Calendar

Oбучение фильтра


Все eTwinning Veebipõhine

School years

Все 2022 kevad2022 kevad 2022 talv2022 talv Sügis 2018Sügis 2018 Sügis 2021Sügis 2021 Suvi 2021Suvi 2021 Kevad 2020Kevad 2020 Suvi 2020Suvi 2020 Sügis 2020Sügis 2020 Talv 2020Talv 2020 Kevad 2021Kevad 2021

Дата
 
Прошедшие события
Sügis 2020(3)
19-23
октября
Keelekümbluse ABC koolitus lasteaiaõpetajatele 2020: II moodul vene õppekeelega rühmale

• Keelekümbluse ajalugu ja arengusuunad. Keelekümbluse põhimõtted. 

• Õppekeskkonna (füüsiline, vaimne, sotsiaalne) kujundamine keelekümblusrühmas. Rutiintegevused keeleõppe toetajana.  

• Ainevaldkondade lõimimine, LAK- õpe. Koostöö rühma meeskonna jt õpetajatega. 

• Lapse keeleline areng. Lapse keelelise arengu jälgimine. Keelelise arengu toetamise strateegiad. 

• Lapse keelelise arengu kirjeldamine ja hindamine.  

• Mäng lapse keelelise areng toetamisel.  

• Õppetöö planeerimine keelekümblusrühmas.  

• Keelekümblusrühmadele loodud õppevara tutvustamine. 

• Koostöö lapsevanematega.  

• Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.


Sihtgrupid:
Keelekümblusrühmas töötavad või tööle asuvad õpetajad
Maht: 24 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi

Koolitajad :
 • Jelena Kondratjeva
 • Svetlana Belova
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, Tatjana.Baum-Valgma@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


Sihtgrupid:
Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Trainer :
 • Natalja Hramtsova
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Закрыть

11ноября
Targad robootilised vidinad: Blue-Bot ja Ozobot

Koolitusel antakse ülevaade järgnevatest vidinatest: Blue-Bot ja Ozobot.

Iga koolituse moodul on rühmitatud kolme faasi:

1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;

2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;

3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.


Sihtgrupid:
Õpetaja, õppejuht, huvijuht (alusharidus, üldharidus).
Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi

Koolitajad :
 • Jelena Kallavus
 • Jelena Reisi
Projektijuht: Kirke Kasari, Kirke.Kasari@harno.eeLisainfo
Закрыть
Talv 2020(1)
20-27
января
Osvaivajem Google Classroom za nedelju

Познакомимся со средой Google Classroom в качестве ученика и в качестве учителя. Рассмотрим вопросы от создания курса до оценивания работ учащихся.


Sihtgrupid:
Все учителя, желающие использовать Google Classroom при организации учебной деятельности.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Trainers :
 • Maia Lust
 • Dmitri Mištšenko
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Закрыть
Kevad 2021(2)
14июня
Использование Экзаменационной инфосистемы в учебном процессе: составление тестов и самостоятельных работ

На вебинаре руководитель Экзаминационной инфосистемы Анастасия Воронина познакомит участников с возможностями, которые предоставляет система для проведения дистанционного оценивания. Семинар будет проходить на русском языке.


Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Project manager: Anastasia Shipova, anastasia.shipova@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

16-18
июня
Использование Экзаменационной инфосистемы для составления электронных заданий
Изучим, как составлять разные типы заданий в Экзаменационной инфосистеме.

Maht: 6 akad. tundi
 • Praktika: 6 akad. tundi

Trainer :
 • Anastassia Voronina
Project manager: Anastassia Voronina, Anastassia.Voronina@harno.ee

Lisainfo
Закрыть
Suvi 2021(5)
23августа
Использование Экзаменационной инфосистемы в учебном процессе: составление тестов и самостоятельных работ

На вебинаре руководитель Экзаминационной инфосистемы Анастасия Воронина познакомит участников с возможностями, которые предоставляет система для проведения дистанционного оценивания. Семинар будет проходить на русском языке.


Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Project manager: Anastasia Shipova, anastasia.shipova@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

25-26
августа
Обучение по управлению международными проектами в школе (на русском языке)

Учебный курс по управлению международными проектами направлен на всех работников школ, которые желают вместе с учениками создавать, писать и реализовывать проекты. 


Обучение базируется на справочнике «Управление международными проектами», составленным Молодежным агентством. На основании данного справочника можно позднее преподавать в школах выборочный предмет «Управление международными проектами» или использовать его просто в качестве пособия для учеников в написании проектов.


В учебном курсе рассматриваются главным образом основные принципы управления проектами, методика неформального обучения и даются практические советы для обучения молодежи. Помимо этого представляются возможности финансировании для проектов от Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur, а также способы использования справочника «Управление международными проектами». 


