihtgrupid:
        Õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid jt koolitöötajad.
        Maht: 1 akad. tundi
        • Auditoorne: 1 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Anne Krull
        • Katrin Uurman
        Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        Puutume igapäevatöös kokku noortega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes toetab. Ka noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist ning oskust suunata erialaspetsialisti poole. “Vaimse tervise ABC” koolitus pakub osalejatele võimalust tutvuda lähemalt vaimse tervise teemaga, õppida vaimse tervise esmaabi samme ning mõtiskleda selle üle, milline on tema roll teemaga seotud häbimärgistamise vähendamisel. Käsitleme enim levinud vaimse tervise häireid nagu näiteks ärevushäire ja depressioon ning vaatame võimalusi jõustada noore eneseabi võimekust, mille valguses ei jää tähelepanuta ka noorsootöötaja enesehoidmine. Ning otse loomulikult pole võimalik selle kõige valguses jätta puudutamata ei kuulamisoskusi ega hetke eriolukorra mõju vaimsele tervisele.


        Sihtgrupid:
        Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes töötavad 2021 suvel laste- või noortelaagrites noortega. Ennekõike neile noorsootöötajatele, kes töötavad vähemate võimalustega noortega.
        Maht: 11 akad. tundi
        • Auditoorne: 9 akad. tundi
        • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

        Koolitajad :
        • Anna Haasma
        • Umberto Dorus Geerts
        Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee

        Lisainfo
        Sulge

        Seminari teemad:

         • juhtide kompetentsimudelist;
         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid; 
         • valimi koostamine;
         • 360° tagasiside tulemuste analüüs;
         • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt;
         • küsimused ja vastused.

         Sihtgrupid:
         Sihtgrupp on ainult haridusasutuste juhid ja haridusasutuste pidajate esindajad
         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         19mai
         Distantsilt targemaks: DigiKiirendi kogemuslood

         Veebiseminari fookuses on neli teemat:

         1. Õppekava arendus ja ühtsete platvormide kasutuselevõtt
          Malve Kolli ja Kristiina Paunel, Mustjala Lasteaed-Põhikool
         2. Distantsõppega seotud muutused õppimises ja õpetamises
          Virge Ong, Sõmeru Põhikool
         3. Haridustehnoloogi ametikoha juurutamine
          Aili Prinken, Vaimastvere Kool
         4. Muutuste juhtimine koolis
          Ulvi Kipper ja Andres Anton, Muhu Põhikool


         DigiKiirendi arenguprogrammi eesmärk on toetada koolimeeskonda õppetöösse tehnoloogia kaasamisel, et soodustada sellega õpilaste digipädevuste arengut. 

         DigiKiirendi programm lähtub iga kooli vajadustest ja suunab koolipersonali oma igapäevases töös digivahendeid aktiivsemalt kasutama. Pool õppeaastat vältavas programmis õpivad õpetajad baas- või rätsepakoolituse ning juhid digijuhtide koolituse grupis. Koolitusi toetab paralleelselt haridustehnoloogiline nõustamine.


         Maht: 2 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi

         Projektijuht: Kerli Požogina, Kerli.Pozogina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         Puutume igapäevatöös kokku noortega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes toetab. Ka noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist ning oskust suunata erialaspetsialisti poole. “Vaimse tervise ABC” koolitus pakub osalejatele võimalust tutvuda lähemalt vaimse tervise teemaga, õppida vaimse tervise esmaabi samme ning mõtiskleda selle üle, milline on tema roll teemaga seotud häbimärgistamise vähendamisel. Käsitleme enim levinud vaimse tervise häireid nagu näiteks ärevushäire ja depressioon ning vaatame võimalusi jõustada noore eneseabi võimekust, mille valguses ei jää tähelepanuta ka noorsootöötaja enesehoidmine. Ning otse loomulikult pole võimalik selle kõige valguses jätta puudutamata ei kuulamisoskusi ega hetke eriolukorra mõju vaimsele tervisele.


