Vastuvõtt

Erialad

Kokkuvõte teenustest.


HITSA pakutavad teenused

Tahvel

Tunniplaanid, hinded, praktikapäevik jm mis igapäevaseks koolitööks vajalik, nüüd üheskoos.

Kutsekoolide ja kõrgkoolide õppeinfosüsteem, kus hoitakse andmeid õppekavade, rakenduskavade, õppeainete, õpilaste, õpetajate, soorituste jm kohta. Õppeinfosüsteemis kajastub kogu õppetöö läbimiseks vajalikud andmed ja funktsionaalsus.

https://tahvel.edu.ee/