Обучение проводится на русском языке в Нарве, 25-26.08 и направлено на учителей и работников школ.


Rahvusvahelise projektijuhtimise õpetamise täiendkoolitus on suunatud kõikidele koolide töötajatele, kes soovivad noortele projektijuhtimist õpetada või nendega koos noorteprojekte kirjutada.

Koolituse tugineb Noorteagentuuri poolt välja töötatud "Rahvusvahelise projektijuhtmise" käsiraamatule. Antud käsiraamatu alusel on võimelik hiljem kas koolides rahvusvahelise projektijuhtimise valikainet õpetada või kasutada seda lihtsalt õpilaste toetamiseks projektide kirjutamisel.

Koolitusel käsitletakse peamiselt projektijuhtimise põhitõdesid, mitteformaalse õppe metoodikat ja antakse praktilisi nippe noorte õpetamiseks. Lisaks tutvustatakse ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuurist projektidele rahastuse taotlemise võimalusi ning viise "rahvusvahelise projektijuhtimise" käsiraamatu kasutamiseks. 

25-26.08 toimuv koolitus Narvas toimub vene keeles ja on suunatud peamiselt õpetajatele ja koolitöötajatel


Sihtgrupid:
Учебный курс по управлению международными проектами направлен на всех работников школ, которые желают вместе с учениками создавать, писать и реализовывать проекты.
Maht: 14 akad. tundi
 • Auditoorne: 14 akad. tundi

Trainer :
 • Natalja Klimenkova
Project manager: Heiki Viisimaa, heiki.viisimaa@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

25августа
Обзор готовых материалов в Экзаменационной инфосистеме

Мы расскажем, какие готовые материалы на русском языке есть в EIS.


Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Project manager: Anastasia Shipova, anastasia.shipova@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

27августа
Оценивание заданий и тестов в Экзаменационной инфосистеме (EIS) вручную

Краткий обзор процесса оценивания заданий и тесто в Экзаменационной инфосистеме.


Maht: 1 akad. tundi
 • Auditoorne: 1 akad. tundi

Project manager: Anastasia Shipova, anastasia.shipova@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.


Sihtgrupid:
Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud.
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi

Koolitaja :
 • Natalja Hramtsova
Projektijuht: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Закрыть
Sügis 2021(2)
30-14
сентября-октября
Курс по предотвращению насилия «Как заметить молодого человека в беде»

Курс по предотвращению насилия «Как заметить молодого человека в беде»
Молодой человек, живущий в гармонии с собой и окружающим миром,  это важнейший социальный ресурс, способствующий развитию общества. В связи с этим немалую важность имеет создание в Эстонии возможностей и среды, обеспечивающих личностное развитие и раскрытие потенциала каждого юноши или девушки. Молодёжный работник имеет уникальную возможность стать частью становления личности молодого человека, оказывая ему доверие и поддержку в личностном развитии.
В Эстонии широко распространено сексуальное насилие по отношению к молодёжи, но знания молодых людей о психологическом, эмоциональном и сексуальном насилии не достаточны.
Пережитый опыт насилия, которым молодой человек не имеет возможности поделиться и который остался незамеченным со стороны взрослых, ограничивает и тормозит личностное развитие и не позволяет молодому человеку применять на практике свои права и свободы.
Курс предлагает специалистам по работе с молодёжью, работникам сферы образования и представителям местных самоуправлений теоретические и практические знания в области выявления признаков насилия, работы с темами о насилии, а также навыки практической и психологической помощи молодым людям, пережившим насилие. Курс рассматривает проблему насилия в контексте прав человека как в виде теории, так и в формате обсуждения данной темы. Каждый человек имеет право на физическую неприкосновенность, а преследования, притеснения и дискриминация являются грубым нарушением прав человека, являющихся базовой ценностью нашего общества.
Курс рассматривает социальные явления, являющиеся причинами эмоционального и физического насилия, например, вопрос власти в человеческих взаимоотношениях, а также роль гендерных стереотипов. Гендерные стереотипы - это упрощённые и излишне обобщающие, но тем не менее глубоко укоренившиеся в обществе мнения и убеждения в отношении характера и личностных качеств, социальных ролей, профессий, поведения, внешности и прочих особенностей, связанных с гендерной принадлежностью людей. Рассмотрение данной темы в контексте насилия имеет важность в связи с тем, что жертвами сексуального насилия в большинстве случаев являются женщины, а наличие гендерных стереотипов способствует насилию.
В дополнение к теоретическим лекциям участники получать возможность активного обсуждения тем с личной и с профессиональной точки зрения.