         Sihtgrupid:
         Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes töötavad 2021 suvel laste- või noortelaagrites noortega. Ennekõike neile noorsootöötajatele, kes töötavad vähemate võimalustega noortega.
         Maht: 11 akad. tundi
         • Auditoorne: 9 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 2 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Umberto Dorus Geerts
         • Anna Haasma
         Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20-05
         mai-september
         Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil

         Kõikidel õppijatel, hoolimata nende erivajadusest, rahvusest, sotsiaalsest kuuluvusest vms peab olema võimalik õppida kodulähedases haridusasutuses. Seega on iga haridusasutuse ülesandeks luua toetav keskkond, mis arvestab parimal viisil õppija erivajadustega; tagada, et õpetajad oskaksid õpetust individualiseerida ja õppevara vajadusel kohandada, arvestades kõigi õppijate vajadusi.

         Kursusel tutvustatakse infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalusi HEV õppija toetamiseks erinevate õppetekstide ja -ülesannete kohandamisel ning koostamisel; luuakse õppematerjale ja -ülesandeid ning tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV õppijaga tehtavas õppetöös.

         Koolituse töötasid välja Kaja Plado (Tartu Ülikool), Hene Binsol ja Mari Tõnisson (Tartu Hiie Kool).


         Sihtgrupid:
         Alushariduse, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning eri- ja sotsiaalpedagoogid. Nimetatud sihtrühmale on koolitusel osalemine tasuta.
         Maht: 31 akad. tundi
         • Auditoorne: 12 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-05-14
         Koolitajad :
         • Tiia Salm
         • Hene Binsol
         Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         20mai
         Kutseõppeasutuste tugispetsialistide võrgustikuseminar

         HTM sõnumid (toimunud ning eelseisvad uuendused  ja arengud). HEV-õpilasega seotud dokumentatsioon koolides- välishindaja tähelepanekuid. Haridusinfo kajastamine kutsekoolide veebilehtedel.

         Kuidas toime tulla muutuste keerises ja vältida läbipõlemist (koolitaja Raimo Ülavere)


         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Virve Kinkar, virve.kinkar@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         20mai
         Veebiseminar "Distantsilt targemaks: virtuaalne põgenemistuba"

         Kooliaasta on kohe varsti lõppemas ning õpilased ja õpetajad otsivad võimalusi, kuidas erinevaid teemasid korrata ja õppimist mängulisemaks teha. Üheks toredaks variandiks on virtuaalne põgenemistuba õpilastele aga miks mitte ka kolleegidele. 

         Veebiseminaril räägimegi, kuidas teha virtuaalset põgenemistuba erinevaid keskkondi kasutades. Proovime kasutada selleks Genially ja Google'i keskkondi ning lisada juurde ka erinevaid testikeskkond (Quizizz, Kahoot, LearningApps).

         Kuidas virtuaalne põgenemistuba töötab? Virtuaalses põgenemistoas on õpilaste ülesanne lahendada erinevaid ülesandeid, mille vastusest saadakse koodid, et liikuda järgmise ülesande juurde. Võitjaks on see, kes kõige esimesena kõik ülesanded ära lahendab. Virtuaalne põgenemistuba sobib väga hästi ka distantsõppesse või siis projektipäevaks lõimides erinevaid õppeaineid.


         Sihtgrupid:
         Haridustöötajad alus-, üld- ja kutseharidusest.
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Ingrid Maadvere
         Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         Lühikoolitusel arutletakse ja praktiseeritakse hea videovestluse põhitõdesid (nt kuidas luua vestluspartneriga paremat kontakti, kuidas vajadusel sisseastujale mõni praktiline ülesanne lahendamiseks anda) ning räägitakse, milline on hea kodulehe seos sisseastumisprotsessi parema sujumisega (vaatame näidete varal, mida ja miks võiks kodulehel paremaks teha).


