Vastuvõtt

Erialad

Kokkuvõte teenustest.


HITSA pakutavad teenused

Juhan

Olete tutvunud Juhaniga, meie täiendusõppe infosüsteemiga.

https://koolitus.edu.ee/

Täienduskoolituste e-lahenduse ülesanne on olla tööriist (funktsionaalsuste kogu), mis võimaldab hallata täiendusõppe protsesse.

Süsteem hõlbustab täienduskoolituste info koondamist, edastamist, vahendamist, töötlemist, kättesaadavust, säilitamist ning võimaldab täienduskoolitusi seostada kompetentsimudeliga. Süsteem võimaldab anda välja täienduskoolitusel osalemise lõpudokumente ja pidada tunnistuste registrit. Võimaldab anda tagasisidet. Võimaldab koostada kokkuvõtteid koolitusarvestuse tarbeks.