Sihtasutusest

Partnerid

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) asutasid Eesti Vabariik, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Telekom ning Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liit. 


HITSA on valitsus- ja haridusasutuste ning ettevõtluse partner konkurentsivõimelise IKT-hariduse pakkumisel ning digiajastu põhimõtete arendamisel ja juurutamisel õppeprotsessis.

Tegevuse põhieesmärk on oma ja sihtasutusele sihtotstarbeliselt eraldatud või annetatud vara, aga ka avalikel konkurssidel võidetud vahendite valitsemise ning efektiivse kasutamise kaudu kaasa aidata:

riikliku haridussüsteemi kujundamisele IKT valdkonna vajadustest ja võimalustest lähtudes; 
kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IKT spetsialistide ettevalmistamisele; 
algatada ja toetada IKT alast teadus- ja arendustegevust;
IKT vahendite ja võimaluste kasutamisele õppetöös kõikidel haridustasemetel, IKT kasutajaoskuste parandamine;
Stipendiumi määramisel on HITSA partnerid LHV Pank, Skype, Infotehnoloogia Ettevõtete Liit ja Eesti Telekom. HITSA stipendiumiprogrammi raames võib asutada nimelise stipendiumifondi, mis toetab ühe või mitme tulevase hinnatud IKT spetsialisti haridusteed. 

HITSA on kantud valitsuse tulumaksusoodustustega sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on meile tehtud annetused tulumaksuseaduse § 27 tingimustel tulumaksuvabad ja HITSA võib neid Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a määruse nr 196  alusel avalike konkursside alusel maksuvabade stipendiumitena ka edasi jagada.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse annetuste reglement (kinnitatud 26.02.2014)

 

HITSA on valitsus- ja haridusasutuste ning ettevõtluse partner konkurentsivõimelise IKT-hariduse pakkumisel ning digiajastu põhimõtete arendamisel ja juurutamisel õppeprotsessis.

Tegevuse põhieesmärk on oma ja sihtasutusele sihtotstarbeliselt eraldatud või annetatud vara, aga ka avalikel konkurssidel võidetud vahendite valitsemise ning efektiivse kasutamise kaudu kaasa aidata:


riikliku haridussüsteemi kujundamisele IKT valdkonna vajadustest ja võimalustest lähtudes; 
kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IKT spetsialistide ettevalmistamisele; 
algatada ja toetada IKT alast teadus- ja arendustegevust;
IKT vahendite ja võimaluste kasutamisele õppetöös kõikidel haridustasemetel, IKT kasutajaoskuste parandamine;
Stipendiumi määramisel on HITSA partnerid LHV Pank, Skype, Infotehnoloogia Ettevõtete Liit ja Eesti Telekom. HITSA stipendiumiprogrammi raames võib asutada nimelise stipendiumifondi, mis toetab ühe või mitme tulevase hinnatud IKT spetsialisti haridusteed. 

HITSA on kantud valitsuse tulumaksusoodustustega sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on meile tehtud annetused tulumaksuseaduse § 27 tingimustel tulumaksuvabad ja HITSA võib neid Vabariigi Valitsuse 20.06.2000.a määruse nr 196  alusel avalike konkursside alusel maksuvabade stipendiumitena ka edasi jagada.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse annetuste reglement (kinnitatud 26.02.2014)