         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Projektijuht: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         Infotunnis avavad programmi sisu koolituse läbiviijad ja juhtivkoolitajad Tallinna Ülikoolist. Programmis osalemise kogemusest ja selle käigus valminud ühenduse arendusprojektist kõnelevad Urmo Uiboleht (Eesti Koolijuhtide Ühendus) ja Kati Bakradze  (Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit).


         Infopäev on veebipõhine, toimub 24.05. kell 15.00. Infopäeva link saadetakse registreerunutele hiljemalt 1 päev enne ürituse toimumist.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Projektijuht: Kristi Päeva, Kristi.Paeva@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         25mai
         Veebiseminar "Koolide sisekliima - kas me saame seda paremaks teha"

         Aina rohkem on hakatud rääkima koolide sisekliimast ja sellest, kuidas see mõjutab haiguste levikut ja õppimist. Aeg oleks selle teemaga lähemalt tutvust teha ning Harno koolituskeskus on kutsunud teemat avama oma ala asjatundjad. 

         Seminari avab Indrek Riisaar (Haridus- ja teadusministeerium), kes räägib teema olulisusest koolis. Jürgo Preden (insener, Thinnect) tutvustab seda, kuidas mõõta CO2 ja kuidas saadud andmete abil sisekliimat hinnata. Sisekliima mõjust õppimisvõimele räägib Mart Murdvee (psühholoog, PE Konsult) ja ventilatsioonisüsteemide tööst teeb ülevaate Karl Erik Kalmus (Smart Vent).

         Muuhulgas tulevad vaatluse alla järgmised küsimused:

         • Kuidas saab kasutada CO2 kontsentratsiooni sisekliima kvaliteedi hindamiseks
         • CO2 mõõtmise viisid
         • CO2 taseme kasutamine sisekliima kvaliteedi hindamiseks
         • Kuidas mõjutab sisekliima inimese õppimis- ja töövõimet, erinevate uuringute tulemused
         • Kuidas toimib sundventilatsioon
         • Kuidas toimib tark ventilatsioon
         • Milliste meetoditega on võimalik ka “rumal” ventilatsioon “targaks” teha

         Sihtgrupid:
         Alus, üld- ja kutsehariduse töötajad
         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Projektijuht: Laura Vetik, Laura.Vetik@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         Neljatunnisel seminaril käsitletakse järgnevaid teemasid:

         - karjääri- ja ettevõtlusõpe karjääriteenuste osana 

         - kooli kohustused karjääriteenuste korraldamisel lähtuvalt seadusandlusest

         - programmi "Edu ja Tegu" võimalused karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamisel

         - Eesti Töötukassa võimalused karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamisel

         -praktilisi meetodeid karjääri- ja ettevõtlusõppe korraldamiseks koolis Europassi ja kvalifikatsiooniraamistiku ülesannetekogumiku näitel


         Sihtgrupid:
         Üldhariduskoolide koolimeeksonna liikmed, eriti alustavad karjääri- ja ettevõtlusõpetajad
         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 4 akad. tundi

         Projektijuht: Kersti Kivirüüt, kersti.kiviruut@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         • Enesehindamise, edasiside ja tagasiside tähtsus töötaja arengus
         • Alushariduse õpetaja kompetentsimudeli tutvustamine 
         • Vastajate rolli tähtsustamine, tagasiside vormistamine 

         Maht: 4 akad. tundi
         • Auditoorne: 2 akad. tundi
         • Praktika: 2 akad. tundi

         Projektijuht: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         08-31
         juuni-oktoober
         Coaching noorsootöötajatele vaimse tervise esmaabi andmiseks

         Kuna noorte seas on suurenenud vaimse tervise abi vajadus, mida koroona-aasta on  võimendanud, on oluline, et esmatasandi vaimse tervise abi osutamine toimuks võimalikult laialdaselt. Seda enam, et paraku esineb vaimse tervise abi valdkonnas mitmeid probleeme ja takistusi, mistõttu noored ei jõuagi alati õigeaegselt abini.