Maht: 41 akad. tundi
 • Auditoorne: 21 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 10 akad. tundi

Trainers :
 • Kai Part
 • Taimi Nilson
Project manager: Maari Põim, maari.poim@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

02-09
ноября
Osvaivajem Google Classroom za nedelju

Познакомимся со средой Google Classroom в качестве ученика и в качестве учителя. Рассмотрим вопросы от создания курса до оценивания работ учащихся.


Sihtgrupid:
Все учителя, желающие использовать Google Classroom при организации учебной деятельности.
Maht: 26 akad. tundi
 • Praktika: 10 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 16 akad. tundi

Trainers :
 • Maia Lust
 • Dmitri Mištšenko
Project manager: Triin Saar, Triin.Saar@harno.eeLisainfo
Закрыть
2022 talv(5)
05-06
января
Rahvusvahelisi vene keele võõrkeelena eksameid (ТРКИ-I, ТРКИ-II) tutvustav veebinar

Vene keele võõrkeelena B1 ja B2 taseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksameid (ТРКИ-I, ТРКИ-II) tutvustav veebinar toimub 5. ja 6. jaanuaril. Veebinarile on oodatud kõik õpetajad, kelle õpilased plaanivad osaleda rahvusvahelisel vene keele B1 või B2 eksamil. Veebinari viivad läbi Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooli õppejõud ja testide koostajad.


Maht: 9 akad. tundi
 • Auditoorne: 9 akad. tundi

Project manager: Jelena Velman-Omelina, jelena.velman-omelina@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

05января
Rahvusvahelist vene keele eksamit tutvustav veebinar

Veebinari "Экзамен по русскому языку как иностранному в Эстонской Республике" viivad läbi Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooli õppejõud. 


Maht: 6 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi

Project manager: Jelena Velman-Omelina, jelena.velman-omelina@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

06января
Инфодень "Концепция электронного оценивания. Уровневые работы и выпускной экзамен по русскому языку"

I, II и III ступени обучения.

https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=88480259


Sihtgrupid:
Учителя русского языка и литературы
Maht: 3 akad. tundi
 • Auditoorne: 3 akad. tundi

Trainer :
 • Natalia Tamm
Project manager: Natalia Tamm, natalia.tamm@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

25января
Проведение Дня безопасного Интернета в школе: как защитить себя и других в Интернете

8 февраля — День безопасного Интернета. Приглашаем школы отметить этот день развитием дигитальных компетенций своих учеников.  

Вебинар знакомит учителей и старшеклассников с новыми учебными материалами, которые можно использовать для проведения уроков в младших классах.

В учебных материалах есть слайды, которые предоставляют информацию о том, как защитить себя и других в Интернете — почему важно информировать, когда что-то происходит в сети, как блокировать и сообщать о проблемах, как собирать доказательства и так далее. 

Также будет представлен тест Kahoot, с помощью которого можно проверить свои знания.

Семинар проводят авторы материала: Дмитрий Мищенко и Ольга Шумайлова. 

Подробнее:  www.targaltinternetis.ee/event/turvalise-interneti-paev-8-02-2022/


Maht: 1 akad. tundi
 • Praktika: 1 akad. tundi

Trainers :
 • Dmitri Mištšenko
 • Olga Šumailova
Project manager: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee

Lisainfo
Закрыть

07-04
февраля-апреля
Практические навыки для применения программы коррекции поведения (на русском языке) / Praktilised oskused käitumise tugikava rakendamiseks (vene keeles)

Пройденный в рамках э-курса материал даст теоретические знания о факторах, влияющих на поведение детей и их умение справляться в школьной среде, а также практические знания и умения о трёх различных методиках по составлению и применению программы коррекции поведения. Предлагаемые задания дадут возможность закрепить теоретические знания и приобрести необходимые для составления программы коррекции поведения навыки. Практическая часть даст возможность применить полученные знания на практике и получить обратную связь от руководителей курса.


Sihtgrupid:
Учителя и опорные специалисты
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktika: 20 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 40 akad. tundi

Project manager: Meelike Terasmaa, meelike.terasmaa@harno.eeLisainfo
Закрыть
2022 kevad(1)
26апреля
Vene keele võõrkeelena põhikooli eksami hindajate koolitus

Koolitus on suunatud vene keele võõrkeelena põhikooli õpetajatele, kes ei ole varem põhikooli eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2022. aasta vene keele võõrkeelena põhikooli lõpueksami suulise osa hindamisega või kelle õpilased sooritavad sellel õppeaastal vene keele põhikooli lõpueksami. 


Maht: 5 akad. tundi
 • Praktika: 5 akad. tundi

Project manager: Jelena Velman-Omelina, jelena.velman-omelina@harno.ee

Lisainfo
Закрыть