         Noorsootöötaja kutsestandardi põhjal eeldatakse noorsootöötajalt pädevust pakkuda noorele esmast nõustamist. Ka "Vaimse Tervise Strateegia aastateks 2016-2025" seab oluliseks edendada noortekeskuste töötajate vaimse tervise alast teadlikkust ja toimetulekuoskusi (nt toimetulek agressiivsete lastega, väärkohtlemise juhtumite märkamine, sekkumine kriisisituatsioonides, ennasthävitava käitumise ja tõrjutuse äratundmine jne).

         Seetõttu oleme ellu kutsunud vaimse tervise alal esmatasandi nõustamise coachingu noorsootöötajatele.

         Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, kus toetatakse noorsootöötaja ametialast arengut ning toimetulekut muutustega. Coaching keskendub tulevikule, aidates noorsootöötajal eesmärke püstitada, takistustele lahendusi leida ning toetades konkreetsete tegevuskavadeni jõudmist, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia. 

         Coachingu käigus ei õpetata noorsootöötajatele uusi teadmisi ega oskusvõtteid, kuidas vaimse tervise esmaabi osutada! Sel põhjusel ongi osalemise eelduseks varasem "Vaimse tervise esmaabi" koolituse läbimine minimaalselt 8-9h ulatuses Harno/Peaasi.ee koostöös aastatel 2020-2021 või Peaasi.ee pakkumisel 2019-2021.

         Coaching toimib nii, et osalejad toovad kohtumisele ühe küsimuse, millega hakatakse grupis tööle. Nädal enne kohtumist saadab coach grupile ettevalmistava juhise. 

         Meie coach on pikaaegse noortevaldkonna kogemusega ning sertifitseeritud EMCC Coach ja fasilitaator. Ta ei ole Peaasi.ee meeskonnaliige. Coach ei tegutse ise vaimse tervise valdkonnas, ta ei ole vaimse tervise asjatundja ega paku osalejatele psühholoogilist abi ega mentorlust.

         Esimene grupikohtumine temaga toimub teisipäeval, 8. juunil 2021, koht täpsustamisel. Järgnevate kohtumiste täpse aja ja koha lepivad coach ja grupp omavahel kokku. Planeeritud on kokku minimaalselt 5 kohtumist. Igaks kohtumiseks tuleb varuda 1 tööpäev. Kohtumised ei toimu järjestikustel päevadel, vaid on jaotatud hajali.

         Tegevus on jätkuks 2020.a toimunud „Siin hoolime“ noortekampaaniale, mis keskendus noorte vaimsele tervisele ja turvatundele.


         Sihtgrupid:
         Coachingu programmi saavad kandideerida noorsootöötajad, kes on viimase 2 aasta jooksul läbinud või parasjagu läbimas Vaimse tervise esmaabi koolituse (minimaalselt 8-9h ulatuses) Harno/Peaasi.ee korraldamisel ja/või Peaasi.ee korraldamisel. Sobib ka mais 2021 lõpetav grupp. Kandideerimisel antakse eelis neile noorsootöötajatele, kes tegutsevad Põlvamaal, Valgamaal ja Võrumaal. Ühest organisatsioonist valime mitte enam kui ühe osaleja. Sama grupiga töötatakse kogu kohtumiste perioodi vältel. Kandideerimine gruppi toimub 1. juunini kell 15.00 k.a.
         Maht: 40 akad. tundi
         • Auditoorne: 5 akad. tundi
         • Praktika: 20 akad. tundi
         • Iseseisev töö: 15 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-05-19
         Registreerimine suletud alates 2021-05-31
         Koolitaja :
         • Liis Tamman
         Projektijuht: Maari Põim, maari.poim@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         Veebiseminaril tutvustatakse Eksamite Infosüsteemi (EIS) võimalusi ja kasutamist õpiprotsesside toetamiseks.


         Maht: 1 akad. tundi
         • Auditoorne: 1 akad. tundi

         Projektijuht: Anastassia Voronina, Anastassia.Voronina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         - Inimeste suhtlemistüübid. Praktilised harjutused suhtlemisoskuste arendamiseks. 

         - Õpetajate omavaheline koostöö. Kultuurilised erinevused ja nende mõju suhtlemisele. 

          - Tegevuste planeerimise alused osalise keelekümblusega rühmas. 

          - Koostöö korraldamine lapsevanematega. 

          - Rühmanõustamine teemal „Minu koostöö kogemused“.


         Sihtgrupid:
         Osalise keelekümbluse rühmades töötavad õpetajad.
         Maht: 24 akad. tundi
         • Auditoorne: 24 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Pille Murrik
         • Svetlana Belova
         • Hedi Minlibajeva
         • Nonna Meltsas
         Projektijuht: Anne Roos, anne.roos@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         2021, aasta sügisel toimub II ja III kooliastme materjalidele koostatud 12 elektroonilist tasemetööd. Veebinar on mõeldud koolijuhtidele, et tutvustada nende sisu, ajakava ja korraldust.


         Sihtgrupid:
         koolijuhid ja EISi kooli administraatorid
         Maht: 3 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi

         Koolitajad :
         • Hele Lukki-Lukin
         • Regina Multram
         Projektijuht: Hele Lukki-Lukin, hele.lukki-lukin@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         Vaatame erinevaid ülesandetüüpe ja kuidas neid EISis kasutada.
         Maht: 6 akad. tundi
         • Praktika: 6 akad. tundi

         Koolitaja :
         • Anastassia Voronina
         Projektijuht: Anastassia Voronina, Anastassia.Voronina@harno.ee

         Lisainfo
         Sulge

         • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid
         • tagasiside andja ja tagasiside saaja roll tagasiside protsessis
         • tagasiside oskuste praktiline harjutamine
         • tagasiside tulemuste kasutamine
         • tagasiside andmisega ja saamisega seotud väljakutsed
         • eneseanalüüsi metoodikad

         Maht: 7 akad. tundi
         • Auditoorne: 3 akad. tundi
         • Praktika: 4 akad. tundi

         Trainer :
         • Martin Tiidelepp
         Project manager: Kadi Hajetski, Kadi.Hajetski@harno.ee         Lisainfo
         Sulge

         Igal täiskasvanul on oma koolikogemus, mis mõjutab tema suhet kooli ja laiemalt kogu haridusvaldkonnaga. Elu koolis on aga pidevas muutumises. Selleks, et ühiskond näeks õpetajaametit läbi õpetajate silmade ning mõistaks, missugused on praegused õppimise ja õpetamise suunad, on oluline, et õpetajad ise oma töö sisu nähtavaks teeksid. Programm „Õpetaja – hariduse kõneisik” ongi ellu kutsutud hariduselus toimuva ühiskonnale vahendamise toetamiseks.

         Programmi käigus saad teada, kuidas kujuneb ameti maine ning kuidas luua endale unikaalne persoonibränd. Kuuled ja näed, milline on suurepärane avalik esineja. Et olla ise esinejana osavam, saad professionaalide käe all harjutada, kuidas sõnumeid mõjusalt kirja panna ja levitada ning intervjuusid anda.


         Sihtgrupid:
         Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad, kellel on vähemalt kolm aastat õpetajatöö kogemust, kes fännavad oma tööd ning kes lähtuvad oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest.
         Maht: 66 akad. tundi
         • Auditoorne: 66 akad. tundi

         Registreerimine avatud 2021-05-25
         Registreerimine suletud alates 2021-06-02
         Projektijuht: Kadri Ratas, Kadri.Ratas@harno.ee         Lisainfo
         Sulge